Podzielona płatność „split payment” będzie kolejnym narzędziem uszczelnienia systemu VAT

Projekt ustawy z 12.5.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zakłada zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment do płatności za nabyty towar lub usługę od 1.1.2018 r.

Czytaj więcej

II Ogólnopolska Konferencja Dostępu do informacji publicznej. Aktualne problemy dostępu do informacji i jej ponownego wykorzystywania

Organizatorzy – Instytut Nauk Prawnych PAN i Wydawnictwo C.H.Beck – zapraszają do dyskusji na temat aktualnych problemów stosowania ustaw o dostępie do informacji publicznej oraz o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Czytaj więcej

Likwidacja pytań prawnych może podciąć Temidę

Choć ostatni wniosek posłów PiS do Trybunału Konstytucyjnego dotyczy politycznego sporu, może zniszczyć jedno z lepszych narzędzi w rękach sędziów.

Czytaj więcej

Burmistrz naruszył prawo, bo spełnił pochopne obietnice

Podatnik nie może skutecznie domagać się umorzenia daniny tylko dlatego, że gmina, sprzedając mu grunt, obiecała ulgę już w umowie.

Czytaj więcej

0111-KDIB1-1.4010.28.2017.1.SG – Interpretacja indywidualna z dnia 13-06-2017

Interpretacja indywidualna z dnia 13-06-2017

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy prawo ochrony środowiska – nowe zasady funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

7.4.2017 r. została przyjęta ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 898). Nowelizacja dokonała zmian przede wszystkim w działaniu i funkcjonowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zmiany były podyktowane zmniejszeniem kosztów ich funkcjonowania, uproszczeniem i przyspieszeniem procedur powoływania ich […]

Czytaj więcej

Zmiany w Karcie Nauczyciela – projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

MEN wprowadza kolejny etap reformy oświaty. 30.5.2017 r. przesłano do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który oprócz zmian w zakresie finansowania zadań oświatowych (dotacja przedszkolna, dotacja podręcznikowa, dotacje z budżetów JST, subwencja oświatowa, finansowanie świadczeń o charakterze socjalnym) przewiduje również poważne zmiany w KartaNauczU. Przewidywana data wejście w życie […]

Czytaj więcej

Usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa w ustawach samorządowych

1.6.2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935). Znosi ona wymóg wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa m.in. w przepisach ustaw samorządowych.

Czytaj więcej

Nowe obowiązki gminy wynikające z nowelizacji ustawy o ochronie przyrody

Za nami kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, której wprowadzenie podyktowane zostało dużym medialnym sprzeciwem wobec liberalizacji przepisów o ochronie przyrody, wprowadzonych z początkiem 2017 r.

Czytaj więcej

Sprzeciw od decyzji zamiast możliwości wniesienia skargi – nowelizacja przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

1.6.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.; dalej: PPSA). Wprowadza ona m.in. możliwość wniesienia do sądu administracyjnego sprzeciwu od decyzji, na którą nie przysługuje wniesienie skargi.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych