Przeznaczenie środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Chcielibyśmy przeznaczyć środki Funduszu Inwestycji Lokalnych na już rozpoczętą inwestycję gminną (budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączących dwie wsie w gminie). Czy w świetle przepisów o funduszu możemy wydać środki funduszu na dokończenie takiej inwestycji?

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące przepisów regulujących warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ministerstwo Rozwoju przesłało do Rady Ministrów projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Czytaj więcej

Wypłaty refundacyjne dla spółdzielców z funduszu remontowego – skutki na gruncie PIT

Właściciel mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) po 30 latach zamieszkania podjął decyzję o wymianie drzwi wejściowych do mieszkania oraz jednego okna w sypialni. Po wymianie okazało się, że spółdzielnia mieszkaniowa z funduszu remontowego zwraca 80%? Czy otrzymane kwoty przez spółdzielcę powodują jakieś skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

W toku rządowych uzgodnień legislacyjnych jest projekt ustawy o zmianie ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Nieruchomości – pojęcie dostępu do drogi publicznej (wyrok NSA)

Czy dostęp do drogi publicznej to dostęp bezpośredni do takiej drogi z działki geodezyjnej? W zakresie wątpliwości dotyczących legalnej definicji „dostępu do drogi publicznej” wypowiedział się NSA w wyroku z 17.7.2020 r.

Czytaj więcej

Kontrola w firmie. Czy kontroler może mieć wgląd w akta osobowe?

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedsiębiorcy zwracają się z pytaniami, czy w ramach przeprowadzanych kontroli instytucje, takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), mogą mieć wgląd do akt osobowych pracowników. Kiedy instytucje państwowe wykonują czynności kontrolne w ramach przyznanych im uprawnień, mogą mieć wgląd w dokumentację pracownika?

Czytaj więcej

MR: Dane dot. odczytu indeksu PMI za lipiec w polskim sektorze przemysłowym – komentarz MR

Jak Informuje Ministerstwo Rozwoju wskaźnik PMI przekroczył w lipcu próg 50 pkt. Indeks wzrósł trzeci raz z rzędu i wyniósł 52,8 pkt. wobec 47,2 pkt. przed miesiącem. Wskazuje to na wzrost aktywności gospodarczej w Polsce, a tempo wzrostu nowych kontraktów było najszybsze od lipca 2018 r.

Czytaj więcej

MF: Poradnik podatnika – wsparcie na nowe czasy

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowana została informacja o uruchomieniu Poradnik podatnika – ogólnodostępnej platformy wiedzy o finansach i biznesie, gdzie – jak zapewniają jej twórcy – podatnik znajdzie ekspercką wiedzę w postaci artykułów, webinariów i narzędzi diagnostycznych, które sprawdzają sytuację firmy i jej potrzeby. Założeniem poradnika jest praktyczne wsparcie w walce z negatywnymi skutkami COVID-19 […]

Czytaj więcej

Czym jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Samorządy od wielu miesięcy czekały na mechanizm rekompensujący utracone w wyniku decyzji rządowych dochody. Jedynie w wyniku obniżenia podstawowej stawki PIT z 18% do 17%, zwolnienia z podatku PIT osób pracujących do 26. roku życia finanse samorządowe zostały uszczuplone o 6,1 mld złotych, czyli o 11% dochodów z PIT zaplanowanych w samorządach w 2020 r., […]

Czytaj więcej

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – uprawnienia organu dokonującego aktualizacji (wyrok WSA)

Czy starosta wykonujący zadania z zakresy administracji rządowej jest uprawniony do oceny operatu szacunkowego?

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych