Ochrona danych osobowych w przepisach o działalności kulturalnej

Od 4.5.2019 r. obowiązuje ustawa nowelizująca polskie przepisy w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Zmiany dotyczą także ustaw związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej.

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w przepisach o dopingu w sporcie

Od 4.5.2019 r. obowiązują przepisy nowelizujące 162 ustawy w związku z wejściem w życie RODO. Nowelizacja dotyczy także przepisów o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w geodezji i kartografii oraz ładzie przestrzennym

Od 4.5.2019 r. obowiązuje nowelizacja polskich przepisów w związku z dostosowaniem ich treści do obowiązującego od roku RODO. Zmiany dotyczą m.in. przepisów związanych z budownictwem, geodezją i kartografią oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Czytaj więcej

Warunki szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

Od 27.4.2019 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące szacowania szkód łowieckich w płodach rolnych i uprawach.

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w handlu emisjami

Obowiązująca od 4.5.2019 r. nowelizacja polskich przepisów w związku z funkcjonującymi od roku przepisami RODO dotyczy także regulacji obejmujących zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych.

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w niektórych przepisach o ochronie środowiska

Od 4.5.2019 r. obowiązuje nowelizacja polskich przepisów w związku z dostosowaniem ich treści do obowiązującego od roku RODO. Zmiany dotyczą m.in. inspekcji ochrony środowiska i prawa łowieckiego.

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w przepisach o drogach publicznych

W obowiązującej od 4.5.2019 r. nowelizacji wielu polskich ustaw w związku z obowiązywaniem RODO, zmianie uległy też przepisy o drogach publicznych i transporcie drogowym.

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w sprawach kadrowych

Od 4.5.2019 r. obowiązują przepisy ustawy dostosowującej polskie prawo do przepisów RODO, czyli obowiązującego od 25.5.2018 r. europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych. Część przepisów dotyczy spraw kadrowych, czyli przepisów m.in. Kodeksu pracy i ustawy o ZFŚS.

Czytaj więcej

Weryfikacja najemcy w świetle nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów

Na czym polegają zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów dotyczące weryfikacji najemców przez gminę, które zostały wprowadzone w życie nowelizacją z 21.4.2019 r.?

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych oraz zmiany w przepisach ewidencyjnych

Dnia 4.5.2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące szereg polskich ustaw w związku z obowiązywaniem unijnych przepisów o ochronie danych osobowych wprowadzonych przez RODO. Zmianie uległa także polska ustawa o ochronie danych osobowych oraz przepisy ewidencyjne, tj. dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych