Szkoła zatrudni niektórych nauczycieli na podstawie Kodeksu pracy – projekt ustawy w Sejmie

Na drugie czytanie w Sejmie czeka projekt ustawy pozwalającej na zatrudnianie niektórych nauczycieli w szkołach publicznych w oparciu o przepisy Kodeksu pracy – a nie Karty Nauczyciela. Wspomniana możliwość ma dotyczyć nauczycieli asystujących. Zmiana spowoduje znaczne zróżnicowanie warunków zatrudnienia pomiędzy nauczycielami tej samej szkoły.

Czytaj więcej

Nowy wzór formularza VAT-11

Od 18.2.2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 7.2.2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu (Dz.U. z 2014 r. poz. 209).

Czytaj więcej

Zmiany w odliczeniu VAT od nabycia i eksploatacji samochodów od 1.4.2014 r.

Ustawą z 7.2.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zostały uchwalone zmiany dotyczące odliczania VAT od nabycia samochodów osobowych oraz ich eksploatacji. Ustawa zacznie obowiązywać od 1.4.2014 r.

Czytaj więcej

Czy za pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie przysługiwała minimalna pensja?

Określenie poziomu wynagrodzeń wypłacanych w ramach pracy zarobkowej na poziomie odpowiadającym minimalnemu wynagrodzeniu – przewiduje złożony w Sejmie projekt zmian w przepisach.

Czytaj więcej

Więcej praw dla pracowników upadłych przedsiębiorstw

Pracownicy firm, wobec których sąd zagraniczny, a następnie sąd w Polsce wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości, będą mogli domagać się wypłaty wynagrodzeń oraz innych świadczeń. W obecnym stanie prawnym są tej możliwości pozbawieni.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – najczęściej popełniane nieprawidłowości

Osoby gospodarujące środkami publicznymi mogą w swej pracy popełnić wiele błędów skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Ryzyko poniesienia odpowiedzialności wzrasta, gdy pojawiają się zmiany aktów prawnych, które narzucają nowy sposób postępowania. W takiej sytuacji musimy porzucić schematyczne działanie i poznać wpływ tych zmian na funkcjonowanie jednostki. Jakie najważniejsze zmiany przepisów pojawiały się w 2014 r.? […]

Czytaj więcej

Podjęto decyzję o nowelizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6

Na stronie internetowej resortu finansów opublikowano informację o nowelizacji Krajowego Standardu Rachunkowości (KSR) nr 6 w celu dopasowania jej do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) nr 19.

Czytaj więcej

Rząd przyjął trzecią transzę ustawy o deregulacji zawodów

Uwolnienie dostępu do kolejnych zawodów regulowanych – przewiduje projekt zmian w prawie, zaakceptowany przez rząd.

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Proponowane zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia

Oskładkowanie umów zlecenia od kwoty równej co najmniej minimalnej krajowej, objęcie wszystkich członków rad nadzorczych, pobierających z tego tytułu wynagrodzenie, obowiązkowymi ubezpieczeniami rentowymi i emerytalnym, a także obowiązkowe ubezpieczenia z tytułu umowy zlecenia dla podejmujących zatrudnienie na jej podstawie rolników i ich domowników – to najnowsze propozycje zmian ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych