Zmiana w opodatkowaniu wynagrodzeń osób fizycznych prowadzących placówki oświatowe

Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada zmiany w opodatkowaniu wynagrodzeń osób fizycznych prowadzących przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki

Czytaj więcej

Organ administracji ma obowiązek stosować przepisy z dnia orzekania

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął bardzo ważną kwestię, powołując się na zasadę legalizmu z art. 6 KPA (II OSK 1443/14). Organ administracji ma nakaz stosowania prawa obowiązującego w dniu orzekania, chyba żeby ustawa stanowiła inaczej.

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego

Artykuł opisuje zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 4.9.2015 r. w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz przekazywania informacji o pracy i wynikach audytu wewnętrznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1480).

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów pomaga rozliczać PIT-y

Trwa kolejna edycja programu Szybki PIT, przygotowana przez Ministerstwo Finansów. Urzędnicy pomogą rozliczyć osobom fizycznym zeznania podatkowe.

Czytaj więcej

Prawo do świadczeń, jeśli jeden z członków rodziny pobiera już świadczenie rodzinne w związku z opieką nad inną osobą – szykują się zmiany

Ustalenie członkowi rodziny osoby sprawującej opiekę prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad inną osobą nie będzie powodowało utraty prawa do zasiłku dla opiekuna – tak wynika z projektu zmian w prawie, nad którym pracuje Sejm. Nie […]

Czytaj więcej

Informatyzacja ksiąg wieczystych będzie opóźniona

Uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksów: cywilnego i postępowania cywilnego wprowadziła zmianę wejścia w życie terminu dalszej informatyzacji postępowania z księgami wieczystymi z 1.4.2016r. na 1.6.2016 r. zmiany mają zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.

Czytaj więcej

Zmiany w obowiązkach gmin w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych

Gminy zyskają nowe uprawnienia w zakresie decyzji o lokalizacji elektrowni wiatrowych. Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Projekt określa warunki, zasady i tryb lokalizacji, realizacji oraz eksploatacji elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych.

Czytaj więcej

Senat RP zaopiekuje się Polakami za granicą – nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Od 25.3.2016 r. obowiązuje zmiany wprowadzone ustawą z 16.3.2016 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 395). Dotyczy ona wskazania Senatu RP jako organu sprawującego opiekę za Polakami przebywającymi poza granicami kraju.

Czytaj więcej

Pracę psychologów będzie regulowała ustawa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało założenia do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Nowa ustawa ma regulować m.in. zasady wykonywania zawodu psychologa, prawo jego wykonywania, a także odpowiedzialność zawodową psychologów.

Czytaj więcej

31.3.2016 r. upływa termin do złożenia zeznania CIT-8 przez wspólnoty mieszkaniowe

Do 31.3.2016 r. wspólnoty mieszkaniowe są obowiązane składać urzędom skarbowym zeznanie CIT-8 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych