Planowane zmiany w stawkach VAT

Rozpoczęły się prace nad zmianami w zakresie przyporządkowania stawek VAT do poszczególnych towarów czy usług. Przygotowano projekt ustawy z 8.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, który jest obecnie na etapie konsultacji, ale przewiduje, że część zmian ma zacząć obowiązywać już od 1.4.2019 r., a pozostałe […]

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej miało usprawnić działanie służb skarbowych. Po ponad roku obowiązywania przepisów dotyczących KAS ustawodawca uznał, że należy dokonać pewnych ich modyfikacji, których głównym celem jest udoskonalenie procedur z zakresu zadań KAS.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie cen transferowych ich dokumentacji i informacji

Od 1.1.2019 r. obowiązują nowe rozporządzenia Ministra Finansów w zakresie cen transferowych, ich dokumentacji i informacji o nich. Zmiany przepisów wykonawczych w tym zakresie są konsekwencją nowelizacji w ustawach podatkowych w zakresie podatków dochodowych.

Czytaj więcej

Papierowe dokumenty dostawy dopuszczalne jeszcze w 2019 r.

Jeszcze do 31.12.2019 r. przepisy umożliwiają korzystanie z papierowych dokumentów dostawy względem przemieszczeń na terenie kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych. Wynika do to z obowiązującej od 1.1.2019 r. nowelizacji podatku akcyzowego wprowadzonej ustawą z 14.12.2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne.

Czytaj więcej

Nowe przepisy w sprawie korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych

Od 1.1.2019 r. obowiązują dwa rozporządzenia Ministra Finansów z 21.12.2018 r. w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Zastąpią one dotychczas obowiązujące przepisy w tym zakresie. Większość przepisów nowych rozporządzeń powiela dotychczasowe regulacje. Jednak wydanie nowych rozporządzeń było konieczne […]

Czytaj więcej

Zasady obniżania stawek VAT od 2019 r.

Ustawą z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wydłużono obowiązywanie stawek VAT w wysokości 23% i 8%. Zostały one wprowadzone w 2011 r. i miały obowiązywać do końca 2018 r. Nowelizacja przewiduje, że będą one obowiązywać nadal, od 1.1.2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym spełnione zostaną […]

Czytaj więcej

Kontrole celno-skarbowe w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami

Do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej dodano przepisy określające warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli celno-skarbowej w zakresie produkcji automatów do gier hazardowych i obrotu tymi automatami, które obowiązane są zapewnić podmioty dokonujące tych czynności. W związku z tym od 2.1.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 31.12.2018 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wykonywanej […]

Czytaj więcej

Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych

Od 1.1.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. W załącznikach do rozporządzenia zamieszczono nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1(6) i załącznika do deklaracji DT-1/A(6).

Czytaj więcej

Nowe wzory akcyzowych formularzy związanych z rejestracją

Od 1.1.2019 r. formularze akcyzowe AKC-R, AKC-PR i AKC-Z zostały dostosowane do zmian w ustawie o podatku akcyzowym, które dotyczą zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zmiany wynikają z nowego rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Czytaj więcej

Zmiany w rachunkowości budżetowej

30 grudnia 2018 r. doszło do zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej. Zmiany dotyczą przede wszystkim państwowych jednostek budżetowych obsługujących organ będący dysponentem części budżetowej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł