Opodatkowanie odszkodowań za składniki majątku znajdujące się na likwidowanych ogródkach działkowych

Otrzymane odszkodowania za składniki majątkowe znajdujące się na likwidowanych ogródkach działkowych dla celów publicznych korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach o gospodarce nieruchomościami w oparciu o rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa

Na stronach Sejmu umieszczony został rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, który ma status projektu rządowego. Nowelizacja m.in. poszerza rozumienie ustawowych zwrotów „wspólnoty mieszkaniowe” oraz „towarzystwa budownictwa społecznego”

Czytaj więcej

Rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych wpłacane przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Czytaj więcej

Nadciąga pomoc publiczna dla przedsiębiorców

Już niedługo, 11 sierpnia, wchodzą w życie przepisy ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Na co mogą liczyć polskie firmy?

Czytaj więcej

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia – korzystne dla podatników orzeczenia NSA

Z doniesień prasowych wynika, że NSA wydał korzystne dla podatników orzeczenia. Wynika z nich, że sąd administracyjny ma prawo badać, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało miejsce w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów informuje o przerwie w przyjmowaniu danych do systemu GIIF

Komunikat nr 25 dotyczący przerwy w przyjmowaniu danych do systemu GIIF w dniu 8 sierpnia 2020 r.

Czytaj więcej

Zwrot poniesionych wydatków na cudzą nieruchomość budynkową w sytuacji braku prawa do gruntu

Jak opodatkować zwrot środków pieniężnych wraz z odsetkami?

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników

W parlamencie kończą się prace na nowelizacją ustawy z 10.6.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. Z 2016 r., poz. 868, ze zm. – dalej w tekście „ustawa”). Związane jest to z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28.6.2018 r. zmieniającej dyrektywę […]

Czytaj więcej

Adnotacja w sprawie zbiegu oraz dokonywanie doręczeń elektronicznych między organami egzekucyjnymi

Od 30.7.2020 r. obowiązuje rozporządzenie określające szczegółowy zakres danych zawartych w adnotacji w sprawie zbiegu oraz sposób jej sporządzania, a także sposób dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym.

Czytaj więcej

Funkcjonowanie szkół od 1.9.2020 r. – nowe wytyczne GIS

5 sierpnia 2020 r. zostały przedstawione wytyczne GIS dla szkół i placówek oświatowych, które będą miały zastosowanie od 1.9.2020 r. Jednocześnie planowane są zmiany w prawie pozwalające na elastyczną zmianę organizacji funkcjonowania szkoły w przypadku stwierdzenia zakażeń koronawirusem.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych