Ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego nie powoduje powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 PDOPrU

Określenie „otrzymanie nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw” należy rozumieć jako niewywołujące przychodu w sytuacji, gdy czynność prawna jest ze swej istoty zawsze nieodpłatna (…). Przychód zaś powstawałby w takich przypadkach, gdy podatnik, zmieniając charakter czynności prawnej odpłatnej, dokonuje jej jako nieodpłatnej. W takim przypadku z istoty rzeczy powinien liczyć się na gruncie prawa […]

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. na czym polegają zmiany – poniżej.

Czytaj więcej

Odebranie gruntu leśnego bez decyzji nacjonalizacyjnej może skutkować zasiedzeniem tego gruntu przez Skarb Państwa – postanowienie SN

Odebranie gruntu leśnego po wojnie dawnym właścicielom bez konkretnej podstawy prawnej i zajęcie go bez decyzji nacjonalizacyjnej przez jednostkę państwową może doprowadzić do zasiedzenia gruntu leśnego przez Skarb Państwa, jeżeli jednostka zarządzająca tym mieniem wykonywała obowiązki administracyjne właściwe dla lasów państwowych, np. sporządzała w pełnym zakresie plan urządzenia lasu (post. Sądu Najwyższego z 7.12.2018 r., […]

Czytaj więcej

Zmiany przepisów KC związanych z zarządem sukcesyjnym nad przedsiębiorstwem osoby fizycznej

W związku z wprowadzeniem do porządku prawnego rozwiązań umożliwiających kontynuację funkcjonowania przedsiębiorstwa osoby fizycznej po jej śmierci na mocy ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629, dalej jako: ZarządSukcU ) warto wskazać na zmiany, które wprowadzono także w przepisach ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny […]

Czytaj więcej

Śmierć uczestnika postępowania wieczystoksięgowego

Co się dzieje z postępowaniem wieczystoksięgowym w razie śmierci uczestnika?

Czytaj więcej

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Powstał Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nowy państwowy fundusz celowy, którego zadaniem będzie wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o własności lokali

Minister Inwestycji i Rozwoju w związku z projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości przygotował projekt ustawy nowelizującej, która min. zmienia także ustawę o własności lokali.

Czytaj więcej

Ryczałt za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

Od 24.11.2018 r. obowiązuje rozporządzenie określające wysokość ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików.

Czytaj więcej

Ciąg dalszy zmian w sposobie oceniania nauczycieli

W związku z mającym nastąpić uchyleniem przepisów będących podstawą obowiązywania od 1.9.2018 r. regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszących się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, resort edukacji przygotował projekt odpowiednich zmian w przepisach wykonawczych.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie systemu podatków dochodowych od 1.1.2019 r.

Od 1.1.2019 r. zaczną obowiązywać liczne zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te z jednej strony zawierają uproszczenia i zachęty podatkowe, z drugiej zaś mają na celu uszczelnianie systemu podatkowego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych