Od 1 kwietnia 2014 r. nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Obwieszczeniem z 26.2.2014 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. z 2014 r. poz. 187) Minister Pracy i Polityki Społecznej podał, nowe wysokości odszkodowań, jakie będą obowiązywały od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Czytaj więcej

Czas pracy niepełnosprawnych – do lipca 2014 r. muszą zmienić się przepisy

Od 10 lipca, z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przestaje obowiązywać 8-godzinna norma dobowa i 40-godzinna norma tygodniowa dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Skutkiem tego, najpóźniej w lipcu br. muszą zmienić się przepisy dotyczące norm czasu pracy osób niepełnosprawnych. Trwają prace nad dwoma alternatywnymi projektami.

Czytaj więcej

Prowadzenie inwestycji przez gminy będzie prostsze

W Ministerstwie Gospodarki i Finansów pracują nad zmianami w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają spowodować, że inwestycji prowadzonych w formie PPP będzie w Polsce więcej. Kiedy zmiany wejdą w życie, wydatki na ten cel nie będą powiększały długu publicznego.

Czytaj więcej

Posłowie chcą ukrócić proceder pracy bez pisemnej umowy

Wprowadzenie zasady podpisania umowy na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu pracy, nad którym trwają prace w Sejmie.

Czytaj więcej

Problemy z przepisami dotyczącymi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla policjantów

Obecne przepisy ustawy o Policji ograniczają policjantom prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop – podkreślają funkcjonariusze w skargach do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o zmianę przepisów w tej kwestii.

Czytaj więcej

Okres wypowiedzenia umów na czas określony

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polskie przepisy dotyczące okresu wypowiedzenia umowy na czas określony są niezgodne z prawem unijnym. Może to oznaczać, że Sejm zmieni w tym zakresie Kodeks pracy.

Czytaj więcej

Skarga do TK na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

Trybunał Konstytucyjny uznał, że wyrok nie może zostać wydany (mimo wcześniejszego skierowania sprawy na wokandę). W sprawie nie zapadło jeszcze ostateczne orzeczenie, gdyż w wyniku skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, sprawa została zwrócona do ponownego rozpoznania przez sąd apelacyjny.

Czytaj więcej

Usprawnianie BIP czas zacząć. Są już nowe przepisy!

Od 10 marca 2014 r. obowiązuje ustawa nowelizacja ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1474). Wreszcie ma powstać Centralne Repozytorium Informacji Publicznych (CRIP).

Czytaj więcej

Praca w niedziele w placówkach handlowych nie została zakazana

21 marca br. Sejm zdecydował, że placówki handlowe nadal będą mogły zatrudniać pracowników w niedziele. Tak, jak do tej pory – zakaz ten będzie dotyczył tylko świąt.

Czytaj więcej

Przeniesienie części przepisów niektórych rozporządzeń do Kodeksu pracy – prace nad nowelizacją ustawy

Ministerstwo Pracy opracowało projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy. Obecnie projekt jest w fazie uzgodnień zewnętrznych. Zakłada on m.in. wprowadzenie do Kodeksu pracy części przepisów niektórych rozporządzeń.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych