Tarcza Finansowa dla dużych przedsiębiorstw już działa

Można już składać wnioski w ramach Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorstw. Rozmowy w sprawie jego notyfikacji Komisji Europejskiej są już, zgodnie z komunikatami Polskiego Funduszu Rozwoju, na finiszu.

Czytaj więcej

Środki ochrony osobistej w lokalach wyborczych w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Od 16.6.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające wykaz środków ochrony osobistej w związku ze zwalczaniem COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Czytaj więcej

Udostępnienie przez pracodawcę sali zabaw dla dzieci pracowników a powstanie przychodu ze stosunku pracy

Korzystanie z sali zabaw udostępnionej przez pracodawcę dla dzieci pracowników nie powoduje, że u pracowników powstanie przychód ze stosunku pracy. Nie ma w tym przypadku przypisania wartości świadczenia konkretnemu pracownikowi.

Czytaj więcej

0113-KDIPT1-1.4012.244.2020.2.ŻR – Interpretacja indywidualna z dnia 18-06-2020

Interpretacja indywidualna z dnia 18-06-2020

Czytaj więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Posłowie zaproponowali zmiany w związku z koniecznością uregulowania spraw zwrotów związanych z roszczeniami przedwojennych właścicieli, którzy utracili własność na rzecz państwa w wyniku wywłaszczenia na mocy dekretu z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. O szczegółach piszemy poniżej.

Czytaj więcej

Naruszenie danych osobowych przez członka komisji wyborczej jest naruszeniem administratora, którym jest ta komisja

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych przez członków komisji wyborczej (np. nie korzystania z szablonu nakładanego na spis wyborców) odpowiedzialność ponosi Państwowa Komisja Wyborcza czy Urząd Gminy?

Czytaj więcej

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, który zakłada zmiany w przepisach KPA w zakresie stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych.

Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę wprowadzająca zmiany w ustawach podatkowych od 1.7.2020 r.

Prezydent podpisał ustawę z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, której przepisy, co do zasady, wejdą w życie 1.7.2020 r.

Czytaj więcej

Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych do 31.12.2020 r.

Trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z 1 lipca 2020 r. i ma na celu czasowe zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych.

Czytaj więcej

Dotacje celowe z budżetu gminy na instalację ogniw fotowoltaicznych a zwolnienie od podatku dochodowego

Jeżeli gmina przyzna dotację ze swojego budżetu na dofinansowanie instalacji ogniw fotowoltaicznych, beneficjent takiej dotacji skorzysta z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych