Uzasadnienie

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Okręgowego dotyczący liczenia terminów na odwołanie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w wyroku o sygn. akt III Ca 375/15 oddalił skargę Prezesa UZP na postanowienie KIO, uznając, że sobota powinna być traktowana jako dzień pracujący przy składaniu odwołań do KIO. Oznacza to utrzymanie funkcjonującej od lat reguły stosowania przepisów kodeksu cywilnego na mocy art. 14 ZamPublU. W konsekwencji jeżeli termin na […]

Czytaj więcej

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Od czerwca trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. Rozporządzenie to zawiera w załączniku wykaz prac, których kobiety wykonywać w ogóle nie mogą, a także wykaz prac, których kobiety nie mogą wykonywać czasowo – w okresie ciąży i karmienia piersią.

Czytaj więcej

III SA/Kr 1180/15 – postanowienie WSA Kraków z dnia 09-09-2015

Czytaj więcej

Nowe propozycje zwiększenia ochrony praw pracowników

Zmiany w przepisach prawa karnego dotyczących ochrony praw osób wykonujących pracę zarobkową oraz przepisów Kodeksu pracy w zakresie w podpisywania umów o pracę – przewiduje złożony w Sejmie poselski projekt zmian w Kodeksie karnym, Kodeksie pracy i ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej

Nie wolno wyłączać zastosowania przepisów o zwolnieniach grupowych

Porozumienie stron rozwiązujące umowę o pracę nie może wyłączyć zastosowania przepisów ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, gdy powodem zawarcia takiego porozumienia jest konieczność rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, takich jak np. likwidacja zakładu pracy (wyrok SN z 12.8.2015 r., […]

Czytaj więcej

Wyrok Sądu Rejonowego dotyczący zmiany umowy przez jej zawarciem

Sąd Rejonowy w Zambrowie w wyroku z 14.7.2015 r. (I C 255/15) orzekł, że wykonawca może zaproponować inny (lepszy) sprzęt komputerowy jeszcze przed zawarciem umowy, o ile możliwość takiej zmiany wynika z SIWZ.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym od nowego roku

1.1.2016 r. zostanie zmieniona ustawa o samorządzie gminnym. Zmiany zostaną wprowadzone ustawą 25.6.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. W tekście znalazło się omówienie najważniejszych zmian.

Czytaj więcej

Weszło w życie nowe rozporządzenie o szkoleniach w służbie cywilnej

23.7.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 24.6.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej. Nowe rozporządzenie określa szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych