Dotacje celowe z budżetu gminy na instalację ogniw fotowoltaicznych a zwolnienie od podatku dochodowego

Jeżeli gmina przyzna dotację ze swojego budżetu na dofinansowanie instalacji ogniw fotowoltaicznych, beneficjent takiej dotacji skorzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Czytaj więcej

Publikacja danych członków komisji w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie realizacji zadań

W takim zakresie, w jakim dane osobowe członków komisji konkursowej będą dotyczyły pełnionej przez nich funkcji publicznej, będą stanowiły informację publiczną, która może podlegać upublicznieniu. Jednak administrator, podejmując decyzję w tej sprawie, nie może zapominać o przestrzeganiu zasad ochrony danych osobowych, w tym m.in. retencji upublicznionych danych czy konieczności dokonywania cyklicznych przeglądów pod względem ich […]

Czytaj więcej

Wzór wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Od 13.6.2020 r. obowiązuje wzór (i sposób jego wypełnienia) wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w tegorocznych wyborach prezydenckich w 2020 r.

Czytaj więcej

Dofinansowanie do wycieczki pracowniczej z ZFŚS a przychód dla uczestników wycieczki

W przypadku, gdy pracodawca dofinansuje wycieczkę pracowniczą ze środków ZFŚS, po stronie pracowników będących uczestników takiej wycieczki nie powstaje przychód ze stosunku pracy.

Czytaj więcej

Wniesienie skargi na przewlekłość organu bez uprzedniego ponaglenia

Jeżeli przed wniesieniem skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji strona nie wniosła ponaglenia, taka skarga podlega odrzuceniu.

Czytaj więcej

Obowiązek rekultywacji gruntów a brak tytułu prawnego do gruntu

Jak wykonać obowiązek rekultywacji gruntów, jeśli podmiot zobowiązany do jej przeprowadzenia nie dysponuje tytułem prawnym do gruntu?

Czytaj więcej

Przesyłki w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Od 13.6.2020 r. obowiązuje rozporządzenie wydane w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Czytaj więcej

RODO w szkolnej ławce – czyli co szkoły muszą wiedzieć o naruszeniu ochrony danych

Wyjaśnieniu najczęstszych problemów związanych z naruszeniem ochrony danych w placówkach oświatowych poświęcony był wykład on-line pt. „RODO w szkolnej ławce – vademecum naruszeń”, zorganizowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych 9 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie instrukcji wypełniania sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej

Od 11.6.2020 r. obowiązują zmiany w rozporządzeniu dotyczącym m.in. sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. W instrukcji sporządzania tego sprawozdania dodano m.in. informacje związane z panującą epidemią COVID-19, a także związaną z nią pomocą kryzysową.

Czytaj więcej

Jest projekt prawa holdingowego

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego działająca przy Ministerstwie Aktywów Państwowych opracowała przepisy, które mają usprawnić zarządzanie grupami spółek. Podmioty zależne będą mogły podejmować niekorzystne dla siebie działania, jeśli ma to być z korzyścią dla całej grupy.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych