Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw trafił pod obrady Sejmu i został skierowany do pierwszego czytania (druk 382).

Czytaj więcej

Wsparcie przedsiębiorców z PFR jest pożyczką dla celów podatkowych

Pomoc w ramach tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) jest dla celów podatkowych pożyczką dla przedsiębiorcy. Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR prowadzi prace mające na celu przygotowanie korzystnych rozwiązań dla przedsiębiorców w zakresie skutków podatkowych tych pożyczek.

Czytaj więcej

Zwolnienia ze składek ZUS jeszcze bardziej dostępne

Dnia 16.5.2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Rozszerza ona zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych na osoby z przychodami wyższymi niż 15 681 zł miesięcznie, czyli 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Nowe przepisy […]

Czytaj więcej

Termin publikacji sprawozdania organizacji pożytku publicznego przesunięty do połowy października

Do połowy października 2020 r. przesunięto termin opublikowania sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP. Przedłużenie tego terminu wynika z realizacji przepisów antykryzysowych.

Czytaj więcej

Przesunięcie terminów na wymianę kas rejestrujących

Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Zawiera ono przedłużenie terminów umożliwiających prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych kas rejestrujących.

Czytaj więcej

Projekt Tarczy 4.0 – zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym

W dniu 22.5.2020 do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który zmienia również przepisy geodezyjno-kartograficzne.

Czytaj więcej

Projekt Tarczy 4.0 – zmiany w zakresie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw przewiduje zmiany w zasadach gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Czytaj więcej

Odwieszenie biegu terminów w postępowaniach podatkowych

Zawieszone terminy w postępowaniach podatkowych zostają odwieszone, wznawia się kontrole oraz postępowania podatkowe. Bieg terminów procesowych, w tym także terminów załatwiania spraw podatkowych został przywrócony w tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

Ministerstwo Rozwoju przygotowało założenia do projektu ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.

Czytaj więcej

Więcej kontroli PIP dopiero ustaniu epidemii

Państwowa Inspekcja Pracy zajmuje się teraz tylko najcięższymi naruszeniami praw pracowniczych. Inne sprawy zostały odłożone na później.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych