Jeżeli w umowie nie ma korzystniejszych postanowień, stosuje się przepisy kodeksowe

Ustalenie dłuższego, np. 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia umowy o pracę nie przesądza o zwiększonej kwocie odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie; gdy w umowie nie ma zapisu o wyższym odszkodowaniu, maksymalna kwota wynosi równowartość wynagrodzenia za 3-miesięczne wypowiedzenie.

Czytaj więcej

Propozycja likwidacji dyżurów medycznych

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wystąpił do resortu zdrowia o zmiany w przepisach o czasie pracy pracowników podmiotów leczniczych.

Czytaj więcej

Czy przepisy dotyczące zwrotu kosztów noclegu kierowców w transporcie zagranicznym naruszają konstytucję?

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy przepisy dotyczące zwrotu kosztów noclegu kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym naruszają konstytucję. Z wnioskiem do Trybunału w tej sprawie wystąpił Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Kalendarium sprawozdawczości JST – CZERWIEC

W czerwcu jednostki finansów publicznych powinny złożyć określone sprawozdania budżetowe oraz w zakresie operacji finansowych. Sprawdź jakie?

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół

Szczegółowe wymagania wobec szkół i placówek zostaną wkrótce określone na poziomie rozporządzenia. Odpowiedni projekt został przez MEN wysłany do konsultacji społecznych i opinii międzyresortowych 3.4.2015 r.

Czytaj więcej

Wkrótce rusza nowy program rządowy „Bezpieczna+”

Resort edukacji pracuje obecnie nad projektem aktu wykonawczego mającego wdrożyć w życie nowy rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Czytaj więcej

Pomoc dla rodzin uczniów dotkniętych klęskami żywiołowymi

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje obecnie nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r. Pomoc będzie udzielana w związku ze stratami poniesionymi przez rodziny uczniów z powodu wystąpienia nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych w bieżącym roku. Rozporządzenie […]

Czytaj więcej

„Wyprawka szkolna” w 2015 r. – nowe kryteria dostępu do pomocy

20.4.2015 r. przedstawiony został projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Rozporządzenie to określi szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom objętym rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Czytaj więcej

Opodatkowanie gruntu znajdującego się pod liniami energetycznymi

Nadleśnictwo zamierza w ustanowić na nieruchomościach Skarbu Państwa, a pozostających w zarządzie Lasów Państwowych, na których zlokalizowane są napowietrzne linie energetyczne, służebność przesyłu na rzecz właścicieli tych linii. Grunty, na których zlokalizowane są linie energetyczne, zgodnie z ewidencją powszechną są sklasyfikowane jako las. W chwili obecnej na gruntach znajdujących się pod liniami nie jest prowadzona […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych