Ramowe plany nauczania – projekt zmian

Resort edukacji pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Celem nowelizacji ma być wprowadzenie zmian porządkujących, dostosowujących, uwzględniających problemy występujące w praktyce stosowania przepisów, a także zmiany rozwiązujące istniejące obecnie problemy interpretacyjne.

Czytaj więcej

Resort zdrowia rozpoczął prace nad zmianą przepisów w sprawie Państwowego Ratownictwa Medycznego

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Główne zmiany dotyczą funkcjonowania zawodu ratownika medycznego oraz umożliwienia pracy ratownikom medycznym w innych jednostkach niż szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego.

Czytaj więcej

Projekt zmiany przepisów wykonawczych dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Ministerstwo Zdrowia przygotowało dwa projekty rozporządzeń koszykowych. Projekty dotyczą zmian w zakresie leczenia szpitalnego oraz opieki specjalistycznej. 13.9.2014 r. upłynął termin zgłaszania w ramach konsultacji społecznych uwag do powyższych projektów.

Czytaj więcej

Wartość rzeczy i praw majątkowych, na których można ustanowić zastaw skarbowy w 2015 r.

Minister Finansów obwieszczeniem z 18.8.2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (M.P. z 2014 r. poz. 709) określił kwotę wartości poszczególnych rzeczy lub praw majątkowych, na których można ustanowić zastaw z tytułu zobowiązań podatkowych, zaległości podatkowych, a także odsetek od zaległości.

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Stawki kar za przekroczenie norm dotyczących ochrony środowiska na 2015 r.

Minister Środowiska wydał obwieszczenie z 25.7.2014 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2015 (M.P. z 2014 r. poz. 648).

Czytaj więcej

Maksymalna wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym w 2015 r.

Pojazd usunięty z drogi w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), np. z powodu pozostawienia pojazdu w miejscu niedozwolonym, umieszcza się na parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i […]

Czytaj więcej

Maksymalne stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów na 2015 r.

Minister Środowiska obwieszczeniem z 11.8.2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015 (M.P. z 2014 r. poz. 711) określił maksymalne stawki opłat produktowych na 2015 r.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nową ustawą o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Głównym celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim dostosowanie polskiego ustawodawstwa w obszarze pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu krwi i jej składników do wymagań przepisów europejskich.

Czytaj więcej

Zmiana przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

1 października wchodzą w życie zmiany w sposobie udzielania urlopów zdrowotnych dla nauczycieli akademickich

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych