Sentencja

Czytaj więcej

Komisja do spraw etyki w ochronie zdrowia

24 maja 2013 r. Minister Zdrowia powołał zarządzeniem Komisję do spraw etyki w ochronie zdrowia. Zarządzenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (Dz.Urz. M.Z. z 2013 r. poz. 21).

Czytaj więcej

Obowiązek wdrożenia Dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej – założenia projektu zmiany przepisów

Do 25 października 2013 r. unijne państwa członkowskie zobowiązane są do wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z 9.3.2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz.Urz. UE L 88 z 4.4.2011 r., str. 45-65). Celem tej dyrektywy jest zapewnienie realizacji zasady swobody świadczenia usług w sferze opieki zdrowotnej, czyli stworzenie […]

Czytaj więcej

IV SA/Po 153/13 – wyrok WSA Poznań z dnia 20-03-2013

1. Z uwagi na charakter realizowanych przez żłobek zadań i udzielanych w związku z tym świadczeń, podstawowym (o ile nie jedynym) kryterium różnicowania zakresu, w jakim rodzice dzieci korzystają z usług żłobka, będzie liczba godzin, jaką dane dzi…

Czytaj więcej

Krytyka nowego rozporządzenia dotyczącego minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Samorząd pielęgniarek i położnych wysunął postulaty dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.12.2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Czytaj więcej

Odsetki w dół – kolejna obniżka odsetek podatkowych

To już czwarta w ostatnim kwartale obniżka odsetek podatkowych. Od 7 lutego br. wynoszą one 12,5%.

Czytaj więcej

W marcu 2013 r. dokonaj przeglądu umów na czas określony i wydaj świadectwa!

20 marca br. mijają 24 miesiące od nowelizacji przepisów o świadectwach pracy. Sprawdź, co oznacza to dla Ciebie.

Czytaj więcej

Charakter prawny opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Brak uchwały o wyborze metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uniemożliwia złożenie poprawnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Organami nadzoru w sprawie uchwał „śmieciowych” są regionalne izby obrachunkowe.

Czytaj więcej

Ponowne zatrudnienie pracownika

1. W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej pracodawca powinien zatrudnić pracownika, z którym rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, jeżeli zwolniony pracownik zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia u tego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy.2. Pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika, o którym mowa w ust. 1, […]

Czytaj więcej

II SA/Wa 1077/12 – postanowienie WSA Warszawa z dnia 16-10-2012

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych