Praca w niedziele i święta: Senat podejmie decyzję

Na posiedzeniu w dniach 9-10 stycznia br. Senat zajmie się uchwaloną przez Sejm ustawą rozszerzającą katalog prac dozwolonych w niedziele i święta. Komisje senackie opowiadają się za przyjęciem tego projektu – z dwiema poprawkami.

Czytaj więcej

§ 1. Wprowadzenie

Arbitraż należy do tradycyjnych metod rozstrzygania międzynarodowych sporów handlowych: zarówno sporów międzypaństwowych, jak i sporów pomiędzy państwami a innymi podmiotami. Podpisana w 1948 r. Karta Hawańska ustanawiająca Międzynarodową Organizacj

Czytaj więcej

I. Postępowanie cywilne

W ramach przepisów austriackiego kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung)BGBl. 2006, I s. 7 ze zm., dalej jako ZPOAustr. zagadnienia współuczestnictwa procesowego dotyczą § 11–16 ZPOAustr. W świetle powołanych przepisów współuczestnictwo

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Pracodawcy testują nowego Płatnika

Od kilku dni pracodawcy pobierają nową wersję programu Płatnik. Zmiany w programie są bardzo istotne, podczas gdy czasu na nabycie nowych umiejętności jest niewiele. Starej wersji programu można używać tylko do końca grudnia 2013 r.

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Komisja do spraw etyki w ochronie zdrowia

24 maja 2013 r. Minister Zdrowia powołał zarządzeniem Komisję do spraw etyki w ochronie zdrowia. Zarządzenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (Dz.Urz. M.Z. z 2013 r. poz. 21).

Czytaj więcej

Obowiązek wdrożenia Dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej – założenia projektu zmiany przepisów

Do 25 października 2013 r. unijne państwa członkowskie zobowiązane są do wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 9.3.2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.Urz. UE L 88 z 4.4.2011 r., str. 45-65). Celem tej dyrektywy jest zapewnienie realizacji zasady swobody świadczenia usług w sferze opieki zdrowotnej, czyli stworzenie […]

Czytaj więcej

IV SA/Po 153/13 – wyrok WSA Poznań z dnia 20-03-2013

1. Z uwagi na charakter realizowanych przez żłobek zadań i udzielanych w związku z tym świadczeń, podstawowym (o ile nie jedynym) kryterium różnicowania zakresu, w jakim rodzice dzieci korzystają z usług żłobka, będzie liczba godzin, jaką dane dzi…

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych