Dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r.

Od 1.10.2019 r. obowiązuje część zmian, dotycząca stawek podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kosztów uzyskania przychodów, w okresie od października do końca grudnia 2019 r. W konsekwencji w 2019 r. podatek dochodowy rozlicza się według dwóch stawek. Cześć zmian dotycząca skali podatkowej i kosztów podatkowych wejdzie w życie od 1.1.2020 r. i dotyczy przychodów […]

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie dotyczące rekrutacji do szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw z 11.9.2019 r. pod pozycją 1737 opublikowano rozporządzenie MEN z 21.8.2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, które z dniem 1.1.2020 r. zastąpi rozporządzenie MEN z 16.3.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek […]

Czytaj więcej

Obwody głosowania na polskich statkach morskich

Od 24.9.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające obwody głosowania na polskich statkach morskich w październikowych wyborach do Sejmu i Senatu.

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna to 2600 zł brutto

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku będzie odczuwalna nie tylko z powodu jej wzrostu o 350 zł, lecz też ze względu na zmiany podatkowe. Znacząco pójdą również w górę inne świadczenia, zależne od tej kwoty.

Czytaj więcej

Zmiana w nowym rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

19 września 2019 r. doszło do zmiany obowiązującego od 6.9.2019 r. rozporządzenia MEN z 27.8.2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.).

Czytaj więcej

Nowa ustawa dotycząca sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami

12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12.4.2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078). Jej zadaniem jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu miejsce ich zamieszkania i typ szkoły.

Czytaj więcej

Nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019

W związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli wprowadzone zostało rozwiązanie przejściowe dotyczące sporządzania sprawozdania za 2019 r.

Czytaj więcej

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w przepisach dotyczących rehabilitacji niepełnosprawnych

Dnia 20.9.2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w przepisach dotyczących rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych i funduszu solidarnościowego.

Czytaj więcej

Zmiany przepisów w zakresie warunków prowadzenia polowania

Od 20.9.2019 r. obowiązuje nowelizacja wprowadzająca zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków polowania.

Czytaj więcej

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

11.10.2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, albo potencjalnie, oddziaływać na środowisko, a także przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych