Ile będziemy czekać na wejście w życie zmian w ustawie o efektywności energetycznej?

Legislacyjna zwłoka spowodowana jest zapewnieniem funkcjonowania systemu wsparcia inwestycji energooszczędnościowych w 2016 r. oraz przyjęciem nowego modelu funkcjonowania finansowania dostosowanego do unijnych wymagań.

Czytaj więcej

Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zmienionym podatku od nieruchomości

Od 1.1.2016 r. obowiązuje zmieniona definicja określenia „grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”. Na czym polegają te zmiany i jakie są ich konsekwencje praktyczne?

Czytaj więcej

Zmiany przepisów bhp przy organizacji i realizacji widowisk

Od 16.12.2015 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie z 9.11.2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie bhp przy organizacji i realizacji widowisk. Zmiany dotyczą dokumentowania zasad współdziałania wykonawców oraz organizatorów, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom widowiska oraz zasad powoływania i pracy komisji do spraw oceny warunków bezpieczeństwa widowisk.

Czytaj więcej

Zmiany w strukturze organizacyjnej administracji rządowej

Już weszła w życie ustawa zmieniająca organizację niektórych działów administracji rządowej, w tym m.in.: żeglugi śródlądowej, energetyki czy organizację pracy wojewodów i administracji rządowej w województwie. Co konkretnie uległo zmianie?

Czytaj więcej

Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Od 30.11.2015 r. obowiązują nowe przepisy regulujące tematykę szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej

Plan kontroli PIP w 2016 r.

Zgodnie z programem działania na lata 2016–2018 w 2016 r. Państwowa Inspekcja Pracy planuje przeprowadzenie 80 tys. kontroli. Wśród zadań bieżących na przyszły rok znalazły się kontrole związane z zawieraniem umów cywilnoprawnych oraz z przestrzeganiem znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy o umowach terminowych.

Czytaj więcej

Sprawdzian i egzamin dla rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż.

Od 10.12.2015 r. obowiązują nowe przepisy regulujące sposób przeprowadzania egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców.

Czytaj więcej

Nowe przepisy w zakresie odpisów na doskonalenie zawodowe nauczycieli

1.1.2016 r. weszła w życie ustawa z 16.12.2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016, która modyfikuje zasady dokonywania odpisów na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W świetle art. 70a KN dokonywanie odpisów na doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywa się w sztywnych wysokościach. Praktyka ostatnich lat budżetowania tych środków wykazała jednakże, że środki planowane […]

Czytaj więcej

Zmiana wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego

Od 5.1.2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek.

Czytaj więcej

Zmiana wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

Od 5.1.216 r. w związku ze zmianami w Ordynacji podatkowej – dodaniem art. 14r § 1–6, uregulowane zostały zasady występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przez dwóch lub więcej zainteresowanych uczestniczących w tym samym stanie faktycznym lub mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (wniosek wspólny). Stąd pojawiła się konieczność określenia wzoru wniosku wspólnego […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych