Zmiany w podatku dochodowym w 2019  r.

Wprowadzane do porządku prawnego 1.1.2019 r. zmiany w zakresie podatków dochodowych, a zatem zarówno podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych, mają charakter rozległych i wynikających z wielu przyjętych aktów prawnych.

Czytaj więcej

Warstwa elektroniczna i inne zmiany w zakresie dowodów osobistych

Dnia 4.3.2019 r. wchodzi w życie większość ustawy nowelizującej przede wszystkim ustawę o dowodach osobistych. Nowelizacja dotyczy głównie warstwy elektronicznej dowodów osobistych.

Czytaj więcej

Dokumenty publiczne

Dnia 12.7.2019 r. wejdzie w życie ustawa o dokumentach publicznych. Wynika z niej m.in., że system bezpieczeństwa dokumentów publicznych obejmuje projektowanie, wytwarzanie, przechowywanie oraz weryfikację autentyczności dokumentów publicznych. Dotyczy to także m.in. inicjowanie zmian zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem oraz podnoszenie poziomu edukacji w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie dokumentów publicznych.

Czytaj więcej

Wzory formularzy rejestrowych w zakresie gospodarki odpadami

15.1.2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzory dwóch formularzy rejestrowych dotyczących produktów, opakowań i gospodarki opakowaniami.

Czytaj więcej

Wzór formularza sprawozdania dotyczącego opakowań i gospodarowania odpadami

Od 1.1.2019 r. obowiązuje nowy wzór formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2018 r.

Czytaj więcej

Organizacja wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska

Od 1.1.2019 r. obowiązuje kolejne rozporządzenie określające zasady i sposób organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

Czytaj więcej

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Od 1.1.2019 r. obowiązuje rozporządzenie dotyczące wykazów zawierających informacje o korzystaniu ze środowiska i wysokości opłat.

Czytaj więcej

Kiedy gmina może zdecydować o odliczeniu podatku naliczonego?

Czy gmina może dokonać korekty wieloletniej w sytuacji, gdy nie odliczała podatku z faktur w trakcie budowy, a następnie inwestycję przekazała w nieodpłatne użytkowanie, czyli wykorzystywała obiekt do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT?

Czytaj więcej

Zmiany w VAT w 2019 r.

W przeciwieństwie do zmian w podatkach dochodowych, w zakresie VAT liczba zmian wprowadzanych od 1.1.2019 r. nie jest ani tak wielka, ani też tak znacząca. Wiele bowiem projektów nie zostało do tej pory uchwalonych i trudno jest przewidzieć daty ich wejścia w życie.

Czytaj więcej

Dokumentacja bhp zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej

Częścią akt osobowych pracownika jest dokumentacja z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie dokumenty z tego zakresu powinny trafić do akt osobowych, i w której części powinny być umieszczone?

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł