Dostęp do dokumentów wytworzonych przez audytora po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny swoim wyrokiem z 9.4.2015 r., K 14/13 wyeliminował z porządku prawnego przepis, który pozwalał na nieudostępnianie w trybie dostępu do informacji publicznej dokumentów wytworzonych przez audytora wewnętrznego w trakcie audytu. Powstało w związku z tym pytanie, czy dokumenty te powinny być kwalifikowane jako informacja publiczna, a co za tym idzie udostępniane na wniosek […]

Czytaj więcej

Gminne jednostki organizacyjne nie mogą być odrębnymi podatnikami podatku VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał orzeczenie w sprawie Gminy Wrocław (C-276/14), zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład wchodzi ta jednostka.

Czytaj więcej

I OSK 1637/14 – wyrok NSA (N) z dnia 27-11-2015

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

IPPB5/4510-971/15-2/BC – Interpretacja indywidualna z dnia 16-11-2015

Wydatki przedstawione w opisie stanu faktycznego nie noszą znamion reprezentacji, gdyż nie mają na celu stworzenie pozytywnego wizerunku Spółki. Nie należą zatem do katalogu wydatków, które zgodnie z art . 16 ust. 1 pkt 28 updop nie stanowią koszt

Czytaj więcej

Nowe zasady wystawiania zwolnień (e-zwolnienia)

Od 1.1.2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady przekazywania zwolnień lekarskich. Forma papierowa zostanie docelowo zastąpiona elektroniczną. Spowoduje to, że zwolnienie szybciej trafi do płatnika i ubezpieczony wcześniej otrzyma należne mu świadczenie.

Czytaj więcej

Ochrona pracowników korzystających z urlopów dla rodziców

Od 2.1.2016 r. wchodzą w życie duże zmiany w zakresie urlopów dla pracowników przysługujących z tytułu urodzenia się dziecka. Czy zmiany te dotyczą także szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy tych pracowników?

Czytaj więcej

Zmiany w dokonywaniu korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów od 1.1.2016 r.

Od 1.1.2016 r. będzie obowiązywać ustawa z 10.9.2015 r. o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa choć dotyczy metod polubownego rozwiązywania sporów i wprowadza głównie zmiany głównie w KPC i Prawie o ustroju sądów powszechnych, to jednak wprowadza również zmiany do ustaw o podatkach dochodowych w zakresie dokonywania korekty przychodów […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych