Projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie wywłaszczania nieruchomości

Już wpłynęły do Sejmu dwa senackie projekty zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 2798 i nr 2799). Jakie są ich założenia?

Czytaj więcej

Droga ważniejsza niż ochrona zabytków?

Czy na potrzeby inwestycji można przeprowadzać drogę przez zabytkowe, prywatne parki, a nawet dokonywać wywłaszczenia? Czy w takiej sytuacji wolno naruszać postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Czytaj więcej

Wspomaganie energooszczędnego budownictwa drewnianego

11.9.2018 r. wchodzi z życie nowelizacja przepisów wprowadzająca zasady realizacji wspomagania energooszczędnego mieszkaniowego budownictwa drewnianego. Nowe przepisy przewidują utworzenie spółki o nazwie Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna.

Czytaj więcej

Wzór legitymacji służbowej inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska

Od 28.8.2018 r. obowiązuje nowy wzór legitymacji inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż na wniosek- nowelizacja Prawa geologicznego

Od 29.8.2018 r. obowiązuje nowelizacja prawa geologicznego dotycząca m.in. udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż albo koncesji na wydobywanie węglowodorów na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Czytaj więcej

Wzory sprawozdań o odpadach komunalnych

8.9.2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzory sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej

0115-KDIT1-1.4012.527.2018.2.RH – Interpretacja indywidualna z dnia 05-09-2018

Interpretacja indywidualna z dnia 05-09-2018

Czytaj więcej

Obniżony wiek pracownika młodocianego

Od 1 września 2018 r., ustawą z 19.3.2009 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 458) zmieniono przepisy art. 190 i art. 191 ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) dotyczące młodocianych, w tym zasad ich […]

Czytaj więcej

Limity stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 r.

Ogłoszono górne limity stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 r. Będą wyższe niż te, które obowiązują w 2018 r.

Czytaj więcej

Korzystanie ze służbowego komputera w czasie pracy w celach prywatnych przyczyną do dyscyplinarki

W ocenie SN obowiązek powstrzymania się od wykonywania prywatnych prac w zakładzie pracy z wykorzystaniem urządzeń i materiałów bez wyraźnej zgody pracodawcy można uznać za elementarny. Z drugiej strony etap stosowania prawa powinien uwzględniać sytuacje, które zaaprobują zachowanie pracownika odbiegające od opisanego powyżej standardu. Chodzi o sytuacje, w których „w czasie pozostawania w dyspozycji pracodawcy” […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności