VI Forum Instytucji Kultury „Instytucje kultury a samorządy terytorialne – uwarunkowania prawne, finansowe, technologiczne”

17 września 2015r. w Warszawie odbędzie się VI Forum Instytucji Kultury.

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Ochrona krajobrazu – Rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od tablic

Od 11.9.2015 r. Rada gminy będzie mogła podjąć uchwałę ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Rada będzie mogła wprowadzić opłatę reklamową. Organy samorządu województwa zostały zobligowane do sporządzania audytu krajobrazowego, nie rzadziej niż raz […]

Czytaj więcej

Opiekunowie osób niepełnosprawnych zyskają nową formę wsparcia

Wprowadzenie możliwości nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez osoby, które były uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, a które utraciły ww. świadczenie na skutek śmierci osoby, nad którą sprawowały opiekę – przewiduje złożony w Senacie projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i […]

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Informator UZP 2/2015

Urząd Zamówień Publicznych opublikował informator, obejmujący drugi kwartał 2015 r. Znajdują się w nim m.in. opracowania dotyczące działań edukacyjnych UZP, prawa europejskiego i kontroli udzielania zamówień publicznych, a także aktualności, najnowsze orzecznictwo i analizy systemowe.

Czytaj więcej

Komornik częściej będzie mógł odmówić wszczęcia egzekucji

Komornicy zyskają nowe uprawnienia przy wyborze spraw, które będą prowadzić. W przypadkach poważnego obciążenia pracą będą mogli odmawiać podjęcia czynności.

Czytaj więcej

Więcej wykroczeń drogowych, za które grozi grzywna

W nowym rozporządzeniu pojawiło się kilka zachowań, za które będą teraz grozić mandaty karne. Szczególnie tymi przepisami powinny się zainteresować gminy, które mają obowiązek organizować dowóz dzieci do szkół.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych