Nowelizacja ustawy ‒ Prawo geologiczne i górnicze.

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy ‒ Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej

Dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r.

Od 1.10.2019 r. obowiązuje część zmian, dotycząca stawek podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kosztów uzyskania przychodów, w okresie od października do końca grudnia 2019 r. W konsekwencji w 2019 r. podatek dochodowy rozlicza się według dwóch stawek. Cześć zmian dotycząca skali podatkowej i kosztów podatkowych wejdzie w życie od 1.1.2020 r. i dotyczy przychodów […]

Czytaj więcej

Zgłoszenia przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Od 1.9.2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie dotyczące rekrutacji do szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw z 11.9.2019 r. pod pozycją 1737 opublikowano rozporządzenie MEN z 21.8.2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, które z dniem 1.1.2020 r. zastąpi rozporządzenie MEN z 16.3.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek […]

Czytaj więcej

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – nowe rozporządzenie od 1.1.2020 r.

Od 1.1.2020 r. ma obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które ma zastąpić dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tym zakresie.

Czytaj więcej

Obwody głosowania na polskich statkach morskich

Od 24.9.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające obwody głosowania na polskich statkach morskich w październikowych wyborach do Sejmu i Senatu.

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna to 2600 zł brutto

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku będzie odczuwalna nie tylko z powodu jej wzrostu o 350 zł, lecz też ze względu na zmiany podatkowe. Znacząco pójdą również w górę inne świadczenia, zależne od tej kwoty.

Czytaj więcej

Zmiana w nowym rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

19 września 2019 r. doszło do zmiany obowiązującego od 6.9.2019 r. rozporządzenia MEN z 27.8.2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.).

Czytaj więcej

Nowa ustawa dotycząca sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami

12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12.4.2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078). Jej zadaniem jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu miejsce ich zamieszkania i typ szkoły.

Czytaj więcej

Nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019

W związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli wprowadzone zostało rozwiązanie przejściowe dotyczące sporządzania sprawozdania za 2019 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych