VIII/13675/2017 – Pisma urzędowe ministerstw z dnia 02-08-2017

Pismo nr 13675 w sprawie niespójności systemowej zachodzącej pomiędzy art. 38 § 2 K.k. i art. 64 § 1 i 2 K.k.

Czytaj więcej

0111-KDIB1-3.4010.136.2017.1.IZ – Interpretacja indywidualna z dnia 02-08-2017

Interpretacja indywidualna z dnia 02-08-2017

Czytaj więcej

Przeniesienie na inne stanowisko pracownika pełniącego funkcję w związku zawodowym

Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym można przenieść na inne, odpowiadające jego kwalifikacjom, stanowisko także wtedy, gdy ze względu na pełnione funkcje w związku zawodowym podlega szczególnej ochronie trwałości stosunku pracy. Wyrok SN z 12.4.2017 r., I PK 346/16 Przewodniczący Sędzia SN Maciej Pacuda, Sędzia SN Krzysztof Rączka (sprawozdawca), Sędzia SA Jolanta Hawryszko. Sąd Najwyższy […]

Czytaj więcej

Pośredniaki przyznały 10 tys. bonów na zasiedlenie

W 2016 r. najwięcej osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia skorzystało ze wsparcia na podjęcie pracy w innym miejscu zamieszkania. Spadło zaś zainteresowanie bonem stażowym.

Czytaj więcej

0112-KDIL1-2.4012.219.2017.2.DC – Interpretacja indywidualna z dnia 01-08-2017

Interpretacja indywidualna z dnia 01-08-2017

Czytaj więcej

Pracownik niekarany, ale jednak z wyrokiem

Skazany w swoim kraju Ukrainiec bez trudu uzyska zaświadczenie o niekaralności w Polsce. W KRK są tylko dane o orzeczeniach wydanych na terenie Unii.

Czytaj więcej

0115-KDIT2-1.4011.129.2017.1.KW – Interpretacja indywidualna z dnia 01-08-2017

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu ze zbycia lokalu mieszkalnego wydatkowanego na nabycie nieruchomości w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych

Czytaj więcej

Zawiadomienie o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów

Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, niespełniający przesłanek art. 24a ust. 3 ­PDOFizU, uzyskujący za poprzedni rok podatkowy przychody działalności gospodarczej poniżej limitu wskazanego w art. 2 ust. 1 pkt 2 RachU nie zgłosił zamiaru prowadzenia ewidencji w postaci ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisem art. 24a ust. 5 PDOFizU, to nie ma obowiązku ich […]

Czytaj więcej

Planowane zmiany w zasadach działania spółdzielni mieszkaniowych

W chwili przygotowywania niniejszego wydania Nieruchomości C.H. Beck w parlamencie trwają obrady nad zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.

Czytaj więcej

W lipcu miały zakończyć się prace nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym

Wiceminister infrastruktury i budownictwa zapowiedział zakończenie w lipcu br. prac nad nową wersją kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Zapewnienie to padło podczas połączonego posiedzenia komisji sejmowych: Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, poświęconego podsumowaniu prac nad projektem ustawy.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych