Deklaracja na podatek rolny – projekt rozporządzenia

Od lipca 2019 r. ma obowiązywać nowy powszechnie obowiązujący wzór deklaracji na podatek rolny, a także wzory związanych z nim informacji. Wzory te określa projekt nowego rozporządzenia.

Czytaj więcej

Dane strajkujących nauczycieli nie powinny być umieszczane w SIO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, odpowiadając na liczne pytania kierowane do Urzędu, wyjaśnia, że wprowadzanie do systemu informacji oświatowej danych o tym, który nauczyciel bierze udział w strajku, nie ma podstaw prawnych.

Czytaj więcej

Urządzanie gier na automatach poza kasynami gry i salonami gier

Ministerstwo finansów ostrzega, że użytkowanie automatów do gier (takich jak np. FUTURA) poza kasynami gry i salonami gier na automatach, np. w lokalach gastronomicznych, może narażać przedsiębiorców na konsekwencje prawne

Czytaj więcej

Ujmowanie korekt cen transferowych wystawionych w 2019 r. a dotyczących transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r.

Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r., lecz dotyczące transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r. (tj. do 31.12.2018 r.), powinny być ewidencjonowane dla celów podatków dochodowych na zasadach wynikających z przepisów obowiązujących do końca 2018 r.

Czytaj więcej

Dane osobowe, których pracodawca może żądać od kandydata do pracy i pracownika

Dnia 3 kwietnia 2019 r. Prezydent podpisał związaną z RODO nowelizację Kodeksu pracy określającą m.in. zakres danych osobowych umieszczanych w kwestionariuszach osobowych.

Czytaj więcej

Zwolnienie z obowiązku składania informacji ORD-U dotyczy również rozliczeń za 2018 r.

Z obowiązku składania ORD-U na podstawie art. 82 § 1a OrdPU byli zwolnieni podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP. Jednak przepis ten z 1.1.2019 r. został skreślony. W konsekwencji pojawiły się wątpliwości czy podatnicy, którzy składają za 2018 r. uproszczone sprawozdania są objęci zwolnieniem z obowiązku składania za 2018 r. […]

Czytaj więcej

Nowe rekomendacje w sprawie cen transferowych

Ministerstwo finansów na swojej stronie internetowej poinformowało, że do 12.4.2019 r. będą trwać konsultacje podatkowe w sprawie hierarchii stosowania metod weryfikacji cen transferowych i wyboru najbardziej odpowiedniej metody oraz weryfikacji rynkowego charakteru transakcji refaktury.

Czytaj więcej

Spółka komandytowo-akcyjna jako spółka kapitałowa dla celów obliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych przy podwyższeniu kapitału zakładowego

Przy zmianie umowy spółki komandytowo-akcyjnej (dalej jako: S.K.A.) przez podwyższenie kapitału zakładowego, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1150, dalej jako: PCCU) – wartość, o którą podwyższono […]

Czytaj więcej

Nowy wzór deklaracji podatkowej VAT przedstawiciela podatkowego (VAT-13)

Począwszy od rozliczenia za czerwiec 2019 r. obowiązywać ma nowy wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (VAT-13). Dotychczasowy wzór VAT-13 (wersja 1) może być stosowany nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2019 r.

Czytaj więcej

Ministerstwo finansów ostrzega przed ogłoszeniami „sprzedam koszty VAT – sprzedam faktury”

Ministerstwo finansów ostrzega przed korzystaniem z ogłoszeń „sprzedam koszty VAT – sprzedam faktury”, bowiem ministerstwo i KAS monitorują publikowane w Internecie ogłoszenia dotyczące sprzedaży kosztów firmowych. Wykorzystanie danych z JPK_VAT i STIR pozwala na wykrywane tzw. pustych faktur.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych