Sentencja

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenia dotyczące udzielania dotacji dla szkół artystycznych

Niedawna nowelizacja przepisów prawa oświatowego spowodowała uchylenie aktów prawnych regulujących zasady przyznawania dotacji szkołom artystycznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne, a także dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom artystycznym. Obecnie jednak uchylone akty prawne zostały zastąpione nowymi regulacjami.

Czytaj więcej

Projekt zmiany przepisów dotyczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego

Resort edukacji przygotowuje się do zmiany rozporządzenia MEN z 22.1.1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz.U. z 1998 r. Nr 15, poz. 64). Potrzeba zmiany rozporządzenie wynika z konieczność dostosowania warunków w jakim przesłuchiwani są świadkowie w trakcie postępowania dyscyplinarnego do szczególnej sytuacji przesłuchań dzieci.

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

I SA/Kr 1304/15 – postanowienie WSA Kraków z dnia 19-10-2015

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej

Ułatwienie wykonywania cudzoziemcom w Polsce zawodów pielęgniarki i położnej oraz uznanie za wykonywanie zawodu pielęgniarki również nauczania przez pielęgniarkę innych zawodów medycznych – to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Począwszy od 1.9.2015 r. wchodzą w życie liczne zmiany w przepisach prawa oświatowego. Wśród nich należy zwrócić szczególną uwagę na nowe rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Czytaj więcej

W przyszłym roku zmienią się przepisy dotyczące placówek oświatowych

Resort edukacji prowadzi obecnie prace nad nowym rozporządzeniem określającym rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych. Przepisy nowego rozporządzenia miałyby zastosowanie także do placówek niepublicznych – z wyjątkiem przepisów dotyczących wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Przewidywany termin wejścia w życie nowego rozporządzenia to 1.9.2016 r.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Umożliwienie gminom tworzenie i prowadzenie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wprowadzenie przepisów dotyczących kształcenia superwizorów pracy socjalnej oraz zapewnienie lepszej ochrony pracownikom socjalnym – to tylko niektóre zmiany, przewidziane w ustawie z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1310).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych