Gmina może stosować własny prewspółczynnik – interpretacja KIS

Dokonując korekty VAT gmina może zastosować indywidualnie wyliczony prewspółczynnik, oparty na kryterium udziału rocznego sumy określonych w ilości ścieków odprowadzonych w ramach transakcji zewnętrznych (opodatkowanych) w sumie określonych w ilości ścieków odprowadzonych w ramach ogółu transakcji.

Czytaj więcej

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych a koszty paliwa – interpretacja KIS

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli również koszty użytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy itp.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe przepisy wykonawcze regulujące metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Na etapie opiniowania znajduje się aktualnie projekt zmian do ustawy z 21.11.2018 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Czytaj więcej

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Od 31.7.2019 r. obowiązuje nowy wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Czytaj więcej

Zerowy PIT dla pracowników i zleceniobiorców do 26. roku życia

Od 1.8.2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie od podatku dochodowego dotyczące pracowników i zleceniobiorców, którzy nie ukończyli 26. roku życia.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Od 26.7.2019 r. obowiązuje nowy wzór nowego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Czytaj więcej

Nowe uprawnienia sądu w zakresie komunikacji ze stronami

W niniejszym artykule omówiono nowe normy przyjęte w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk 3137), skierowanym 5.7.2019 r. do podpisu Prezydenta, w zakresie komunikacji sądu ze stronami. Praktyka sądowa pokazuje, że należy dążyć do ułatwienia procesu cywilnego, zwłaszcza stronom nieposiadającym wykształcenia prawniczego, zaś sędziom dać instrument […]

Czytaj więcej

Dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu Agencji Nieruchomości Rolnych przez sąd na rzecz innych podmiotów

Czy dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sądowemu tytułowi egzekucyjnemu wydanemu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych?

Czytaj więcej

Ma być nowy zawód: trener pracy

Pomoc zindywidualizowana osobom niepełnosprawnym, aby odnalazły swoje miejsca na rynku pracy. Tym zajmą się trenerzy pracy, jeśli ustawa o zatrudnieniu wspomaganym zostanie przyjęta.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych