Zasiedzenie służebności przesyłu przez posiadacza w dobrej wierze – uchwała SN

Czy przedsiębiorstwo państwowe, które nabyło z mocy prawa własność urządzeń przesyłowych, które były posadowione na gruncie Skarbu Państwa, może być uznane za posiadacza w dobrej wierze służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu?

Czytaj więcej

Zmiany w rozporządzeniu o klasyfikacji środków budżetowych

Od 12.2.2019 r. (z mocą od 1.1.2019 r.) obowiązuje zmiana w klasyfikacji środków publicznych, która dotyczy m.in. klasyfikacji niektórych działów

Czytaj więcej

Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych w toku uzgodnień i konsultacji

W toku uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych od 24.1.2019 r. jest projekt nowej ZamPublU. Wraz z projektem przygotowany został projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, który zawiera propozycje zmian w innych ustawach, wynikających z projektowanych zmian w nowej ZamPublU, a także regulacje intertemporalne związane z wejściem w życie nowej ustawy. Wejście […]

Czytaj więcej

Algorytm funkcji skrótu SHA-1 przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym według Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji 15.2.2019 r. przedstawiło na swojej stronie internetowej stanowisko odnośnie do podpisów kwalifikowanych, które złożono z użyciem ważnych certyfikatów i przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/algorytm-funkcji-skrotu-sha-1-nierekomendowany-co-nie-znaczy-wycofany). Stwierdzono, że pozostają one ważne, a to oznacza, że dokumenty podpisane z użyciem SHA-1 są podpisane prawidłowo i nie ma podstaw do ich odrzucenia.

Czytaj więcej

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

18 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy regulującej zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Czytaj więcej

Dokonywanie zmian umowy spółki z o.o. w organizacji po 1.3.2019 r.

Nowy art. 161 § 4 KSH, stwierdza że zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji, wymaga „zawarcia umowy przez wspólników”. Literalne brzmienie nowododanego art. 161 § 4 KSH, prowadzi do konkluzji, że zmiana umowy spółki w organizacji wymaga ponownego zawarcia umowy. Implikuje to szereg problemów praktycznych.

Czytaj więcej

Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta

Książka dotyczy szerokiego zakresu  tematycznego związanego z regulacjami prawnymi określającymi sfery działania wójtów, burmistrzów i prezydentów. Obejmuje interpretacje przepisów proceduralnych w administracji określających m.in.: sposób postępowania organu wydającego decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach, kontrolę pracy i zakres odpowiedzialności wójtów i burmistrzów. Vademecum to pozycja przeznaczona dla osób pełniących funkcje organów wykonawczych w gminach. Stanowi obszerne […]

Czytaj więcej

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz

Przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716), która weszły w życie 5.10.2018 r. Komentarz uzupełniony najważniejszymi wzorami dokumentów, w tym szczególnie istotnymi wzorami zaświadczeń. Czytelnik otrzyma także odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: naliczania opłat […]

Czytaj więcej

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz

Komentarz do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która weszła w życie 1.1.2019 r. jest pierwszym na rynku kompleksowym omówieniem tematyki pracowniczych planów kapitałowych, które w latach 2019-2021 staną się powszechnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców w Polsce.   Publikacja zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.in.: umów o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, kosztów zarządzania pracowniczymi planami kapitałowymi, […]

Czytaj więcej

Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz

Komentarz uwzględnia zmiany do ustawy o finansach publicznych oraz zmiany do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, które weszły w życie 2.1.2019 r., a także zmiany dotyczące przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które weszły w życie 1.1.2019 r. W najnowszym wydaniu komentarza do ustawy o finansach publicznych omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: zasad funkcjonowania […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych