Stawka opłaty recyklingowej

Od 1.9.2019 r. obowiązuje nowa stawka opłaty recyklingowej.

Czytaj więcej

Świadczenie uzupełniające dla niepełnosprawnych

Zasadniczo 1.10.2019 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Czytaj więcej

30 września 2019 r. to ostateczny termin rozpoczęcia urlopu za 2018 r.

Jeśli pracownik ma zaległy urlop z ubiegłego roku i jeszcze go nie wykorzystał w tym roku, pracodawca powinien mu go udzielić do 30 września.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

Do senatu wpłynął projekt specustawy o realizacji inwestycji w zakresie budowy portów zewnętrznych

Czytaj więcej

29.8.2019 r. wchodzi w życie ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1532 opublikowano ustawę z 19.7.2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Czytaj więcej

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy

Z dniem 7.9.2019 r. wejdą w życie zmiany do Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1043). Zmiany te obejmują m.in. problematykę wystawiania świadectw pracy, dlatego konieczna jest także nowelizacja rozporządzenia MRPiPS z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (t.j. Dz.U. z 2018 […]

Czytaj więcej

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W dniu 29.8.2019 r. wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.; dalej: PlanZagospU), wprowadzone ustawą z dnia 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Finansowanie niektórych zadań OSP przez samorządy

Od 14.8.2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która dotyczy m.in. finansowania niektórych zadań ochotniczych straży pożarnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Czytaj więcej

Nowy termin na złożenie wniosków o zmiany posiadanych decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów!

Przepisami ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) przesunięto z 5.9.2019 r. na 5.3.2020 r. termin na złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub uwzględniającej te elementy gospodarowania odpadami.

Czytaj więcej

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – powołanie i zadania

Od 5.9.2019 r. obowiązuje nowelizacja przepisów o działalności pożytku publicznego, która dotyczy powołania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych