Skutki nieuzupełnienia w terminie braków skargi na uchwałę rady gminy

Wniesienie skargi na uchwałę rady gminy wymaga dopełnienia wymogów formalnych. Jeżeli skarga ma braki, a skarżący nie uzupełni tych braków w terminie, skarga podlega odrzuceniu.

Czytaj więcej

Od 1 marca wzrost emerytur i rent

Od 1 marca najniższa emerytura oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyniesie 1250,88 zł i wzrośnie dokładnie o 50,88 zł. Wszystkie świadczenia emerytalno-rentowne wzrosną od marca o ustawowy wskaźnik waloryzacji rent i emerytur, który w 2021 roku wynosi 104,24 %.

Czytaj więcej

Pozytywna opinia Prezesa UODO dwóch projektów kodeksów postępowania RODO dla sektora zdrowia

Prezes UODO pozytywnie zaopiniował projekt „Kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych” opracowany przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” oraz projekt „Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia” opracowany przez Polską Federację Szpitali, z zastrzeżeniem kwestii monitorowania podmiotów publicznych, która musi zostać doprecyzowana w obu projektach.

Czytaj więcej

Tarcza Antykryzysowa. Podsumowanie rocznego wsparcia pracodawców

Od blisko roku została uruchomiona Tarcza Antykryzysowa, która w międzyczasie była wielokrotnie rozszerzana, do pracodawców trafiło ponad 187 mld zł wsparcia na ochronę miejsc pracy.

Czytaj więcej

SLIM VAT2 przyniesie wiele ciekawych rozwiązań

1.1.2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT, wprowadzająca pakiet tzw. SLIM VAT, który zawiera rozwiązania upraszczające rozliczenia oraz rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych, o których mowa w ustawie. Okazuje się, że rozwiązania te – według rządu – są niewystarczające. Rząd proponuje, bowiem, kolejne uproszczenia w postaci […]

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych

Od 20.2.2021 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych. Przewiduje ono nowe rozwiązania, które mają służyć temu, aby na każdym etapie postępowania egzekucyjnego wierzyciel był zobowiązany do niezwłocznego przekazywania organowi egzekucyjnemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne, informacji mających istotny wpływ na to postępowanie

Czytaj więcej

Rządowy projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym

Do Sejmu wpłynął projekt Rady Ministrów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Czytaj więcej

KSSIP z karą pieniężną za naruszenie przepisów RODO

UODO stwierdził naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych (RODO) i nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł na Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (KSSIP) za niezrealizowanie ciążących na niej obowiązków administratora.

Czytaj więcej

MRPiT: Nowe rozwiązania związane z rynkiem pracy

Aktualna sytuacja gospodarcza oraz planowane działania MRPiT w obszarze rynku pracy w na 2021 r., to główne tematy pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Rynku Pracy, które odbyło się w tym tygodniu.

Czytaj więcej

Zmiany co do wystawiania skierowań na szczepienie przeciwko COVID-19 oraz kart szczepień

Z dniem 18.2.2021r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.2.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 302). Rozporządzenie wprowadza zmiany co do wystawiania skierowań na szczepienie przeciwko COVID-19 oraz kart szczepień.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności