Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego otrzymanego w darowiźnie po zmianach przepisów podatkowych

Od 1.1.2018 r., po zmianie przepisów ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nabytych nieodpłatnie rzeczy lub praw w drodze spadku lub darowizny, powstał problem, co z amortyzacją takich środków rozpoczętą przed wejściem w życie tych zmian.

Czytaj więcej

Obniżenie składek ZUS osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

1.1.2019 r. wejdą w życie przepisy dotyczące obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Czytaj więcej

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

25.11.2018 r. wchodzą w życie przepisy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa określa zasady tymczasowego zarządzania, po śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG.

Czytaj więcej

Nowe wzory uchwał spółki z o.o. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

1.10.2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające wzorce uchwał spółki z o.o. dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki. Dotyczy to zarówno spółek zobowiązanych do badania sprawozdania, jak i zwolnionych z tego obowiązku.

Czytaj więcej

Czyn nieuczciwej konkurencji polegający na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa

4.9.2018 r. weszły w życie przepisy odnośnie do postępowania w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji polegających na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz mechanizmu podzielonej płatności

Od 22.8.2018 r. obowiązuje większość przepisów Ustawy z 5.7.2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1499; dalej ZmOrdPU18). Zasadniczym celem ustawy nowelizującej jest modyfikacja przepisów dotyczących blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Czytaj więcej

Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia oraz współpraca w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego

Dnia 19 września 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym, która wprowadza m.in. nowe zasady współpracy w ramach tego partnerstwa.

Czytaj więcej

Prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe będzie przekształcone w prawo własności

5.10.2108 r. wchodzą w życie przepisy zapowiadanej ustawy regulującej zasady przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotyczy to gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Czytaj więcej

0113-KDIPT1-1.4012.608.2018.1.MGO – Interpretacja indywidualna z dnia 07-09-2018

Interpretacja indywidualna z dnia 07-09-2018

Czytaj więcej

0115-KDIT1-3.4012.434.2018.1.APR – Interpretacja indywidualna z dnia 07-09-2018

Interpretacja indywidualna z dnia 07-09-2018

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności