I ACa 473/17 – wyrok SA Szczecin z dnia 09-11-2017

Regulacja z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.) stanowi tzw. roszczenie informacyjne, które ma na celu ułatwienie wykonywania zbiorowego zarządu. Zatem r…

Czytaj więcej

Nie zawsze decyzja o zabezpieczenia obiektu budowlanego musi być nałożona na wszystkich współwłaścicieli budynku

W niedawnym orzeczeniu WSA omówiony został problem nakazania jedynemu znanemu współwłaścicielowi zabezpieczenia obiektu budowlanego, jeżeli jego stan techniczny stanowi duże zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi

Czytaj więcej

Uproszczony wypis z rejestru gruntów

9.11.2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 27.9.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2017 r. poz. 1990).

Czytaj więcej

Uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego – znacznie dla kontroli zarządczej

Projekt ustawy z 20.9.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego ma celu likwidację barier zidentyfikowanych jako najpilniejsze, a jednocześnie możliwe do likwidacji w drodze punktowych zmian

Czytaj więcej

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych a prawo dysponowania gruntem

W jednym z ostatnich orzeczeń NSA wypowiedział się w kwestii konieczności złożenia przez inwestora oświadczenia o prawie dysponowania gruntem w przypadku kontynuowania wstrzymanych uprzednio robót budowlanych

Czytaj więcej

Zmiana ustawy – Prawo zamówień publicznych z dniem 14.11.2017 r.

W Dzienniku Ustaw z 30.10.2017 r. pod poz. 2018 została opublikowana ustawa z 29.9.2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, która dokonuje zmian w art. 131w ZamPublU.

Czytaj więcej

Teza

Czytaj więcej

Elektroniczna dokumentacja pracownicza od 1.1.2019 r.

Do pracodawcy ma należeć decyzja co do formy przechowywania dokumentów związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Do wyboru będzie miał postać papierową albo zdigitalizowaną.

Czytaj więcej

Rząd zdecydował o dalszym zamrożeniu odpisu na zfśs

Projekt ustawy okołobudżetowej na 2018 rok przewiduje, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostanie na niezmienionym poziomie.

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych