Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

18 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy regulującej zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Czytaj więcej

Dokonywanie zmian umowy spółki z o.o. w organizacji po 1.3.2019 r.

Nowy art. 161 § 4 KSH, stwierdza że zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji, wymaga „zawarcia umowy przez wspólników”. Literalne brzmienie nowododanego art. 161 § 4 KSH, prowadzi do konkluzji, że zmiana umowy spółki w organizacji wymaga ponownego zawarcia umowy. Implikuje to szereg problemów praktycznych.

Czytaj więcej

Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta

Książka dotyczy szerokiego zakresu  tematycznego związanego z regulacjami prawnymi określającymi sfery działania wójtów, burmistrzów i prezydentów. Obejmuje interpretacje przepisów proceduralnych w administracji określających m.in.: sposób postępowania organu wydającego decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach, kontrolę pracy i zakres odpowiedzialności wójtów i burmistrzów. Vademecum to pozycja przeznaczona dla osób pełniących funkcje organów wykonawczych w gminach. Stanowi obszerne […]

Czytaj więcej

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz

Przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716), która weszły w życie 5.10.2018 r. Komentarz uzupełniony najważniejszymi wzorami dokumentów, w tym szczególnie istotnymi wzorami zaświadczeń. Czytelnik otrzyma także odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: naliczania opłat […]

Czytaj więcej

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz

Komentarz do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która weszła w życie 1.1.2019 r. jest pierwszym na rynku kompleksowym omówieniem tematyki pracowniczych planów kapitałowych, które w latach 2019-2021 staną się powszechnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców w Polsce.   Publikacja zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.in.: umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, kosztów zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi, […]

Czytaj więcej

Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz

Komentarz uwzględnia zmiany do ustawy o finansach publicznych oraz zmiany do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, które weszły w życie 2.1.2019 r., a także zmiany dotyczące przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które weszły w życie 1.1.2019 r. W najnowszym wydaniu komentarza do ustawy o finansach publicznych omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: zasad funkcjonowania […]

Czytaj więcej

Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz

Publikacja stanowi omówienie ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone m.in.: ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500), która weszła w życie 1.1.2019 r. i które mają na […]

Czytaj więcej

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji przez podmioty działające w zakresie gier hazardowych

Nie ma już obowiązku stosowania pieczątki imiennej w księdze eksploatacji automatu do gier. Wprowadzono także możliwość prowadzenia dokumentacji, po jej zarejestrowaniu u właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, również w formie elektronicznej.

Czytaj więcej

Informacje o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych

W związku ze zmianami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Minister Finansów wydał rozporządzenie określające sposób sporządzania i przekazywania informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych.

Czytaj więcej

Zakres korzystania z portalu podatkowego obejmuje również składanie i odrzucanie zeznań oraz przeglądanie wynikających z nich danych

Od 15.2.2019 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia dotyczącego zakresu korzystania z portalu podatkowego. Zmiana była konieczna z uwagi na wprowadzenie możliwości składania i odrzucania zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych sporządzonych przez fiskusa.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych