Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych – spółki Skarbu Państwa w likwidacji

W dniu 7.4.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 12.3.2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku (Dz.U. z 2015 r. poz. 399).

Czytaj więcej

30 kwietnia mija termin składania oświadczeń majątkowych w samorządzie

Osoby pełniące funkcje publiczne zobowiązane są do końca kwietnia złożyć oświadczenie majątkowe, które mają na celu porównanie stanu majątkowego takiej osoby i jego zmian w kontekście osiąganych przychodów.

Czytaj więcej

Dwa nowe projekty ustaw skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych

Dwa nowe projekty ustaw – Prawo zamówień publicznych oraz o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi – zostały skierowane do uzgodnień i konsultacji publicznych oraz opublikowane na stronach Urzędu Zamówień Publicznych i Rządowego Centrum Legislacji wraz z uzasadnieniami, OSR, załącznikami do OSR-ów, opinią Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tabelami zgodność i pismami przewodnimi.

Czytaj więcej

Zmiana zakresu podmiotowego Karty Nauczyciela

Dnia 31.3.2015 r. weszła w życie ustawa z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 357), która zmieniła art. 1 KN, czyli katalog osób objętych ustawą.

Czytaj więcej

Zmiany zasad powoływania i odwoływania ze stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek prowadzonych przez ministrów

Dnia 1.9.2015 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące powoływania i odwoływania ze stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub do spraw rolnictwa.

Czytaj więcej

Ministerstwo Gospodarki chce ułatwień dla firm w przechowywaniu dokumentacji pracowniczej

Resort gospodarki chce wprowadzenia nowych okresów przechowywania dokumentacji osobowej pracowników. Celem proponowanych zmian jest ograniczenie kosztów pracodawców. Nastąpiłoby znaczne ograniczenie liczby dokumentów objętych obligatoryjnym archiwizowaniem przez okres 50 lat.

Czytaj więcej

Tylko wynagrodzenie u aktualnego pracodawcy jest podstawą wymiaru zasiłku chorobowego

Nawet w przypadku, gdy pomiędzy zatrudnieniem u poprzedniego i aktualnego pracodawcy nie było ani jednego dnia przerwy, podstawą wymiaru zasiłku chorobowego będzie wyłącznie wynagrodzenie uzyskane u aktualnego pracodawcy, a jeżeli pracownik nie przepracował u tego pracodawcy pełnego miesiąca, stosuje się przepisy o uzupełnieniu podstawy wymiaru zasiłku.

Czytaj więcej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (dotacje na inwestycje w gminach i powiatach)

W II kwartale rozpoczęły się konkursy dotacyjne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020). Program stanowi próbę rozwiązania bieżących problemów i zaspokojenia potrzeb, jakie zostały zidentyfikowane na terenie polskich wsi i małych miejscowości. Pomoc finansową będą mogły otrzymać powiaty i gminy na realizację projektów inwestycyjnych w środowisku lokalnym. Budżet Programu będzie […]

Czytaj więcej

Praca dla cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia

Resort pracy prowadzi prace nad projektem rozporządzenia w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Czytaj więcej

Przekroczenie kryterium dochodowego nie spowoduje utraty prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Rodzina nadal będzie pobierać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, mimo że jej członkowie uzyskają dochód wyższy od kwoty uprawniającej do wskazanych świadczeń. Będą one jednak pomniejszone o ten dochód. Takie nowe rozwiązanie zawarte jest w rządowej nowelizacji ustawy oświadczeniach rodzinnych, która jest w Sejmie. Projekt zakłada także konieczność ustalania prawa do świadczeń, gdy nastąpią zmiany […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych