II SA/Łd 155/17 – wyrok WSA Łódź z dnia 30-05-2017

Czytaj więcej

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie z odliczeniem VAT

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na rzecz mieszkańców?

Czytaj więcej

Odszkodowanie od gminy za wystającą kostkę brukową

Czy gmina może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wadliwą nawierzchnię drogi?

Czytaj więcej

Dane publiczne łatwiej dostępne

Ministerstwo Cyfryzacji wdraża Program Otwierania Danych Publicznych, który ma poprawić jakość oraz ilość danych udostępnianych na portalu danepubliczne.gov.pl.

Czytaj więcej

Bezpańskie psy nie mogą biegać po firmie

Właściciel przedsiębiorstwa powinien tak zabezpieczyć teren firmy, aby bezpańskie psy nie stwarzały zagrożenia dla kontrahentów i pracowników.

Czytaj więcej

Rok do RODO – sprawdzian gotowości

Przygotowany przez GIODO zestaw pytań pozwoli każdemu administratorowi danych ocenić stan swojej gotowości do reformy systemu ochrony danych osobowych.

Czytaj więcej

Nie chciała podporządkować się nakazowi, to zapłaci grzywnę

Do grzywny przymuszającej do rozbiórki domku letniskowego nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, dającej możliwość umorzenia należności.

Czytaj więcej

Wydatki jednostki na projekt architektoniczny

Jednostka poniosła wydatki na projekt architektoniczny, który został nabyty w związku z planowaną przez nią inwestycję budowy gminnego ośrodka. Czy do wartości początkowej środka trwałego zalicza się wydatki poniesione na ten projekt?

Czytaj więcej

Adres IP jako dane osobowe – co wynika z wyroku w sprawie Breyer ? Część I

19 października 2016 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie Patrick Breyer vs Republika Federalna Niemiec (C-582/14). Na uwagę zasługuje stanowisko Trybunału w przedmiocie obu pytań prejudycjalnych i jako że każde z nich jest niezmiernie istotne dla praktyki, przedstawimy je w dwóch, osobnych wpisach. W dzisiejszym poście skupimy się na rozważaniach, czy dynamiczny […]

Czytaj więcej

Zbliżają się ostateczne terminy walnych zgromadzeń w spółkach i spółdzielniach

Do 30 czerwca jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym powinny odbyć walne zgromadzenia i zatwierdzić sprawozdania finansowe. Termin wynika z art. 53 ust. 1 ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm., dalej: RachunkU), który wskazuje że, roczne sprawozdanie finansowe jednostki, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych