Poprawki Senatu do lipcowej nowelizacji Pzp

Senat rozpatrzył 7.8.2014 r. uchwaloną przez Sejm 25.7.2014 r. nowelizację Pzp. Uchwalił do niej 15 poprawek głównie o charakterze redakcyjnym lub doprecyzowującym. Poprawki oznaczają, że ustawa teraz musi zostać ponownie rozpatrzona przez Sejm.

Czytaj więcej

Klauzula sumienia w Trybunale Konstytucyjnym

W ożywioną ostatnio dyskusję dotyczącą lekarskiej klauzuli sumienia wpisuje się wniosek o zbadanie zgodności przepisu art. 39 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z Konstytucją.

Czytaj więcej

Wydłużenie okresu rozliczeniowego w TK

Skarga na przepisy dotyczące przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy czeka na rozpatrzenie w Trybunale Konstytucyjnym.

Czytaj więcej

Państwo już nie powie, komu wolno zbierać. Wystarczy zgłoszenie

Nowa ustawa znosi stary, jeszcze przedwojenny obowiązek uzyskania zezwolenia odpowiedniej władzy na przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Czytaj więcej

Kolejne wyłączenie obowiązku stosowania Pzp

Od 8.7.2014 r. – stosownie do nowego art. 4 pkt 8c Pzp – z obowiązku stosowania Pzp wyłączone są kolejne zamówienia.

Czytaj więcej

Zmiany – nowelizacja z 25.7.2014 r.

Sejm uchwalił 25.7.2014 r. ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, będącą efektem inicjatywy poselskiej. Stosownie do jej art. 5 nowelizacja wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, po uprzednim jej przeprocedowaniu w Senacie, a następnie podpisie Prezydenta. Zmiany wprowadzane przez nowelizację mają istotny charakter, albowiem wiele z […]

Czytaj więcej

Konsultanci w ochronie zdrowia

25 lipca 2014 r. Parlament zakończył prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia. Przyjęte zmiany zakładają wzmocnienie roli konsultantów jako podmiotów doradczych Ministra Zdrowia oraz wojewodów.

Czytaj więcej

Szerszy zakres świadczeń udzielanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

15.6.2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Po zmianach rozszerzeniu uległ zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a także zwiększono możliwości bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej

Czas pracy techników medycznych elektroradiologii w Trybunale Konstytucyjnym

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją zmian w ustawie z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej skutkujących wydłużeniem norm czasu pracy części personelu medycznego, w tym m.in. pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej stosujących w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

23.7.2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 26.6.2014 r. nowelizującą ustawę z 28.4.2011 r. o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2011 r. Nr 113, poz. 657), której założeniem jest usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez wprowadzenie pełnego systemu informacji w ochronie zdrowia, tj. m.in. e- recepty, e-skierowania, e-zlecenia, internetowego konta pacjenta, […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych