Zmiana zakresu opinii z badania technicznego automatu

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych. Projektowana zmiana polega na zmianie zakresu opinii z badania technicznego automatu.

Czytaj więcej

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych

W dniu 26.9.2019 r. zakończyły się prace parlamentarne dotyczące nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Senat przyjął bowiem w tym dniu bez poprawek ustawę z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z 11.9.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Mechanizm podzielonej płatności zamiast mechanizmu odwróconego VAT

Od 1.11.2019 r. obowiązuje ustawa z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751), mająca wpływ także na zamówienia publiczne. Na jej mocy bowiem dotychczasowy tzw. mechanizm odwróconego obciążenia w zakresie towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 do VATU zostaje zastąpiony tzw. mechanizmem […]

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie sądowej kontroli domów pomocy społecznej

Dnia 4.10.2019 r. wchodzi w życie zmiana przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która dotyczy kontroli domów pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem

Od 13.9.2019 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, którą wprowadzono ostatnią nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące osób przebywających w placówkach pomocy społecznej

Dnia 4.10.2019 r. wchodzi w życie część zmian wprowadzonych do ustawy o pomocy społecznej, które dotyczą m.in. pobytu osób w placówkach pomocy społecznej. Część nowych przepisów wejdzie w życie 1.1.2020 r.

Czytaj więcej

Od 1.1.2020 r. zastosowanie PKWiU 2015 w podatkach

Trwają prace nad nowelizacją ustawy dotyczących podatków dochodowych, która ma na celu zastąpienie PKWiU 2008 występującej w tych ustawach PKWiU 2015. Zmiana ta miałaby wejść w życie z 1.1.2020 r. Zastosowanie PKWiU 2015 będzie miało również miejsce w VAT.

Czytaj więcej

Nowe wzory deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Trwają prace na projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie ma na celu dostosowanie formularzy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych do obowiązujących od 1.1.2019 r. zmian w PDOPrU i umożliwienie podatnikom wykonania obowiązków podatkowych wynikających ze zmienionych […]

Czytaj więcej

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało projekt rozporządzenia zmieniającego – obowiązujące obecnie – postanowienia statutu nadanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.

Czytaj więcej

Zmiany w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy ustalaniu kręgu stron

Od 24.9.2019 r. ulegają zmianie niektóre istotne elementy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej: DŚU). Za najistotniejszą można uznać zmianę dotyczącą sposobu ustalania kręgu stron, wynikającą z obszaru oddziaływania przedsięwzięcia.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych