Obrona kraju niekorzystna podatkowo

ORZECZENIE

Czytaj więcej

Inwestycja w grunt Skarbu Państwa może przynieść straty

Sądy cywilne nie są władne rozstrzygać sporów o sposób zaliczenia nakładów poniesionych na uzbrojenie działki przez użytkownika wieczystego.

Czytaj więcej

Chmury nad reformą uczelni

Lista uwag do zmian w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce jest długa. Opinie są często sprzeczne.

Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pozyskiwania danych osobowych i monitoringu

Resort rozwoju i finansów przygotował projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, mający na celu dostosowanie przepisów Kodeksu pracy do prawa UE w tym zakresie. Obecnie trwają uzgodnienia i konsultacje tego projektu; ma on wejść w życie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Czytaj więcej

Uproszczenia JPK_VAT dla przedsiębiorców

Od 1.1.2018 r. zacznie obowiązywać uproszczona struktura JPK_VAT. Uproszczenia polegają na ograniczeniu liczby obowiązkowych pól do wypełnienia, m.in. w części dotyczącej danych adresowych podmiotu, który składa JPK_VAT. Natomiast dodatkowe, nieobowiązkowe pole „adres e-mail” w danych nagłówkowych, ułatwi kontakt z administracją skarbową.

Czytaj więcej

Zmiany w prawie ochrony zwierząt

Jakie są planowane zmiany w prawie ochrony zwierząt?

Czytaj więcej

Zmiany w prawie ochrony środowiska

Jakie są planowane zmiany w prawie ochrony środowiska?

Czytaj więcej

Bez zgody konserwatora zabytków nie wolno z nieruchomości usunąć nawet krzaczka

Jakie wprowadzono zmiany w prawie ochrony przyrody?

Czytaj więcej

Zmiany w prawie o ruchu drogowym

Jakie są planowane zmiany w prawie o ruchu drogowym?

Czytaj więcej

Rzecznik Praw Dziecka w sprawie zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

Rzecznik Praw Dziecka (RPD) stanął w obronie osób (pismem z 8.9.2017 r., nr Zss.422.35.Ż0l7.AT), które wcześniej nie były właściwie traktowane przez obecnych pensjonariuszy. Pismo dotyczyło zmian w ustawie z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769; dalej: PomSpołU), które dotyczą obowiązku ponoszenia opłat za pobyt w DPS przez te osoby.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych