Środki trwałe w Krajowym Standardzie Rachunkowości

Najnowszy Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 Środki trwałe opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów 29.5.2017 r. Ma on już zastosowanie dla sprawozdań sporządzanych za 2017 r.

Czytaj więcej

Nowe regulacje dotyczące projektu ustawy budżetowej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.6.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1154) weszło w życie 15.6.2017 r. Określa ono szczegółowy sposób, tryb i terminy opracowania materiałów do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (dalej: WPFP) oraz projektu ustawy budżetowej. Zawiera również formularze […]

Czytaj więcej

Samorządy ograniczyły solidarną odpowiedzialność w podatku rolnym i podatku od nieruchomości

Komisje sejmowe zaproponowały rozciągnięcie korzystnych rozwiązań także na podatników podatku leśnego. Ponadto ograniczenie solidarnej odpowiedzialności podatników dotyczy nie tylko właścicieli, ale także posiadaczy gruntów i nieruchomości. Ustawę ogłoszono 29.6.2017 r.

Czytaj więcej

Warunki zwolnienia z opodatkowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych

Warunku bycia zarządzanym przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10a lit. f) ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.; […]

Czytaj więcej

Rzecznik patentowy pełnomocnikiem w sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji

W sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, której przedmiotem jest także roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, pełnomocnikiem procesowym może być także rzecznik patentowy – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

Ustanowienie służebności przesyłu według aktualnego przebiegu istniejących urządzeń przesyłowych

W sprawie z wniosku przedsiębiorcy przesyłowego o ustanowienie służebności przesyłu dla istniejących urządzeń przesyłowych nie jest dopuszczalne ustanowienie służebności przesyłu według innego przebiegu niż istniejący – stwierdził Sąd Najwyższy.

Czytaj więcej

Uczelnie sfinansuje samorząd terytorialny i sami studenci

To od decyzji studentów powinno zależeć, które uczelnie dostaną pieniądze. A po zakończeniu studiów płaciliby za naukę.

Czytaj więcej

Po roku wciąż są wątpliwości, jak korzystać z pełnomocnictw

Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych to krok w dobrą stronę. Tyle że profesjonalni pełnomocnicy nie chcą ich przyjmować. Wolą, gdy klient umocuje ich do działania w konkretnych sprawach, a więc wystawią pełnomocnictwa szczególne. Z tymi jest jednak wiele problemów technicznych.

Czytaj więcej

Nie ma podatku od zbiornika na deszczówkę

ORZECZENIE

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych

Od 4.8.2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 1.8.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1486).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych