Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż na wniosek- nowelizacja Prawa geologicznego

Od 29.8.2018 r. obowiązuje nowelizacja prawa geologicznego dotycząca m.in. udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż albo koncesji na wydobywanie węglowodorów na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Czytaj więcej

Wzory sprawozdań o odpadach komunalnych

8.9.2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzory sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej

Wspomaganie energooszczędnego budownictwa drewnianego

11.9.2018 r. wchodzi z życie nowelizacja przepisów wprowadzająca zasady realizacji wspomagania energooszczędnego mieszkaniowego budownictwa drewnianego. Nowe przepisy przewidują utworzenie spółki o nazwie Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna.

Czytaj więcej

Wzór legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska

Od 28.8.2018 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej

0115-KDIT1-1.4012.527.2018.2.RH – Interpretacja indywidualna z dnia 05-09-2018

Interpretacja indywidualna z dnia 05-09-2018

Czytaj więcej

Obniżony wiek pracownika młodocianego

Od 1 września 2018 r., ustawą z 19.3.2009 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458) zmieniono przepisy art. 190 i art. 191 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) dotyczące młodocianych, w tym zasad ich […]

Czytaj więcej

Limity stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 r.

Ogłoszono górne limity stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 r. Będą wyższe niż te, które obowiązują w 2018 r.

Czytaj więcej

Korzystanie ze służbowego komputera w czasie pracy w celach prywatnych przyczyną do dyscyplinarki

W ocenie SN obowiązek powstrzymania się od wykonywania prywatnych prac w zakładzie pracy z wykorzystaniem urządzeń i materiałów bez wyraźnej zgody pracodawcy można uznać za elementarny. Z drugiej strony etap stosowania prawa powinien uwzględniać sytuacje, które zaaprobują zachowanie pracownika odbiegające od opisanego powyżej standardu. Chodzi o sytuacje, w których „w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy” […]

Czytaj więcej

Miejsce zwykłego pobytu dziecka

TS orzekł, że art. 8 ust. 1 rozporządzenia Nr 2201/2003 należy interpretować w ten sposób, że miejsce zwykłego pobytu dziecka, w rozumieniu tego rozporządzenia, należy odnieść do miejsca, w którym faktycznie znajduje się centrum życiowe dziecka.

Czytaj więcej

Przychód w związku z uczestnictwem w kursie szkoleniowym w ramach kształcenia podyplomowego

Obowiązek dostarczenia określonego świadczenia na rzecz członków samorządu (tu poprzez zorganizowanie szkolenia i umożliwienia udziału w nim) wynika wprost z ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. Prawidłowe zarządzanie majątkiem skarżącej wyznacza granice, w jakich – w kontekście innych obowiązków samorządu zawodowego, a także potrzeb szkoleniowych jej członków – szkolenia mają charakter bezpłatny, a w jakich […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności