Elektroniczne zwolnienia lekarskie – przesunięcie na 1.12.2018 r.

W dniu 10.5.2018 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad wprowadzeniem do Kodeksu cywilnego instytucji prawa zabudowy

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy zmieniającej ustawę z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).Istotą nowelizacji jest wprowadzenie do porządku prawnego nowego ograniczonego prawa rzeczowego – prawa zabudowy.

Czytaj więcej

Zmiany ustawy o własności lokali

Po poprawkach Senatu, Sejm przyjął projekt zmiany ustawy o własności lokali w zakresie ustanawiania odrębnej własności samodzielnego lokalu. Jakie są szczegółowe założenia zmian?

Czytaj więcej

Prace budowlane przy zabytkach – projekt rozporządzenia

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad rozporządzeniem dotyczącym prac budowlanych przy zabytkach.

Czytaj więcej

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Od 13.7.2018 r. obowiązuje nowa ustawa z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723). Wyjątkiem są przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które zaczną obowiązywać 13.10 2019 r. Celem wydania tej ustawy było dostosowanie polskiego systemu prawnego do przepisów unijnych.

Czytaj więcej

Propozycje zmian Ministerstwa Finansów do projektu Nowej Ordynacji Podatkowej

Na stronach internetowych resort zamieścił informacje o modyfikacji projektu Nowej Ordynacji Podatkowej przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

Czytaj więcej

Sprzedaż i zamiana walut wirtualnych (kryptowalut) bez PCC

13.7.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów z 14.6.2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej.

Czytaj więcej

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Od 30.4.2018 r. obowiązuje ustawa z 6.3.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kompleksowo regulująca przepisy dotyczące transgranicznej działalności usługowej, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz innych zasad uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski.

Czytaj więcej

Uchwała NSA w sprawie skutków zawieszenia biegu terminu przedawnienia zawiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia

W dniu 18.6.2018 r. NSA w składzie siedmiu sędziów wydał niekorzystną dla podatników uchwałę w sprawie skutków zawiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (sygn. I FPS 1/18).

Czytaj więcej

Przyjęto projekt ustawy o e-dowodach

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, który przedłożył minister spraw wewnętrznych i administracji.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł