Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym

Dnia 4.5.2019 r. wchodzi w życie nowelizacja wielu ustaw w związku z obowiązkiem dostosowania polskich przepisów do przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z RODO. Dotyczy to także postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

W sejmie procedowany jest projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (obecnie na etapie konsultacji społecznych). Projekt określa zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych m.in. za czyn zabroniony pod groźbą kary jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Określono też zasady i tryb postępowania wobec podmiotów zbiorowych oraz kary i środki orzekane wobec nich.

Czytaj więcej

Czy opłaca się szybsza spłata kredytu

UMOWY. Wcześniejszy zwrot pieniędzy do banku nie oznacza, że odzyskamy część prowizji.

Czytaj więcej

Kolejność obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego

Od 1.5.2019 r. obowiązuje ustawa, która w swoim art. 1 określa zasady ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Europarlamentu wybieranych w Polsce na kadencję 2019-2024. Ma to na celu wskazanie posła do PE, który nie obejmie mandatu na początku kadencji, w przypadku gdyby w związku z przepisami prawa unijnego określającymi liczbę mandatów posłów do PE […]

Czytaj więcej

Koła gospodyń wiejskich mogą działać także na terenie miejskim

Dnia 30.4.2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich dotycząca m.in. możliwości działania KGW również na terenie miejskim, a także zasad przeprowadzania ich likwidacji.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury

Od 19.4.2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające zasady przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Czytaj więcej

Utworzenie obwodów do głosowania w wyborach do Europarlamentu dla głosujących za granicą

Od 27.4.2019 r. obowiązuje wykaz obwodów do głosowania w wyborach do PE dla polskich obywateli, którzy będą głosować za granicą.

Czytaj więcej

Środki finansowe niezbędne dla cudzoziemca pracującego jako wolontariusz

Od 27 kwietnia br. obowiązuje rozporządzenie określające wysokość środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec świadczący usługi w Polsce jako wolontariusz.

Czytaj więcej

Szkolenia w dziedzinie uzależnień

Od 1.5.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające zasady przeprowadzania szkoleń w zakresie uzależnień. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj więcej

Zmiany w zasadach udostępniania dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych