Obniżona stawka VAT oraz warunki jej stosowania od 1.1.2014 r.

Od 1.1.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1719). Wydanie nowego rozporządzenia było związane przede wszystkim z wejściem w życie ustawy z 7.12.2012 r. zmieniającej ustawę o […]

Czytaj więcej

Zwrot naliczonego VAT w imporcie od 1.1.2014 r.

Od 1.1.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 1656).

Czytaj więcej

Minimalne normy zatrudnienia w aptekach szpitalnych

Według Naczelnej Rady Aptekarskiej zastępowanie aptek szpitalnych działami farmacji szpitalnej, które nie mogą wykonywać żadnych leków recepturowych, jest nie tylko niekorzystne, ale jest również sprzeczne z zasadami obowiązującymi w UE, zgodnie z którymi coraz większą rolę odgrywa personalizacja terapii.

Czytaj więcej

Uprawnienia PIP pozostają bez zmian

Poprzez zmianę ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy posłowie próbowali rozszerzyć uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy. Komisje do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny zarekomendowały jednak odrzucenie projektu. W związku z tym inspektorzy nie będą mogli nakazać pracodawcy zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w uzasadnionych prawnie sytuacjach.

Czytaj więcej

Procedury przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego

Od 29 stycznia 2014 dyspozytorzy medyczni muszą dostosować się do nowej procedury przyjmowania wezwań, dochodzą im m.in. takie obowiązki jak: obowiązek zgłaszania się poprzez użycie sformułowania „ratownictwo medyczne, słucham” wraz z podaniem kodu przyjmującego zgłoszenie dyspozytora medycznego, a także ustalanie priorytetu wysyłania zespołów ratownictwa medycznego w postaci kodów „1” i „2”.

Czytaj więcej

Więcej czasu dla spóźnialskich gmin na uchwalenie budżetu

Jednostki samorządu terytorialnego mają według przepisów czas na uchwalenie budżetu do czasu rozpoczęcia nowego roku budżetowego, a w wyjątkowych przypadkach – do 31 stycznia. Według nowych przepisów istnieje jednak furtka dla gmin uchwalających programy naprawcze.

Czytaj więcej

Wyrok TK dotyczący zgodności opłaty od skargi na odwołanie z Konstytucją

W wyroku z 14.1.2014 r., sygn. akt SK 25/11 TK rozpoznał połączone skargi konstytucyjne spółki akcyjnej oraz spółki z o.o. dotyczące zamówień publicznych (wysokość opłaty sądowej od skargi na orzeczenie KIO).

Czytaj więcej

Zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowy system gospodarki odpadami wywołał lawinę uwag, sugestii i komentarzy pochodzących od różnych gremiów. Konieczne zatem było powołanie odpowiedniego zespołu celem prawidłowego rozpatrzenia wszystkich uwag. Czas jego pracy wyznaczono do 30 czerwca 2014 r.

Czytaj więcej

Europejska reforma w zamówieniach publicznych

Parlament Europejski zagłosował 15.1.2014 r. za reformą zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą:

Czytaj więcej

Zakaz łączenia stanowisk w oświacie

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła zakaz łączenia stanowiska kuratora oświaty i wicekuratora oświaty z mandatem radnego, przy czym osoby łączące na dzień wejścia w życie nowelizacji mogą piastować obie funkcje równocześnie, aż do dnia wygaśnięcia mandatu radnego lub odwołania ze stanowiska kuratora lub wicekuratora oświaty.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych