Dofinansowanie kosztów zatrudniania i szkoleń niepełnosprawnych – jeszcze przez pół roku na starych zasadach

Rozporządzenia dotyczące zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem niepełnosprawnych oraz refundacji kosztów szkolenia takich pracowników będą obowiązywały o pół roku dłużej, niż zakładano.

Czytaj więcej

Opinia UZP dotycząca poprawiania omyłek

Na stronie internetowej UZP w zakładce „Opinie prawne” w katalogu „Dotyczące ustawy Pzp” została zamieszczona opinia „Omyłki i błędy w ofertach wykonawców – analiza na przykładzie orzecznictwa sądów okręgowych i KIO”. Oparta jest na analizie aktualnych orzeczeń sądów okręgowych oraz orzeczeń KIO dotyczących stosowania art. 87 ust. 2 pkt 1-3 Pzp.

Czytaj więcej

2-letni limit dla umów terminowych i roczne odszkodowania za wadliwe zwolnienie – ważny projekt nowelizacji Kodeksu pracy

Wkrótce w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej umów na czas określony, przygotowanego przez SLD. Zmiany mają polegać przede wszystkim na wprowadzeniu limitu czasowego dla umów zawartych na czas określony – w miejsce limitu ilościowego. Zaproponowano także zróżnicowanie okresów wypowiedzenia w zależności od czasu trwania umowy oraz radykalne podniesienie odszkodowań za […]

Czytaj więcej

Senackie komisje proponują zmiany dotyczące czasu pracy osób niepełnosprawnych

Senackie komisje zaproponowały przyjęcie rozwiązania, przewidującego, że osoba niepełnosprawna, zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, korzysta ze skróconego wymiaru czasu pracy z mocy prawa; będzie ona mogła natomiast (ale nie pracodawca) wystąpić o zaświadczenie o zdolności do pracy w dłuższym wymiarze. Ponadto zarówno pracownik, jak i pracodawca będą mieli możliwość odwołania się od orzeczenia […]

Czytaj więcej

Nowe zasady działania centrów powiadamiania ratunkowego

Organizacja centrów powiadamiania ratunkowego, ogólne procedury obsługi zgłoszeń alarmowych, maksymalną liczbę operatorów numerów alarmowych to główne założenia rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 28.4.2014 r. w sprawie w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego, które wchodzi w życie 20 maja 2014 r.

Czytaj więcej

Badania lekarskie i psychologiczne kierowców

Trwają prace nad nowelizacją rozporządzeń w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Czytaj więcej

Odszkodowania za wypadek w związku ze służbą i chorobę związaną ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby dla mundurowych

Unormowanie pojęcia choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby, rozszerzenie obecnie stosowanych definicji, np. wypadku związanego ze służbą, dodanie nowych definicji, np. uszczerbku na zdrowiu, a także wprowadzenie zmienionych zasad ustalania wysokości odszkodowań – to niektóre elementy nowej ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze […]

Czytaj więcej

Nowelizacja przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Podpisana niedawno przez Prezydenta ustawa z 14.3.2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw ma na celu poprawę skuteczności działania publicznych służb zatrudnienia. W tym celu zmodyfikowano dotychczasowe instrumenty rynku pracy oraz wprowadzono zupełnie nowe rozwiązania. Ustawa kładzie nacisk na indywidualizację pomocy bezrobotnym.

Czytaj więcej

Uznanie orzeczenia lekarskiego z poprzedniej firmy i inne zmiany proponowane w czwartym pakiecie deregulacyjnym

Kończą się prace rządowe nad czwartym pakietem deregulacyjnym. Gotowy projekt ustawy trafił niedawno do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Przewidziano w nim m.in. możliwość honorowania orzeczeń lekarskich z poprzedniego miejsca zatrudnienia, zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu świadczenia dowozu do zakładu pracy na koszt pracodawcy oraz zniesienie obowiązku sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazywanych […]

Czytaj więcej

Nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców

Od 1 maja 2014 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o cudzoziemcach regulującej m.in. problematykę zatrudniania cudzoziemców. Najważniejsze zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców to: wydawanie jednego czasowego zezwolenia na pobyt i na pracę – zamiast dotychczasowych dwóch dokumentów wydawanych w odrębnych procedurach, wydłużenie o 1 rok (do 3 lat) zezwolenia na pobyt czasowy oraz […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych