Gmina nie musi sprzedawać mieszkań najemcom

Nie ma żadnego przepisu, który nakazywałby sprzedawanie mieszkań przez gminę najemcom, a co za tym idzie – nie mają oni interesu prawnego niezbędnego do złożenia skargi. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (II SA/Kr 513/17).

Czytaj więcej

Gmina administratorem danych przetwarzanych w celu przyznania Karty Dużej Rodziny

To gmina powinna zgłosić do rejestracji GIODO zbiór danych tworzony na potrzeby przyznania Karty Dużej Rodziny.

Czytaj więcej

Współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z jednostkami samorządu terytorialnego – nowe rozporządzenie

Od 9.8.2017 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z 25.7.2017 r. w sprawie współpracy organów Krajowej Administracji Skarbowej z niektórymi podmiotami (Dz.U. z 2017 r. poz. 1514).

Czytaj więcej

Zawieszenie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę a wyznaczenie stron postępowania

Zawieszenie postępowania administracyjnego jest pewnego rodzaju przerwą w toczącym się postępowaniu. Jest to okres, w którym nie podejmuje się czynności prowadzących do rozstrzygnięcia sprawy. Katalog przyczyn zawieszenia postępowania jest katalogiem zamkniętym. W jednym z ostatnich wyroków NSA zajmował się wpływem zawieszenia postępowania dokonanego na wniosek inwestora na czynności organu zmierzające do ustalenia stron w postępowaniu […]

Czytaj więcej

Wstrzymanie wykonania może dotyczyć tylko postanowienia nadającego się do wykonania

Może się zdarzyć, że uprawniony podmiot wniesie skargę na akt organu administracji publicznej, który nie podlega wykonaniu. Jak potraktować taką skargę? Taką sprawę rozstrzygał jeden sądów administracyjnych.

Czytaj więcej

0115-KDIT1-1.4012.295.2017.3.DM – Interpretacja indywidualna z dnia 18-08-2017

Interpretacja indywidualna z dnia 18-08-2017

Czytaj więcej

Obowiązek lokalizowania w bezpiecznej odległości od zagrożenia poważną awarią przemysłową dotyczy także nieruchomości z Krajowego Zasobu Nieruchomości

11.9.2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.; dalej: PrOchrŚrod). Dotyczy lokalizacji m.in. budynków mieszkalnych oraz obiektów i obszarów użyteczności publicznej od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Czytaj więcej

0111-KDIB3-1.4012.346.2017.1.KO – Interpretacja indywidualna z dnia 18-08-2017

Interpretacja indywidualna z dnia 18-08-2017

Czytaj więcej

Optymalizacja dotyczyła jednego budynku

ORZECZENIE

Czytaj więcej

Jednostki sektora finansów publicznych oraz organizacje pozarządowe mogą otrzymać środki na działania w obszarze szkolnictwa wyższego

1.10.2017 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy z 7.7.2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1530; dalej: NAWAU). Przewiduje ona m.in. możliwość uzyskania dofinansowania do realizacji programów z obszaru szkolnictwa wyższego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych