Przedawnienie roszczenia właściciela gruntu o nabycie przez posiadacza własności działki za wynagrodzeniem

Czy roszczenie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości znacznie przenoszącej wartość zajętej na ten cel działki, o nabycie przez posiadacza własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem, ulega przedawnieniu?

Czytaj więcej

Środowiskowe domy samopomocy także dla osób ze spektrum autyzmu

Dnia 6.6.2019 r. wchodzą w życie przepisy zmieniające rozporządzenie o środowiskowych domach samopomocy, które przeznaczono, jako typ D, także dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i niektórych innych ustaw

Zakończył się proces ustawodawczy związany z rządowym projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Projekt oczekuje na podpis Prezydenta i publikację w dzienniku urzędowym. Jakie są proponowane zmiany?

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w przepisach o wykonywaniu zawodów prawniczych

Od 4.5.2019 r. obowiązuje nowelizacja polskich przepisów mająca na celu dostosowanie ich do przepisów obowiązującego od roku RODO. Zmiany dotyczą także ustaw regulujących działalność zawodów prawniczych, tj. adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, a także biegłych rewidentów oraz prawników zagranicznych działających w Polsce.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie dokumentów w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Dnia 31 maja 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja m.in. Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zmiany dotyczą formy i wymogów stawianych dokumentom w takim postępowaniu.

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w przepisach o konsumentach i informacji gospodarczej

Wśród zmian zapewniających stosownie tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych znalazły się m.in. kwestie obowiązków informacyjnych w zakresie umów wykonywanych przez mikroprzedsiębiorców oraz przetwarzanie danych osobowych o dłużniku przez biuro informacji gospodarczej w związku z udostępnianiem informacji gospodarczych.

Czytaj więcej

Zapraszamy do udziału w warsztatach eksperckich IOD

Zapraszamy do udziału w nowych, wyjątkowych: warsztatach eksperckich IOD – PRZYGOTOWANIE I DOSKONALENIE WYKONYWANIA ZADAŃ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH warsztatach eksperckich SZACOWANIE RYZYKA I OCENA SKUTKÓW ZGODNIE Z RODO które powstały w oparciu o doświadczenie zdobyte podczas wdrażania oraz pierwszego roku obowiązywania i stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Warsztaty skierowane są do obecnych lub […]

Czytaj więcej

Ustawa rozszerzająca zakres świadczenia wychowawczego z Programu 500+

Od 1.7.2019 r. zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którą m.in. rozszerzono grono beneficjentów świadczenia wychowawczego z Programu 500+.

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej – zmiany

Zmiany mające na celu dostosowanie polskich przepisów do obowiązującego od ubiegłego roku RODO, , które weszły w życie 4.5.2019 r., dotyczą także przepisów o pomocy społecznej.

Czytaj więcej

Do 31 maja informacja o zarobkach osób na świadczeniu przedemerytalnym ma być w ZUS

Podmiot zatrudniający osoby na świadczeniu przedemerytalnym musi zawiadomić ZUS do 31.5.2019 r. o wysokości ich przychodu z pracy zarobkowej, uzyskanego od 1.3.2018 r. do 28.2.2019 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych