Resort pracy przygotowuje zmiany w przepisach o pracownikach tymczasowych

Wydłużenie okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych do 24 miesięcy oraz utworzenie funduszu gwarantującego im wypłatę wynagrodzenia – to tylko niektóre zmiany, jakie chce wprowadzić Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Zmiany w tej ustawie to konsekwencja raportu przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy w agencjach zatrudnienia, jak również postulatów NSZZ Solidarność.

Czytaj więcej

Prezydent proponuje ułatwienia dla pracujących rodziców

Prezydent złożył w Sejmie projekt zmian w przepisach, którego celem jest wprowadzenie ułatwień w godzeniu życia rodzinnego z życiem zawodowym, przede wszystkim uproszczenie i uelastycznienie systemu urlopów związanych z opieką nad dziećmi oraz uproszczenie w korzystaniu z elastycznych form czasu pracy.

Czytaj więcej

Zwolnienia z podatku akcyzowego – nowe rozporządzenie

W dniu 3.3.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 4.2.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 216).

Czytaj więcej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej

Od 1.4.2015 r. zaczęły obowiązywać te przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.4.2014 r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej, które nie weszły w życie 1.2.2015 r. Rozporządzenie określa szczególne uprawnienia przysługujące niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach skarbowych, urzędach morskich oraz w urzędach górniczych. Celem zmian […]

Czytaj więcej

Zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów – nowe rozporządzenie

W dniu 24.3.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 5.3.2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 327).

Czytaj więcej

Liczenie terminów na wniesienie odwołania do Prezesa KIO

Urząd Zamówień Publicznych w odpowiedzi z 3.3.2015 r. na interpelację poselską dokonał interpretacji przepisów dotyczących terminów wnoszenia odwołań określonych w ZamPublU. Uznał, że nie mają do nich zastosowania przepisy kodeksu cywilnego (KC), a rozporządzenie Rady (EWG, EURATOM) nr 1182/71 z 3.6.1971 r. określające zasady, mające zastosowanie do okresów, dat i terminów.

Czytaj więcej

Zmiana przepisu dotyczącego kontroli doraźnej

Od 15.3.2015 r. obowiązuje zmiana brzmienia art. 165 ust. 4 ZamPublU, dokonana ustawą z 20.2.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349).

Czytaj więcej

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – kwoty od 1 kwietnia 2015 r.

Od 1 kwietnia obowiązywać będą nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Czytaj więcej

Do 31 marca należy złożyć ZUS ZSWA

31 marca 2015 r. upływa termin przekazywania do ZUS informacji o zatrudnieniu pracowników w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze w roku 2014. Składa się ją na formularzu ZUS ZSWA.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne

Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych