Regionalnej pomocy inwestycyjnej można udzielać do 30 czerwca 2014 r.

Regiony, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia maja szansę uzyskać regionalną pomoc inwestycyjną. Można jej udzielić na podstawie mapy pomocy, którą Rada Ministrów określiła w rozporządzeniu z 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.

Czytaj więcej

Zmiany w księgach wieczystych i hipotece od 1.12.2013 r.

W dniu 1.12.2013 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o księgach wieczystych oraz rozporządzenia wykonawcze.

Czytaj więcej

Rezygnacja z wypłaty świadczeń urlopowych

Zbliża się termin, do którego mali pracodawcy mogą zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i z wypłacania świadczeń urlopowych. Jedynie do końca stycznia firmy zatrudniające mniej niż 20 pracowników mogą przekazać załodze informację w tej sprawie, w przeciwnym wypadku będą zobowiązane do utworzenia ZFŚS lub do wypłaty świadczeń urlopowych.

Czytaj więcej

Senat bez poprawek przyjął ustawę o wypłacie zawieszonych emerytur

Na posiedzeniu 10 stycznia br. Senat bez poprawek przyjął ustawę „odwieszającą” prawo do emerytur tym osobom, którym ZUS zawiesił ją z uwagi na nierozwiązanie stosunku pracy. Wspomniana ustawa dotyczy osób, które nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., a po 30 września 2011 r. zostało im ono zawieszone z uwagi na kontynuowanie zatrudnienia.

Czytaj więcej

Sprawozdanie o warunkach pracy wzór Z-10 za 2013 r.

Do 15 stycznia 2014 r. należy sporządzić i przekazać do Głównego Urzędu Statystycznego Sprawozdanie o warunkach pracy. Obowiązek sporządzania rocznego Sprawozdania o warunkach pracy Z-10 wynika z zapisów ustawy z 29.6.1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 591, ze zm.), którą określono zasady rzetelnego, obiektywnego, profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań statystycznych, […]

Czytaj więcej

Zasady odliczenia VAT przy nabyciu samochodów, usług leasingu itp. oraz paliwa – obowiązujące od 1.1.2014 r.

Od 1 stycznia obowiązują nowe zasady odliczenia VAT przy nabyciu samochodów, usług leasingu itp. oraz paliwa. Poniższy artykuł szczegółowo je opisuje.

Czytaj więcej

Pielęgniarki nie powinny pracować na oddziałach ginekologicznych – opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

W ocenie Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego zatrudnianie pielęgniarek w oddziałach ginekologicznych i ginekologii onkologicznej nie jest prawidłowe.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie kursu euro w zamówieniach publicznych

Od 1.1.2014 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23.12.2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1692). Kurs złotego w stosunku do euro został ustalony na 4,2249 w oparciu o komunikat Komisji (Dz. Urz. UE C 336 z 14.12.2013, […]

Czytaj więcej

Nowelizacja Pzp dotycząca podwykonawstwa

Z dniem 24.12.2013 r. weszła w życie ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotycząca podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie progów unijnych

Od 1.1.2014 r. obowiązuje także nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23.12.2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1735).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych