IV SA/Wa 2316/14 – postanowienie WSA Warszawa z dnia 23-12-2014

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie terminowych umów o pracę

Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej opracowało projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie terminowych umów o pracę. Głównym celem jest ograniczenie liczby umów o pracę na czas określony.

Czytaj więcej

Podatnicy niemający obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego w VAT – nowe rozporządzenie

Od 1.1.2015 r. będzie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z 14.11.2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz.U. poz. 1624). Wprowadzenie nowego rozporządzenia miało m.in. względy dostosowawcze wynikające z ustawy z 25.7.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r. poz. […]

Czytaj więcej

II SA/Ke 966/14 – postanowienie WSA Kielce z dnia 18-12-2014

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o Policji

W dniu 9.10.2014 r. weszła w życie zmiana ustawy z 6.4.1990 r. o Policji, wyodrębniająca ze struktur policyjnych Centralne Biuro Śledcze Policji. Dotychczas Biuro było jednostką organizacyjną Komendy Głównej Policji. Nowelizacja ustawy o Policji spowodowała wydzielenie CBŚP jako samodzielnej jednostki organizacyjnej – organu właściwego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, zapewniła CBŚP autonomię […]

Czytaj więcej

Zniesienie obowiązku uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT

Od 1.1.2015 r. w wyniku zmiany art. 96 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, naczelnik urzędu skarbowego już nie z urzędu, a tylko na wniosek podatnika potwierdza zarejestrowanie podatnika, jako „podatnika VAT czynnego”, bądź jako „podatnika VAT zwolnionego”. Nowe przepisy wprowadza ustawa z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. z […]

Czytaj więcej

Kasy rejestrujące w 2015 i 2016 r.

Od 1.1.2015 r. kolejne grupy podatników zostały objęte obowiązkiem stosowania kas rejestrujących. W nowym roku, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, przedsiębiorcy świadczący między innymi usługi: prawnicze, lekarskie, fryzjerskie, kosmetyczne, napraw pojazdów silnikowych oraz motorowerów muszą zainstalować kasy fiskalne.

Czytaj więcej

Nowy rok przyniesie nowe zasady kierowania na wstępne badania lekarskie

1 kwietnia 2015 r. mają wejść w życie zatwierdzone już przez Sejm RP przepisy Kodeksu pracy, zmienione w części dotyczącej kierowania nowego pracownika na badania lekarskie (artykuł 229 Kp).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych