Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz

Publikacja stanowi omówienie ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone m.in.: ustawą z 14.12.2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2500), która weszła w życie 1.1.2019 r. i które mają na […]

Czytaj więcej

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji przez podmioty działające w zakresie gier hazardowych

Nie ma już obowiązku stosowania pieczątki imiennej w księdze eksploatacji automatu do gier. Wprowadzono także możliwość prowadzenia dokumentacji, po jej zarejestrowaniu u właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, również w formie elektronicznej.

Czytaj więcej

Informacje o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych

W związku ze zmianami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Minister Finansów wydał rozporządzenie określające sposób sporządzania i przekazywania informacji o wwożonych lub wywożonych środkach pieniężnych, krajowych środkach płatniczych i wartościach dewizowych.

Czytaj więcej

Zakres korzystania z portalu podatkowego obejmuje również składanie i odrzucanie zeznań oraz przeglądanie wynikających z nich danych

Od 15.2.2019 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia dotyczącego zakresu korzystania z portalu podatkowego. Zmiana była konieczna z uwagi na wprowadzenie możliwości składania i odrzucania zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych sporządzonych przez fiskusa.

Czytaj więcej

Wierzytelność zabezpieczona hipoteką – kiedy dłużnik popada w zwłokę?

Kiedy dłużnik, odpowiadający rzeczowo, popada w zwłokę w spełnieniu świadczenia zabezpieczonego hipoteką?

Czytaj więcej

4 wskazówki dla przedsiębiorców, jak nie dać się oszukać na RODO

Zanim pojawi się u Ciebie pracownik UODO, upoważniony do przeprowadzenia kontroli, Urząd pisemnie Cię o niej zawiadomi.

Czytaj więcej

Zgłaszanie roszczeń uczestników gier hazardowych elektronicznie

Od 5.1.2019 r. uczestniczy gier hazardowych mają możliwość zgłaszania roszczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj więcej

Likwidacja pobierania odsetek od zaległych odsetek od pożyczek udzielanych przez instytucje kredytowe

Znowelizowane przepisy Kodeksu cywilnego ustanawiają zakaz umawiania się z góry o zapłatę odsetek od zaległych odsetek, czyli zakaz stosowania tzw. anatocyzmu.

Czytaj więcej

Charakter kary porządkowej nałożonej na podstawie Ordynacji podatkowej

Jaki charakter ma kara porządkowa nałożona na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa: pozostały dochód podatkowy, niepodatkowa należność budżetowa o charakterze publicznoprawnym, czy należność cywilnoprawna?

Czytaj więcej

  Zmiany dotyczące obwodowych komisji wyborczych

Od dnia 13.2.2019 r. obowiązują zmiany w Kodeksie wyborczym dotyczące m.in. obwodowych komisji wyborczych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych