Organizacja wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska

Od 1.1.2019 r. obowiązuje kolejne rozporządzenie określające zasady i sposób organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

Czytaj więcej

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Od 1.1.2019 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące wykazów zawierających informacje o korzystaniu ze środowiska i wysokości opłat.

Czytaj więcej

Kiedy gmina może zdecydować o odliczeniu podatku naliczonego?

Czy gmina może dokonać korekty wieloletniej w sytuacji, gdy nie odliczała podatku z faktur w trakcie budowy, a następnie inwestycję przekazała w nieodpłatne użytkowanie, czyli wykorzystywała obiekt do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT?

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Zmiany w VAT w 2019 r.

W przeciwieństwie do zmian w podatkach dochodowych, w zakresie VAT liczba zmian wprowadzanych od 1.1.2019 r. nie jest ani tak wielka, ani też tak znacząca. Wiele bowiem projektów nie zostało do tej pory uchwalonych i trudno jest przewidzieć daty ich wejścia w życie.

Czytaj więcej

Dokumentacja bhp zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej

Częścią akt osobowych pracownika jest dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie dokumenty z tego zakresu powinny trafić do akt osobowych, i w której części powinny być umieszczone?

Czytaj więcej

Planowane zmiany w stawkach VAT

Rozpoczęły się prace nad zmianami w zakresie przyporządkowania stawek VAT do poszczególnych towarów czy usług. Przygotowano projekt ustawy z 8.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, który jest obecnie na etapie konsultacji, ale przewiduje, że część zmian ma zacząć obowiązywać już od 1.4.2019 r., a pozostałe […]

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej miało usprawnić działanie służb skarbowych. Po ponad roku obowiązywania przepisów dotyczących KAS ustawodawca uznał, że należy dokonać pewnych ich modyfikacji, których głównym celem jest udoskonalenie procedur z zakresu zadań KAS.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie cen transferowych ich dokumentacji i informacji

Od 1.1.2019 r. obowiązują nowe rozporządzenia Ministra Finansów w zakresie cen transferowych, ich dokumentacji i informacji o nich. Zmiany przepisów wykonawczych w tym zakresie są konsekwencją nowelizacji w ustawach podatkowych w zakresie podatków dochodowych.

Czytaj więcej

Papierowe dokumenty dostawy dopuszczalne jeszcze w 2019 r.

Jeszcze do 31.12.2019 r. przepisy umożliwiają korzystanie z papierowych dokumentów dostawy względem przemieszczeń na terenie kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych. Wynika do to z obowiązującej od 1.1.2019 r. nowelizacji podatku akcyzowego wprowadzonej ustawą z 14.12.2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych