Zmiany w rejestrach medycznych

Prezydent podpisał 2.8.2017 r. ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadzi zmiany w rejestrach medycznych dotyczące m.in. zwiększenia liczby podmiotów uprawnionych do prowadzenia rejestrów medycznych oraz finansowania oraz dofinansowania prowadzenia rejestrów medycznych.

Czytaj więcej

Kompetencje nadzorcze wojewody w świetle nowych przepisów o zakazie propagowania komunizmu

21.10.2017 r., a więc z dniem wejścia w życie ustawy z 22.6.2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1389), powiększony zostanie katalog spraw, które będzie nadzorował wojewoda.

Czytaj więcej

Realizacja nowych obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3

7.7.2017 r. została przyjęta ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1428). Zgodnie z uzasadnieniem do projektu tej ustawy, niniejszy akt ma być kontynuacją polityki prorodzinnej, prowadzonej przez rząd, której pierwszym głównym krokiem było udzielenie świadczenia pieniężnego rodzinom posiadającym dzieci. Ta ustawa ma za zadanie dalsze […]

Czytaj więcej

Sposób unieważniania Karty Dużej Rodziny

1.8.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.7.2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1454).

Czytaj więcej

Nowe kompetencje regionalnych izb obrachunkowych w świetle nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

12.7.2017 r. Prezydent RP zawetował ustawę z 8.6.2017 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw. W treści uzasadnienia, zwrócił on uwagę na ważne kwestie dotyczące jednostek samorządu terytorialnego, których dotyczyła nowelizacja. Omawiając tę ustawę, należy zwrócić uwagę na inne istotne sprawy zmieniane tą ustawą.

Czytaj więcej

Nowa regulacja dotycząca wykorzystywania marihuany w celach medycznych

Dnia 1.11.2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 7.7.2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1458). Ustawa wprowadza nową regulację dotyczącą wykorzystywania marihuany w celach medycznych.

Czytaj więcej

Niektórzy milicjanci jednak stracą emerytury

Obniżka świadczeń dotknie osoby, które formalnie były w MO, ale faktycznie wykonywały zadania na rzecz UB i SB.

Czytaj więcej

Zerwać pętlę lewych zażaleń

Nie będzie zgody na sztuczne przedłużanie postępowań. Nie ma to bowiem nic wspólnego z prawem do sądu, lecz stanowi wyłącznie obstrukcję.

Czytaj więcej

Pełnomocnik nie zeznaje na korzyść swojego klienta

ORZECZENIE

Czytaj więcej

Program współpracy kulturalnej z Czechami

Od 1.6.2017 r. obowiązuje Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Republiki Czeskiej na lata 2017-2021, podpisany w Gdyni 1.6.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1432).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych