Planowanie przestrzenne do zmian

Na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju opublikowano komunikat dotyczący prac nad zmianami systemu planowania przestrzennego. Najważniejszą projektowaną zmianą będzie lepsze powiązanie planowania przestrzennego na wszystkich szczeblach z programowaniem rozwoju. W tym celu w ramach opracowywanych zmian przewiduje się trzy akty planowania przestrzennego, którymi będą: plan ogólny, plan zabudowy i standardy urbanistyczne.

Czytaj więcej

Roszczenia dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska

Już 14.3.2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa ochrony środowiska przewidująca wydłużenie z 2 na 3 lata możliwości wystąpienia z roszczeniem w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości.

Czytaj więcej

Wzór tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym

Od 20.3.2019 r. wchodzi w życie nowy wzór tablicy informującej o zakazie poruszania się po wale przeciwpowodziowym.

Czytaj więcej

Decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego może być unieważniona w każdym czasie – wyrok WSA

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ma szczególny charakter. Jest wydawana w sytuacji wyjątkowej tj. w przypadku braku planu miejscowego oraz dla ograniczonej liczby inwestycji. Szczególny charakter decyzji przejawia się również w kwestiach proceduralnych związanych z jej wydaniem. WSA w Szczecinie w wyroku z 6.9.2018 r. (II SA/Sz 404/18) wypowiadał się co do możliwości […]

Czytaj więcej

Umożliwiono rolnikom ubieganie się o zwrot akcyzy od oleju napędowego

Nowelizacja przepisów uzupełnia katalog zwolnień z akcyzy o olej napędowy (CN 2710 20 11) oraz przedłuża do 31.3.2019 r. termin składania wniosku o zwrot.

Czytaj więcej

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległościmożna załatwić będąc osobiście w urzędzie, listownie, a teraz także elektronicznie.

Czytaj więcej

Przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji dla niektórych instalacji wytwarzających energię elektryczną

20.3.2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy nowelizującej m.in. Prawo ochrony środowiska w zakresie przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży uprawnień do emisji dotyczących instalacji wytwarzającej energię elektryczną.

Czytaj więcej

Zmiany planowane w przepisach ustawy – Karta Nauczyciela

Minister Edukacji Narodowej 1.3.2019 r. przedstawił założenia nowelizacji w przepisach ustawy Karta Nauczyciela. Zakres proponowanych zmian dotyczy w szczególności zasad przyznawania dodatku za wyróżniającą ocenę pracy, wprowadzenia nowego świadczenia dla nauczyciela stażysty, obowiązku corocznego uchwalania regulaminu wynagradzania nauczycieli, a także zawierania umów na czas określony. Planuje się, że – z pewnymi wyjątkami – zmiany wejdą […]

Czytaj więcej

Dodatkowe kody oleju napędowego uprawniające do zwrotu rolnikom podatku akcyzowego

Od 6.3.2019 r. obowiązuje poszerzony katalog oleju napędowego, które uprawniają do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Czytaj więcej

Zwrot mieszkańcom kwot wpłaconych gminie z tytułu udziału w projekcie a przychód podatkowy – interpretacja KIS

Czy odszkodowania wypłacone przez gminę mieszkańcom w ramach ugody pozasądowej korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego? W sprawie wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 27.2.2019 r. (0112-KDIL3-1.4011.1.2019.3.AGR)

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych