Nowa matryca stawek w VAT

Ustawa z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751) wprowadziła m.in. nową matrycę stawek VAT i nową instytucję – Wiążąca informację stawkową (WIS). Większość przepisów dotyczących nowych stawek VAT wejdzie w życie 1.4.2020 r.

Czytaj więcej

Udział w zgromadzeniu wspólników możliwy na odległość

Od 3.9.2019 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu spółek handlowych umożliwiające udział w zgromadzeniu wspólników za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj więcej

Zmiany w VAT wchodzące w życie 1.1.2020 r.

Z 1.1.2020 r. po raz kolejny znowelizowana zostanie ustawa o VAT. Zmiany w przepisach wprowadzą przynajmniej dwie ustawy nowelizujące.

Czytaj więcej

Uproszczona rejestracja akcyzowa na portalu podatkowym

Do wykazu spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego, planuje się włączyć możliwość składania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego albo zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania działalności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy.

Czytaj więcej

Od 11.9.2019 r. uzyskanie dyplomu zawodowego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje według nowych zasad

11 września 2019 r. weszło wżycie opublikowane dzień wcześniej w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1731 rozporządzenie MEN z 30.8.2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy ‒ Prawo geologiczne i górnicze.

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy ‒ Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej

Dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r.

Od 1.10.2019 r. obowiązuje część zmian, dotycząca stawek podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kosztów uzyskania przychodów, w okresie od października do końca grudnia 2019 r. W konsekwencji w 2019 r. podatek dochodowy rozlicza się według dwóch stawek. Cześć zmian dotycząca skali podatkowej i kosztów podatkowych wejdzie w życie od 1.1.2020 r. i dotyczy przychodów […]

Czytaj więcej

Zgłoszenia przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Od 1.9.2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie dotyczące rekrutacji do szkół opublikowane

W Dzienniku Ustaw z 11.9.2019 r. pod pozycją 1737 opublikowano rozporządzenie MEN z 21.8.2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów, które z dniem 1.1.2020 r. zastąpi rozporządzenie MEN z 16.3.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek […]

Czytaj więcej

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – nowe rozporządzenie od 1.1.2020 r.

Od 1.1.2020 r. ma obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, które ma zastąpić dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tym zakresie.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych