Nowelizacja Prawa budowlanego – uproszczenie procedur – projekt zmian

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje nowelizację ustawy Prawo budowlane. Głównym założeniem zmian ma być uproszczenie procedur związanych z uzyskiwaniem pozwolenia budowlanego.

Czytaj więcej

III SA/Łd 106/19 – wyrok WSA Łódź z dnia 05-04-2019

Czytaj więcej

Zmienione zaświadczenie o ukończeniu szkolenia myśliwych

Od 30.3.2019 r. obowiązuje zmiana dotycząca zaświadczenia o ukończeniu szkolenia myśliwych.

Czytaj więcej

Warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Przepisy rozporządzenia zaczęły obowiązywać od 6 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej

Nowe wzory zeznań CIT-8 i CIT8AB oraz załączników do nich

Do zmian wprowadzanych na poziomie ustawowym, w tym zmian wdrożonych przez ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, dostosowano wzory formularzy w podatku dochodowym od osób prawnych.

Czytaj więcej

Niektórzy podatnicy osiągający dochody zwolnione mogą złożyć później zeznanie CIT-8.

Przedłużono do 31.10.2019 r. termin na złożenie zeznania podatkowego CIT-8 dla podatników, którzy osiągają tylko dochody zwolnione przedmiotowo od podatku

Czytaj więcej

Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań finansowych

Jak informuje ministerstwo finansów od 13.3.2019 r. również osoby prawne (działające poza sektorem finansowym) mogą sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą aplikacji e-sprawozdania finansowe.

Czytaj więcej

Wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

W obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy iPolityki Społecznej z21.3.2019r. wsprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań ztytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. z2019r. poz.270), podano nowe stawki tych odszkodowań.

Czytaj więcej

Uzasadnienie

Czytaj więcej

Nowa spółka handlowa – prosta spółka akcyjna

Ustawodawca planuje wprowadzenie nowego rodzaju spółki handlowej – prostej spółki akcyjnej. Nowe rozwiązanie kierowane jest przede wszystkim do start-upów i ma na celu uelastycznienie pewnych reguł stosowanych obecnie w odniesieniu do spółki z o.o., jak i do spółki akcyjnej, jak również połączenie w jednej formie korzystnych elementów właściwych dla tych dwóch spółek.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych