Sentencja

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Informator UZP 2/2015

Urząd Zamówień Publicznych opublikował informator, obejmujący drugi kwartał 2015 r. Znajdują się w nim m.in. opracowania dotyczące działań edukacyjnych UZP, prawa europejskiego i kontroli udzielania zamówień publicznych, a także aktualności, najnowsze orzecznictwo i analizy systemowe.

Czytaj więcej

Komornik częściej będzie mógł odmówić wszczęcia egzekucji

Komornicy zyskają nowe uprawnienia przy wyborze spraw, które będą prowadzić. W przypadkach poważnego obciążenia pracą będą mogli odmawiać podjęcia czynności.

Czytaj więcej

Więcej wykroczeń drogowych, za które grozi grzywna

W nowym rozporządzeniu pojawiło się kilka zachowań, za które będą teraz grozić mandaty karne. Szczególnie tymi przepisami powinny się zainteresować gminy, które mają obowiązek organizować dowóz dzieci do szkół.

Czytaj więcej

Rzecznik Praw Obywatelskich chce zmian w przepisach dotyczących prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Obowiązujące przepisy wykluczają z kręgu osób uprawnionych do renty z tytułu niezdolności do pracy osoby częściowo niezdolne do pracy i pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za które zaprzestano opłacać składkę na ubezpieczenie społeczne ze względu na odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy, jeżeli ich niezdolność do pracy powstała poza okresem ochrony. Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się zmiany przepisów w […]

Czytaj więcej

Artykuły 91 ust. 3a oraz 93 ZamPublU – od lipca w nowym brzmieniu

W dniu 1.7.2015 r. weszła w życie ustawa z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 605). Zmienia ona w art. 91 ust. 3a oraz art. 93 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Zmieniono wykaz prac wzbronionych młodocianym!

Od 15.7.2015 r. zmieniono przepisy rozporządzenia RM z 24.8.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047, ze zm.).

Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie urlopów macierzyńskich

Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm 15.5.2015 r. ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, w tym Kodeksu pracy w zakresie urlopów macierzyńskich.

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych