Zmiany organizacyjne w działaniu organów KAS

Od 1.10.2018 r. obowiązujązmiany wprowadzone do Rozporządzenia z 27.2.2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania, mające na celu usprawnienia działania organów Krajowej Administracji Skarbowej.

Czytaj więcej

Nowy wniosek o zwrot akcyzy od samochodu osobowego

Od 19.9.2018 obowiązują zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10.9.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

Czytaj więcej

Od 1.10.2018 sporządzanie sprawozdań finansowych tylko w formie elektronicznej

Od 1.10.2018 r. obowiązuje sporządzanie sprawozdań finansowych wyłącznie w formie elektronicznej. Trzeba podpisywać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym profilem ePUAP. Nie ma również obowiązku równoczesnego przesyłania sprawozdań do urzędów skarbowych, bowiem będzie to robić KRS. P rzedsiębiorcy wpisani do KRS mają składać sprawozdania finansowe tylko do KRS, skąd będą przekazywane do Centralnego Rejestru Danych […]

Czytaj więcej

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2019 r.

Kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przewidziane w Ustawie z 10.9.1999 r. ̶ Kodeks Karny Skarbowy (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2226 ze zm.; dalej KKS) są wyznaczane w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1.1.2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe, zatem wzrosną też kary za wykroczenia […]

Czytaj więcej

Projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z uproszeniem poboru tego podatku

Obok funkcjonujących obecnie sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem sytemu e-Deklaracje) ma być wprowadzona usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez KAS (bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika).

Czytaj więcej

Wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa (SD-ZP)

Minister Finansów opracował wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa. Zgłoszenie ma ułatwić korzystanie z nowego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, które będzie dotyczyć nabywców przedsiębiorstw w przypadku śmierci przedsiębiorcy – spadkobierców oraz zapisobierców windykacyjnych spoza kręgu osób najbliższych.

Czytaj więcej

Ograniczenie obowiązków informacyjnych spoczywających na podatnikach prowadzących podatkową księgę   przychodów i rozchodów

Ograniczenie obowiązków informacyjnych, które spoczywają na podatnikach prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) w zakresie zawiadamiania o prowadzeniu KPiR i zawieraniu umowy z biurem rachunkowym na jej prowadzenie.

Czytaj więcej

Ustalanie ryczałtu dotyczącego tzw. sieci szpitali – zmiany

Od 25.9.2018 r. obowiązuje rozporządzenie wprowadzające nowy sposób ustalania ryczałtu dotyczącego systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej

System Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – nowe rozporządzenie

Z dniem 10.10.2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające wymagania dla Systemu Monitorowania Dostępności do Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

Czytaj więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne także dla zadań z zakresu pomocy społecznej

Od 19.9.2018 r. obowiązuje przepis umożliwiający realizować niektóre zadania z pomocy społecznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych