Dieta radnego to nie wynagrodzenie. Dotyczy to także przewodniczącego

Uchwała rady gminy, która zostawia przewodniczącemu rady diety w stałej wysokości, bez względu na jego obecność na posiedzeniach, jest nieważna. Takie rozstrzygnięcie podjął wojewoda mazowiecki.

Czytaj więcej

Można składać wnioski o dofinansowanie e-administracji

Jednostki administracji rządowej i podmioty im podległe mogą składać wnioski o pieniądze na projekty z zakresu e-usług publicznych. Do podziału jest niemal miliard złotych.

Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie terminowych umów o pracę

Projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie terminowych umów o pracę przeszedł już wymagane uzgodnienia. W ich wyniku została opracowana nowa jego wersja, która 26.2.br została skierowana na Stały Komitet Rady Ministrów.

Czytaj więcej

Co z nagrodą jubileuszową po podwyższeniu wieku emerytalnego?

Część pracowników postuluje wprowadzanie zmian w zakresie przyznawania nagrody jubileuszowej po wprowadzeniu w życie podwyższonego wieku emerytalnego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odniosło się do tych propozycji.

Czytaj więcej

Rejestry zbiorów danych będą mogły być prowadzone w formie elektronicznej

Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji określa sposoby prowadzenia rejestrów zbiorów danych. Wprowadza również zasady ich udostępniania zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej. Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że rozporządzenie dodatkowo wprowadza zasadę jawności rejestrów zbiorów danych.

Czytaj więcej

ABI po zmianie ustawy o ochronie danych osobowych

W świetle ustawy o ochronie danych osobowych każdy administrator danych musi sprawować nadzór nad danymi osobowymi przetwarzanymi w swojej organizacji. Nadzór ten może wykonywać osobiście lub powołać w tym celu administratora bezpieczeństwa informacji. Od początku bieżącego roku ustawowe zadania tej osoby zostały doprecyzowane i rozszerzone,a powołanie osoby na takie stanowisko łączy się z obowiązkiem powiadomienia […]

Czytaj więcej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej – będzie nowa ustawa

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowuje przepisy, które zrewolucjonizują ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Ta problematyka zostanie wydzielona z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Do porządku prawnego zostanie wprowadzona również nowa kategoria danych: informacja sektora publicznego.

Czytaj więcej

Jak należy rozumieć pojęcie „minimalnej stawki płacy” pracowników delegowanych?

Sposób obliczenia stawki minimalnej płacy dla pracowników delegowanych oraz kryteria tego obliczenia powinny należeć do kompetencji przyjmującego państwa członkowskiego – uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wskazał również na składniki, które wchodzą w skład minimalnej płacy.

Czytaj więcej

Cofnięcie skargi w sprawie C-162/14

Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że 2.3.2015 r. Komisja Europejska wycofała z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę w sprawie C-162/14, dotyczącą niezgodności art. 24 ust 1 pkt. 1 i 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych z prawem europejskim.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z akcyzy

W dniu 9.2.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 8.2.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 195).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych