Zwolnienia z podatku od nieruchomości, od środków transportowych – nowe rozporządzenie

W dniu 17.2.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 9.1.2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2015 r. […]

Czytaj więcej

Obniżka składki wypadkowej

Od 1.4.2015 r. mają obowiązywać zmiany wprowadzone do załącznika nr 2 rozporządzenia MPiPS w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Czytaj więcej

Wzór nowego zeznania podatkowego CIT-CFC

Od 1.1.2015 r. obowiązuje nowy wzór zeznania podatkowego CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Czytaj więcej

Nowe wzory pełnomocnictwa i jego odwołania

Od 1.1.2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa.

Czytaj więcej

Zmiany do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 19

Od 12.1.2015 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji (UE) 2015/29 z 17.12.2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008, które przyjmuje zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze zatytułowane Programy określonych świadczeń: składki pracownicze. Zmiany mają na celu uproszczenie i wyjaśnienie rachunkowości w odniesieniu do składek wnoszonych przez pracowników lub osoby trzecie i związanych z programami określonych świadczeń.

Czytaj więcej

Wzrost kwoty wpłacanej na PFRON

Od 1 marca br. wzrasta wysokość kwoty, którą pracodawcy wpłacają na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Czy pracodawca musi wskazać zwalnianemu pracownikowi kryteria doboru osób do zwolnienia?

W wyroku z 30.9.2014 r. sąd pracy nie może oceniać zasadności działań organizacyjnych i ekonomicznych podejmowanych przez pracodawcę, wobec czego ocena zasadności wypowiedzenia dokonanego z tych przyczyn w stosunku do osób zajmujących te same stanowiska polega na kontroli kryteriów doboru pracownika do zwolnienia. Pracodawca nie podając takich kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, łamie przepisy o […]

Czytaj więcej

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Z początkiem roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23.12.2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1988).

Czytaj więcej

PIP będzie mogła skontrolować kwalifikowanie pracowników do pracy w szczególnych warunkach

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce zwiększyć uprawienia Państwowej Inspekcji Pracy o możliwość weryfikacji merytorycznych podstaw kwalifikowania przez pracodawców wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych