Nowa ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Jak daleko od domu musi znajdować się wiatrak? 22.5.2016 r. Sejm przyjął ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Określa ona warunki i tryb lokalizacji oraz budowy elektrowni wiatrowych, a także ich odległość od zabudowy mieszkaniowej. Teraz ustawa trafiła do Senatu.

Czytaj więcej

Obowiązki gminy a kwalifikacje zawodowe osób dokonujących klasyfikacji gruntów

Status osób dokonujących klasyfikacji gruntów, a także kwalifikacje wymagane dla uzyskania uprawnień do wykonywania tego zawodu powinny wynikać z ustaw. Z takim postulatem Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej

Samorządy do poprawki – wyniki najnowszej kontroli NIK!

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak samorządy wywiązują się z obowiązków organizatora regionalnego publicznego drogowego transportu zbiorowego, m.in. dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów. Jakie dane analizował NIK i jak wypadły samorządy po kontroli?

Czytaj więcej

Inwestor publiczny też odpowiada za swoje błędy

Nieprawidłowości w projekcie budowlanym i nieprzygotowanie w terminie terenu budowy przez inwestora będącego instytucją państwową może skutkować koniecznością zapłaty odszkodowania wykonawcy niezależnie od wypłaty należnego wynagrodzenia za wykonane prace. Wykonawca nie podlega jednak ochronie analogicznej jak konsument, nawet jeżeli inwestor państwowy jest jedynym podmiotem na rynku w danej branży.

Czytaj więcej

Program 500 plus: świadczenie wychowawcze chronione przed egzekucją

Sejm pracuje nad wprowadzeniem ochrony świadczenia wychowawczego z programu 500 plus spod egzekucji komorniczej.

Czytaj więcej

Środki otrzymane na fundusz założycielski nie są przychodem fundacji

W interpretacji indywidualnej z 12.5.2016 r. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że środki pieniężne otrzymane od fundatora, jako wpłaty na fundusz założycielski, nie stanowią przychodu podatkowego fundacji i podlegają w całości wyłączeniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Czytaj więcej

Właściciele nie powinni płacić za wycięcie zniszczonych drzew

Tylko centymetr różnicy w obwodzie drzewa spowoduje, że właściciel nieruchomości, który będzie chciał je wyciąć, zapłaci nawet 5 tys. zł wyższą opłatę za każdy centymetr

Czytaj więcej

Nowelizacja systemu oświaty – sprawdzian szóstoklasistów i odwołania od wyników egzaminu maturalnego

Przygotowywana przez MEN nowelizacja ustawy o systemie oświaty zakłada m.in. zmiany w zakresie przeprowadzania sprawdzianu 6-klasistów, czy możliwości wnoszenia odwołania od weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego. Przewiduje się, że rezygnacja z egzaminu 6-klasistów nastąpiłaby już od roku szkolnego 2016/2017

Czytaj więcej

Zmiana zasad dotyczących ustalania terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów

Od 1.9.2016 r. zostaną ograniczone kompetencje ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ustalania terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów. Wprowadzenie takich zmian zakłada najnowsza nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Czytaj więcej

Rada miejska nie może dowolnie zakazać sprzedaży alkoholu

Wprowadzenie stałego lub czasowego zakazu sprzedaży alkoholu w niektórych miejscach powinno mieć uzasadnienie w ich szczególnym charakterze. Rada gminy musi to dobrze uzasadnić. Protesty mieszkańców to za mało – wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Okręgowego w Łodzi (III SA/Łd 1286/15).

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych