Zmiana przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

1 października wchodzą w życie zmiany w sposobie udzielania urlopów zdrowotnych dla nauczycieli akademickich

Czytaj więcej

Będą ułatwienia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Chodzi między innymi o umożliwienie zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, a także zwrot z PFRON kosztów budowy i modernizacji obiektów i pomieszczeń zakładu pracy.

Czytaj więcej

Wynagrodzenie minimalne na rok 2015

1750 zł brutto, czyli wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2015 roku o 70 zł brutto

Czytaj więcej

Zmiana przepisów w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Po wejściu w życie rozporządzenia z 10.7.2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. 2014, poz. 960) zwiększeniu ulegną uprawnienia lekarzy w trakcie specjalizacji. Przedmiotowa zmiana ma na celu poprawę jakości leczenia przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pacjenta oraz zachowaniu odpowiedniej jakości świadczeń.

Czytaj więcej

Prezydent zawetował ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 10.6.2014 r. nie wejdzie w życie. Prezydent RP w dniu 30.7.2014 r. odmówił podpisania ustawy i skierował wniosek do Sejmu o ponowne jej rozpatrzenie.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym

25.7.2014 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w 2014 r.

23.8.2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 13.8.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1117). Rozporządzenie wykonuje delegację art. 19 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1645).

Czytaj więcej

Zmiana przepisów dotyczących sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych

2.9.2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10.7.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1093).

Czytaj więcej

Posłowie proponują zmiany w zasadach rekompensowania pracownikom pracy w dni wolne

Posłowie złożyli w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który ma na celu likwidację zróżnicowania stosowania zasad rekompensowania pracownikom pracy w dni wolne od pracy. Chodzi o różnice w tej kwestii pomiędzy zasadami rekompensowania czasu pracy w sobotę a regułami rekompensaty za pracę w niedzielę.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych