Nowelizacja rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych

W związku z reformą systemu edukacji obecnie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Czytaj więcej

Carsharing wjechał do Polski. Mógłby pędzić szybciej, ale hamują go przepisy podatkowe

Chociaż firmy carsharingowe z impetem wchodzą na polski rynek, to wynajem aut na minuty jest w Polsce tak nowym modelem biznesowym, że prawo podatkowe jeszcze za nim nie nadąża. Niewykluczone jednak, że szybko doścignie je… rygoryzm skarbówkiCzęść ekspertów obawia się, że dominujący obecnie na rynku model płatności za usługi carsharingu może skutkować problemami przy rozliczeniach […]

Czytaj więcej

Lifting funduszy unijnych. Rząd usprawni procedury i spojrzy na ręce JST

Nowa ustawa realizuje postulaty przedsiębiorców: skrócenie przewlekłych procedur. Problem w tym, że nie wprowadzono sankcji za niedotrzymanie terminów. W efekcie nowe przepisy mogą nie zadziałaćOgraniczenie liczby składanych dokumentów, więcej możliwości wnoszenia poprawek, przyspieszenie terminów – to tylko niektóre zmiany, które mają służyć przedsiębiorcom. Rewolucją jest rezygnacja z wytycznych programowych i instytucja rzecznika

Czytaj więcej

Niejasne prawo do rozwodu

Czy częściowo ubezwłasnowolniony małżonek może samodzielnie wnieść powództwo o formalne zakończenie związku? Na to pytanie ma odpowiedzieć Sąd Najwyższy.

Czytaj więcej

Mały przedsiębiorca z zamkniętą drogą do Sądu Najwyższego

Na mocy decyzji ZUS zalegam z zapłatą składek za czterech pracowników. Łącznie zaległość wynosi 15 000 zł (oddzielnie zaś za poszczególnych podwładnych po ok. 4000 zł). Sądy obu instancji podtrzymały niekorzystną dla mnie decyzję, chciałbym więc wnieść skargę kasacyjną. Nie wiem jednak, czy wartość przedmiotu zaskarżenia należy liczyć odrębnie dla każdego podwładnego, czy też można […]

Czytaj więcej

W walce z gminą pomoże śledczy

WYTYCZNE. Samorządy, które pobierają opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowych, będą mieć do czynienia z prokuraturą.

Czytaj więcej

Zmiany w rejestrach medycznych

Prezydent podpisał 2.8.2017 r. ustawy z 20.7.2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadzi zmiany w rejestrach medycznych dotyczące m.in. zwiększenia liczby podmiotów uprawnionych do prowadzenia rejestrów medycznych oraz finansowania oraz dofinansowania prowadzenia rejestrów medycznych.

Czytaj więcej

Kompetencje nadzorcze wojewody w świetle nowych przepisów o zakazie propagowania komunizmu

21.10.2017 r., a więc z dniem wejścia w życie ustawy z 22.6.2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1389), powiększony zostanie katalog spraw, które będzie nadzorował wojewoda.

Czytaj więcej

Realizacja nowych obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3

7.7.2017 r. została przyjęta ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1428). Zgodnie z uzasadnieniem do projektu tej ustawy, niniejszy akt ma być kontynuacją polityki prorodzinnej, prowadzonej przez rząd, której pierwszym głównym krokiem było udzielenie świadczenia pieniężnego rodzinom posiadającym dzieci. Ta ustawa ma za zadanie dalsze […]

Czytaj więcej

Sposób unieważniania Karty Dużej Rodziny

1.8.2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.7.2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1454).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych