Prostsze i elastyczne sprawozdania finansowe

W dniu 30.3.2015 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiany mają na celu wprowadzenie uproszczeń dla jednostek małych, takich jak spółki handlowe spełniające określone w projekcie kryteria dotyczące sumy bilansowej, przychodów oraz zatrudnienia, które są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości.

Czytaj więcej

Prostsze i bardziej elastyczne sprawozdania finansowe

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o własności lokali

W dniu 8.4.2015 r. odbyło się pierwsze czytanie w komisjach projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali. Z założenia projekt ma umożliwić zrównanie statusu właścicieli lokali oraz współwłaścicieli lokali w częściach ułamkowych. Poniższy artykuł spróbuje odpowiedzieć na pytanie, czy proponowana zmiana wpłynie korzystnie na problemy związane z zarządzeniem nieruchomościami?

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Projekt ustawy autorstwa Ministra Infrastruktury zakłada wprowadzenie zmian mających na celu poprawę efektywności gospodarowania mieniem. Cel ten ma być osiągnięty poprzez zobowiązanie Prezesa GUS do obliczania i publikacji wskaźników zmian cen nieruchomości. W poniższym artykule przybliżone zostają proponowane zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej

Kalendarium sprawozdawczości JST – MAJ

W maju jednostki finansów publicznych powinny złożyć określone sprawozdania budżetowe oraz w zakresie operacji finansowych. Sprawdź jakie?

Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

Z dniem 9.3.2015 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie przepisów dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Ze względu na zakres i specyfikę przedmiotu regulacji – kompleksowa regulacja kwestii świadectw charakterystyki energetycznej budynków została ujęta w odrębnej ustawie. W opracowaniu przedstawione zostały najważniejsze zmiany dotyczące świadectw charakterystyki oraz kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Czytaj więcej

Osoby bez prawa do lokalu nie mogą być członkami spółdzielni

Na wniosek grupy posłów Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał, czy niektóre przepisy zawarte w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawie spółdzielczym są zgodne z Konstytucją. Zdaniem TK część przepisów wymaga ustawowego doprecyzowania. Prawnego uregulowania wymaga zwłaszcza sytuacja właścicieli lokali w budynkach administrowanych przez spółdzielnie, którzy nie są członkami spółdzielni. Poniżej przybliżone zostały najważniejsze kwestie związane z rozstrzygnięciem […]

Czytaj więcej

Wcześniejsza emerytura – tylko dla pracujących w określonej branży

Wykaz prac w szczególnych warunkach wskazany w rozporządzeniu z 1983 r. ma charakter branżowy, zatem prawo do wcześniejszej emerytury ma osoba, która pracowała w zakładzie pracy z określonej branży oraz przy wskazanych w odpowiednim wykazie pracach szczególnych (wyrok SN z 24.3.2015 r., sygn. II UK 191/14).

Czytaj więcej

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych – przekształcenia ZOZ

W dniu 25.3.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 20.3.2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 416).

Czytaj więcej

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych – spółki Skarbu Państwa w likwidacji

W dniu 7.4.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 12.3.2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku (Dz.U. z 2015 r. poz. 399).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych