Trwają prace nad wprowadzeniem e-zwolnień lekarskich

Sejm pracuje nad zmianą formy i trybu wystawiania zwolnień lekarskich. Poszerzeniu ma ulec także krąg osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego o ubezpieczonych ojców dziecka w sytuacji śmierci nieubezpieczonej matki, porzucenia przez nią dziecka lub jej niepełnosprawności powodującej niemożność sprawowania opieki nad dzieckiem.

Czytaj więcej

Zmiany w opodatkowaniu m.in. usług elektronicznych w VAT od 1 stycznia 2015 r.

Od 1.1.2015 r. wejdzie w życie ustawa z 25.7.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1171). Nowe przepisy uproszczą rozliczanie VAT z tytułu zmiany miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych.

Czytaj więcej

Zmiany w Pzp wprowadzone w 2014 r.

Przepisy Pzp zostały w 2014 r. zmienione w wyniku 6 nowelizacji, w tym dwóch o szerszym zakresie i wprost dokonanych ustawami o zmianie Pzp. Pozostałe zmiany miały charakter tzw. wpadkowych, tj. dokonano ich przy okazji zmian w innych ustawach. Przedmiot zmian w ujęciu porównawczym przedstawia poniższa tabela.

Czytaj więcej

Oskładkowanie umów zleceń

23 października Sejm przyjął projekt ustawy zakładającej składkowanie umów zlecenia. Większość proponowanych zmian ma wejść w życie już 1 stycznia 2015 r. (za wyjątkiem oskładkowania zleceń – 1 stycznia 2016 r.) Przyjęte założenie mają uszczelnić system ubezpieczeniowy.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Uchwalona 9.6.2011 r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) wprowadziła nowy standard wypełniania przez państwo obowiązków w zakresie polityki rodzinnej i społecznej.

Czytaj więcej

Zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Resort pracy przygotowuje się do kolejnej zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja ustawy jest związana ze zmianą przepisów prawa Unii Europejskiej

Czytaj więcej

Nowe zasady ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sejm przyjął nowe regulacje dotyczące zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Najnowsza nowelizacja ustawy ma za zadanie rozwiązać problemy, jakie zostały dostrzeżone w trakcie jej dotychczasowego funkcjonowania, a także dostosować przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28.11.2013 r. Obecnie projekt ustawy nowelizującej jest rozpatrywany przez Senat.

Czytaj więcej

Wykształcenie kierownika i zastępcy USC

29 października 2014 r. kończy się okres pozostawiony na uzupełnienie wykształcenia do minimalnych wymogów stawianych obecnie dla kierownika i zastępcy kierownika USC. Od 30 października niespełnianie wymogu wykształcenia skutkować musi brakiem możliwości dalszego zatrudniania na tym stanowisku.

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Teza

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych