Zmiany we właściwości miejscowej w sprawach celnych

Od 28.5.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 16.4.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 604).

Czytaj więcej

Od 1 czerwca niższe chorobowe dla mundurowych

Od 1 czerwca policjanci oraz inne służby mundurowe korzystają z obniżonych stawek za zwolnienia lekarskie. Nowe przepisy pozbawiły funkcjonariuszy dotychczasowych przywilejów.

Czytaj więcej

Używanie kamer monitoringu będzie zapisane w ustawie

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało założenia do ustawy, która ma uregulować po raz pierwszy w polskim prawie zasady używania monitoringu i przechowywania zapisów z kamer, między innymi w zakładach pracy.

Czytaj więcej

Odraczanie obowiązku szkolnego 6-latków po nowemu

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z 20.4.2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 642), podpisana już przez Prezydenta wprowadza nowe zasady, według których rodzice będą mogli opóźnić pójście swojego dziecka do szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące budżetu ustalanego przez RIO

Sejm uchwalił ustawę z 9.5.2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja 2014FinPublU), która m.in. wprowadza zmiany dotyczące budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST) ustalanego przez regionalną izbę obrachunkową. Obecnie ustawa jest przedmiotem prac Senatu.

Czytaj więcej

Kolejna redukcja obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców – nowe ułatwienia dla firm

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przewiduje on między innymi likwidację obowiązku oznaczania na towarze adresu polskiego dystrybutora.

Czytaj więcej

II FZ 595/14 – postanowienie NSA (N) z dnia 20-05-2014

Czytaj więcej

Nowe zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Od 1maja z mocy ustawy zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zmianie ulegają regulacje dotyczące wysokości świadczeń pielęgnacyjnych unormowanych w ustawie z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456). Świadczenie pielęgnacyjne jest jednym z rodzajów świadczeń opiekuńczych (obok zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego) i przysługuje opiekunowi osoby niepełnosprawnej z tytułu […]

Czytaj więcej

Kolejny etap informatyzacji w administracji publicznej

Stworzenie spójnego i efektywnego systemu informacyjnego państwa to główny cel, który prześwieca nowelizacji ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 235), która to nowelizacja weszła w życie 11.5.2014 r. Nowe regulacje prawne mają przyczynić się do zwiększenia liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną przez […]

Czytaj więcej

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Usystematyzowany wykaz dokumentów, które składa pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych czy wprowadzenie obowiązku uzupełnienia niekompletnych wniosków pracodawców przez pracowników PUP to niektóre zmiany wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych