Ministerstwo Finansów zweryfikowało przekazane pliki JPK za luty 2017 r.

Ministerstwo Finansów, w komunikacie z 26.4.2017 r. poinformowało podatników, którzy przekazują JPK, o przeprowadzonej weryfikacji Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT przy wykorzystaniu kompleksowego elektronicznego narzędzia ANALIZATOR_JPK.

Czytaj więcej

Weryfikowanie etatowego zatrudniania osób realizujących zamówienia publiczne

Wspólne stanowisko GIODO i UZP ma ułatwić stosowanie klauzul społecznych w przetargach.

Czytaj więcej

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji (komunikat Ministerstwa Finansów)

W poniedziałek 10.05.2017 r. ukazał się pierwszy z zapowiadanych przez Ministerstwo Finansów komunikatów dotyczących tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej, wskazujących jakie struktury mogą zostać uznane za niedozwolone przez organy podatkowe.

Czytaj więcej

II SA/Gd 237/17 – postanowienie WSA Gdańsk z dnia 12-05-2017

Czytaj więcej

Będzie prostsza i bezpłatna metoda wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich

E-zaświadczenia od lekarza będą mogły przybrać formę dokumentu elektronicznego podpisanego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, który bez żadnych opłat udostępni ZUS w swoim systemie teleinformatycznym.

Czytaj więcej

Menedżer nie powinien pokrywać strat z własnej kieszeni

SN: Menedżer nie może być zobowiązany do zwrotu całości lub części wynagrodzenia tylko z powodu wykazania strat finansowych netto przez jednostkę, którą kieruję (wyrok SN z 30.3.2017 r., V CSK 468/16).

Czytaj więcej

I SA/Op 134/17 – postanowienie WSA Opole z dnia 11-05-2017

Czytaj więcej

II UZ 14/17 – postanowienie SN – Izba Pracy z dnia 11-05-2017

Przepis art. 386 § 4 KPC sprzeciwia się uchylaniu zaskarżonych wyroków sądów pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, wtedy gdy wyrokowanie wymaga jedynie uzupełniającego przeprowadzenia postępowania dowodowego oraz wydania wyroku przez sąd d…

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Działania powiatów na rzecz tworzenia i wsparcia rodzin zastępczych w ocenie Najwyższej Izby Kontroli

Na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli zamieszczono informację na temat kontroli, z której wynika, że rodzinne formy opieki rozwijają się zbyt wolno w stosunku do potrzeb, choć jest to najkorzystniejsza z form pomocy dla dzieci potrzebujących wsparcia. Zdaniem NIK system pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz system wsparcia już funkcjonujących […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych