Rozliczenia odszkodowawcze ze Skarbem Państwa

Czy uzyskanie odszkodowania od Skarbu Państwa na mocy zawartej ugody daje uprawnienie do występowania jeszcze przez spadkobierców lub ich następców prawnych z dalszymi roszczeniami?

Czytaj więcej

Błędy formalne w decyzji starosty a prawo do odszkodowania

Czy nieprawidłowo podany w decyzji numer konta bankowego beneficjenta opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności daje podstawę do wystąpienia o odszkodowanie?

Czytaj więcej

Pobranie i rozliczenie przez gminę VAT od ceny sprzedawanej nieruchomości

Czy gmina może rozliczyć VAT od ceny sprzedawanej nieruchomości?

Czytaj więcej

Obowiązek zwrotu dopłat unijnych przez posiadacza nieruchomości rolnej w złej wierze

Czy posiadacz w złej wierze nieruchomości rolnej musi zwrócić kwoty pobranych dotacji unijnych?

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Już 1.7.2017 r. mają wzrosnąć pensje w służbie zdrowia

Tegoroczna podwyżka wyniesie co najmniej 10% kwoty stanowiącej różnicę między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym konkretnego pracownika, wykonującego zawód medyczny.

Czytaj więcej

III SA/Gd 859/16 – wyrok WSA Gdańsk z dnia 14-06-2017

Czytaj więcej

II SAB/Lu 214/16 – postanowienie WSA Lublin z dnia 14-06-2017

Czytaj więcej

Część dłużników może być bezkarna

RAFAŁ FRONCZEK. Pierwsze dni obowiązywania nowych przepisów o alimentach pokazały, że wywołują wiele problemów.

Czytaj więcej

Projekt dotyczący wliczania działalności gospodarczej do stażu pracy

W obecnym stanie prawnym okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Budzi to niezrozumienie, a nawet niezadowolenie byłych, często wieloletnich przedsiębiorców, którzy podejmując zatrudnienie w ramach stosunku pracy są traktowani jako osoby podejmujące pracę po raz pierwszy.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych