Ważne zmiany dotyczące obowiązków sprawozdawczych w związku z korzystaniem ze środowiska

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina o zmianach dotyczących obowiązków sprawozdawczych

Czytaj więcej

Deklaracje na podatek od środków transportowych przesyłane drogą elektroniczną od 1 stycznia 2016 r.

Od 1.1.2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 14.12.2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2245).

Czytaj więcej

IV SA/Wa 3654/15 – postanowienie WSA Warszawa z dnia 15-02-2016

Czytaj więcej

III SA/Wa 717/15 – wyrok WSA Warszawa z dnia 12-02-2016

Czytaj więcej

Garaż – odrębna nieruchomość a stawka podatku od nieruchomości

Garaże wielostanowiskowe w budynku mieszkalnym może albo mieścić się w bryle budynku mieszkalnego, stanowiąc element nieruchomości wspólnej z określeniem korzystania z poszczególnych miejsc w ramach podziału quoad usum, albo być traktowany jako samodzielny lokal będący odrębną nieruchomością. Od tego wydzielenia lub jego braku zależy sposób opodatkowania – jaki, o tym poniżej.

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Zmiana podstawy programowej kształcenia w zawodach

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad nowelizacją przepisów regulujących podstawę programową kształcenia w zawodach. Zmiana wynika z wcześniejszej zmiany klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i wiąże się z wprowadzeniem podstawy programowej dla trzech nowych zawodów

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

15.1.2016 r. resort edukacji rozpoczął proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie dotyczące warunków organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej

1.4.2016 r. wchodzi w życie ustawa z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1629 ze zm.). W wyniku nowelizacji nadano nowe brzmienie przepisom Rozdziału 9 Przepisy przejściowe ustawy o systemie oświaty (art. 92a do art. 92t). Resort edukacji tłumaczył potrzebę nowelizacji ustawy […]

Czytaj więcej

Czy brak dojazdu do działki lub uzbrojenia w media ma wpływ na wymiar podatku od nieruchomości?

Czy nieujęcie nieruchomości w ewidencji środków trwałych może stanowić o zwolnieniu z obowiązku opodatkowania stawką przewidzianą dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą? Czy może raczej sam fakt posiadania przez przedsiębiorcę gruntów czy też budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje o tym, że powinny być opodatkowane stawką najwyższą?

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych