Nowe rozporządzenie w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

W ostatnim czasie zmieniły się przepisy dotyczące zasad dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Rozszerzeniu uległ katalog zadań, które mogą być finansowane z tego funduszu. Pociągnęło to za sobą konieczność zmiany odpowiednich przepisów wykonawczych

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty – 6-latki z powrotem w przedszkolach

27.12.2015 r. została uchwalona nowelizacja ustawy o systemie oświaty mająca na celu przede wszystkim ponowne podwyższenie wieku rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego do poziomu 7 lat. Przy okazji jednak ustawa nowelizująca wprowadza szereg innych zmian, które zostały opisane poniżej.

Czytaj więcej

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym – nowe obowiązki dyrektorów

Rada Ministrów 29.12.2015 r. przyjęła przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Projekt przewiduje powołanie nowego rejestru państwowego – rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Rejestr będzie składał się z dwóch oddzielnych baz danych: rejestru z dostępem ograniczonym i rejestru publicznego.

Czytaj więcej

Podmioty zwolnione z nowych obowiązków z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ustawa określa środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nowe przepisy mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Poniżej wskazane zostały najważniejsze zmiany w porównaniu […]

Czytaj więcej

Zbieranie oraz transport zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego

Nowe regulacje prawne dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzają nowe obowiązki i zasady w zakresie przekazywania starego sprzętu dystrybutorom. Zmiany mają także na celu ograniczenie nielegalnego demontażu zużytego sprzętu, tak aby ograniczyć chęć uzyskania zysku ze sprzedaży odpadów. W poniższym tekście omówione zostały najważniejsze zmiany dotyczące nowych zasad przekazywania i odbioru zużytego sprzętu.

Czytaj więcej

System opłat w prawie ochrony środowiska – ważne zmiany

Ustawodawca, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom władz samorządowych, utrzymał w mocy przepisy pozwalające na odroczenie pobierania pięciokrotnie podwyższonej opłaty za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi.

Czytaj więcej

Przetwarzanie zużytego sprzętu i działalność w zakresie recyklingu

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada szereg obowiązków na zakłady przetwarzające zużyty sprzęt, a także podmioty prowadzące działalność recyklingową. W poniższym artykule wskazane zostały podstawy prawne i zasygnalizowane najważniejsze obowiązki wynikające w tym zakresie z ustawy.

Czytaj więcej

Dostosowanie polskiego prawa wodnego do przepisów unijnych

Implementacja prawa wspólnotowego zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego m.in. definicji takich pojęć jak: „matryca” i „lista obserwacyjna”, korekcie określeń „substancja priorytetowa” i „substancja szczególnie szkodliwa” oraz wskazaniu nowych obowiązków organów administracyjnych.

Czytaj więcej

Rejestracja i obowiązki organów administracji publicznej

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada na organy administracji publicznej obowiązki związane z działalnością objętą zakresem ustawy. Do obowiązków organów administracji publicznej będą zaliczały się zarówno obowiązki rejestracyjne, jak również sprawozdawcze. Poniżej omówione zostały najważniejsze z tych obowiązków.

Czytaj więcej

Półroczne odroczenie wejścia w życie tzw. ustaw energetycznych

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz Prawa energetycznego ma przede wszystkim na celu przesunięcie terminu wejścia w życie części regulacji, tak aby obowiązywały one od 1.7.2016 r., a nie z 1.1.2016 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych