Zmiany w ustawie o wyrobach medycznych

Zmiany w procedurze zgłaszania wniosku o autoryzację wyrobu medycznego, a także zgłaszania danych o wyrobach medycznych i ich wytwórcach oraz zmiany dotyczące systemu nadzoru nad rynkiem wyrobów medycznych, także w zakresie sprzedaży wysyłkowej wyrobów medycznych przez internet – przewiduje nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych i innych ustaw, która weszła w życie 20.2.2016 r.

Czytaj więcej

Bezpłatne leki dla seniorów

Osoby, które ukończyły 75 lat, mają otrzymać bezpłatnie leki, znajdujące się w odrębnym wykazie na liście refundacyjnej. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, który trafił do prac w Sejmie.

Czytaj więcej

Program 500 plus – ustawa wprowadzająca świadczenie wychowawcze uchwalona

Sejm uchwalił ostatecznie ustawę z 11.2.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza „Program 500 plus”, 17.2.2016 r. podpisał ją prezydent i opublikowano ją w Dzienniku Ustaw. W ustawie określono warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i jego wypłacania.

Czytaj więcej

Zasady ustalania nowego dodatku funkcyjnego w służbie cywilnej

Od 2.2.2016 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, dotyczące wynagrodzenia osób na poszczególnych stanowiskach zatrudnionych w służbie cywilnej. Określa ono między innymi zasady ustalania wysokości nowego dodatku funkcyjnego, który wprowadziła niedawna nowelizacja ustawy o służbie cywilnej.

Czytaj więcej

Interpretacja przepisu noweli Kodeksu pracy dotyczącego zmian w umowach o pracę może budzić wątpliwości

Dnia 22.2.2016 r. weszła w życie większość przepisów nowelizacji Kodeksu pracy, która ogranicza nadużywanie umów na czas określony przez pracodawców. Nie wszystkie przepisy tej nowelizacji są precyzyjne, co może spowodować wątpliwości w ich stosowaniu w praktyce.

Czytaj więcej

Nieprawidłowo ustalona kwota długu powoduje nieważność WPF

olegium RIO w Rzeszowie stwierdziło nieważność Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin (Uchwała Nr XI/79/2015) na lata 2016-2018. Wszystko przez nieprawidłowo ustaloną kwotę długu w 2016 i 2017 roku.

Czytaj więcej

Nowela ustawy o Policji

W dniu 7.2.2016 r. weszła w życie ustawa z 15.1.2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 147). Wprowadzenie tej nowelizacji stało się konieczne wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30.7.2014 r. K 23/11 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1055). Mianowicie TK stwierdził, że obowiązujące ówcześnie przepisy o […]

Czytaj więcej

Ministerstwo Rolnictwa ujawnia – jest harmonogram naboru wniosków na PROW

Wypłata pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest jednym z głównych zadań Ministerstwa Rolnictwa. Harmonogram działań w tej sprawie budził wiele kontrowersji.

Czytaj więcej

Nowelizacja KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”

W dniu 19.1.2016 r. został opublikowany Komunikat Nr 5 Ministra Finansów z 30.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” (Dz.Urz. Min.Fin. z 2016 r. poz. 2).

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych