Nowe przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków

Z dniem 9.3.2015 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie przepisów dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Ze względu na zakres i specyfikę przedmiotu regulacji – kompleksowa regulacja kwestii świadectw charakterystyki energetycznej budynków została ujęta w odrębnej ustawie. W opracowaniu przedstawione zostały najważniejsze zmiany dotyczące świadectw charakterystyki oraz kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Czytaj więcej

Osoby bez prawa do lokalu nie mogą być członkami spółdzielni

Na wniosek grupy posłów Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał, czy niektóre przepisy zawarte w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i Prawie spółdzielczym są zgodne z Konstytucją. Zdaniem TK część przepisów wymaga ustawowego doprecyzowania. Prawnego uregulowania wymaga zwłaszcza sytuacja właścicieli lokali w budynkach administrowanych przez spółdzielnie, którzy nie są członkami spółdzielni. Poniżej przybliżone zostały najważniejsze kwestie związane z rozstrzygnięciem […]

Czytaj więcej

Wcześniejsza emerytura – tylko dla pracujących w określonej branży

Wykaz prac w szczególnych warunkach wskazany w rozporządzeniu z 1983 r. ma charakter branżowy, zatem prawo do wcześniejszej emerytury ma osoba, która pracowała w zakładzie pracy z określonej branży oraz przy wskazanych w odpowiednim wykazie pracach szczególnych (wyrok SN z 24.3.2015 r., sygn. II UK 191/14).

Czytaj więcej

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych – przekształcenia ZOZ

W dniu 25.3.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 20.3.2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 416).

Czytaj więcej

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych – spółki Skarbu Państwa w likwidacji

W dniu 7.4.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 12.3.2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku (Dz.U. z 2015 r. poz. 399).

Czytaj więcej

30 kwietnia mija termin składania oświadczeń majątkowych w samorządzie

Osoby pełniące funkcje publiczne zobowiązane są do końca kwietnia złożyć oświadczenie majątkowe, które mają na celu porównanie stanu majątkowego takiej osoby i jego zmian w kontekście osiąganych przychodów.

Czytaj więcej

Dwa nowe projekty ustaw skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych

Dwa nowe projekty ustaw – Prawo zamówień publicznych oraz o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi – zostały skierowane do uzgodnień i konsultacji publicznych oraz opublikowane na stronach Urzędu Zamówień Publicznych i Rządowego Centrum Legislacji wraz z uzasadnieniami, OSR, załącznikami do OSR-ów, opinią Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tabelami zgodność i pismami przewodnimi.

Czytaj więcej

Zmiany zasad powoływania i odwoływania ze stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek prowadzonych przez ministrów

Dnia 1.9.2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące powoływania i odwoływania ze stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub do spraw rolnictwa.

Czytaj więcej

Zmiana zakresu podmiotowego Karty Nauczyciela

Dnia 31.3.2015 r. weszła w życie ustawa z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 357), która zmieniła art. 1 KN, czyli katalog osób objętych ustawą.

Czytaj więcej

Ministerstwo Gospodarki chce ułatwień dla firm w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej

Resort gospodarki chce wprowadzenia nowych okresów przechowywania dokumentacji osobowej pracowników. Celem proponowanych zmian jest ograniczenie kosztów pracodawców. Nastąpiłoby znaczne ograniczenie liczby dokumentów objętych obligatoryjnym archiwizowaniem przez okres 50 lat.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych