Uchwała w sprawie Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030, przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Czytaj więcej

Od czerwca 2021 r. planowana stopniowa likwidacja OFE

Odświeżony projekt ustawy likwidującej OFE, został przedstawiony 15 lutego na Komitecie Stałym Rady Ministrów. To oznacza, że rząd zamierza dokończyć reformę OFE już na początku 2022 roku. Reforma ma zostać rozpoczęta 1 czerwca 2021 roku, natomiast ostateczna realizacja jej postanowień ma nastąpić 28 stycznia 2022 roku.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o elektromobilności – możliwe dodatkowe wydatki dla JST związane z transportem ekologicznym

Aktualnie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zakłada ona m.in. rozszerzenie obowiązków związanych z ekologicznym transportem, w tym po stronie jednostek samorządu terytorialnego

Czytaj więcej

Do 25 lutego 2021 r. należy dokonać rocznej korekty VAT naliczonego

Roczna korekta VAT dotyczy podatników, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną i odliczają podatek naliczony na zasadzie proporcji. Rozliczenia rocznej korekty za 2020 rok należy dokonać w deklaracji podatkowej za pierwszy okres rozliczeniowy w 2021 roku. W tym roku trzeba też uwzględnić rozliczenie korekty w nowym JPK-VAT.

Czytaj więcej

Nowe wzory deklaracji PIT-4R i PIT-8AR

Przygotowano nowe wzory deklaracji PIT-8R i PIT-8AR składanych przez płatników PIT. Wzory uwzględniają przepisy podatkowe dotyczące prolongaty przekazania zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czytaj więcej

W „darknecie” kupisz dane Brazylijczyków

20 stycznia 2021 r. w Brazylii odkryto jeden z największych w historii wycieków danych osobowych. Zbiory danych zostały początkowo wykryte przez „PSafe”, firmę zajmująca się cyberbezpieczeństwem. Zostały one odnalezione w tzw. „darknecie”.

Czytaj więcej

Część osób pracujących za granicą zapłaci w efekcie ulgi abolicyjnej podwójny podatek

Od stycznia 2021 roku osoby, które rozliczają dochody z zagranicy zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia, skorzystają z ulgi podatkowej tylko do kwoty 1360 zł. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że ma to zapobiec nieprawidłowościom i unikaniu opodatkowania. Nowe zasady dotkną ponad 26 tys. osób.

Czytaj więcej

Wiążąca Informacja Akcyzowa – szykują się duże zmiany

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym. Rząd planuje m.in. wprowadzenie możliwości dokonania zmiany wydanej decyzji w sprawie Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA), okresu, na który jest wydawana oraz możliwości przedłużenia go na wniosek podmiotu posiadającego WIA.

Czytaj więcej

Najnowsze zmiany w klasyfikacji budżetowej

W dniu 18.2.2021 r., z mocą wsteczną od 1.1.2021 r., weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych elementów do klasyfikacji budżetowej, zmiany brzmienia nazw rozdziałów, paragrafów i objaśnień. Jednostki samorządu terytorialnego powinny dostosować uchwały budżetowe na rok […]

Czytaj więcej

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Wypracowanie i przetestowanie nowych form Wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy lub w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia. To główne cele rozpoczynającego się projektu „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”. Na ten cel przeznaczone zostanie blisko 26 milionów złotych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności