Organ właściwy w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

Wyznaczono organ właściwy w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Będzie on obowiązywał od 1.2.2021 r.

Czytaj więcej

Kolejne kwalifikacje rynkowe włączono do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) włączono trzy kolejne kwalifikacje rynkowe.

Czytaj więcej

Wzory dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Od 8.1.2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające wzory szeregu dokumentów stosowanych w egzekucji administracyjnej, przy czym przewidziano różne terminy stosowania niektórych wzorów dokumentów egzekucyjnych.

Czytaj więcej

Wyższe stawki wynagrodzeń i stawki godzinowe a skutki dla budżetu JST

Od 1.1.2021 r. obowiązują nowe stawki, nie tylko wynagrodzenia za pracę (2800 zł brutto), ale także minimalne stawki godzinowe w wysokości 18,30 zł. Wpłynie to negatywnie na stan finansów JST.

Czytaj więcej

Sprawozdanie z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2016–2019

Opublikowano sprawozdanie z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej za lata 2016–2019

Czytaj więcej

Obowiązywanie tzw. procedury WHT refund odroczone do 30.6.2021 r.

Na mocy obowiązujących od 1.1.2021 r. przepisów odroczono do 30.6.2021 r. obowiązywanie tzw. procedury WHT refund.

Czytaj więcej

Regulacje w sprawie aktywizacji bezrobotnych

Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii zapowiada wprowadzenie ułatwień w zakresie aktywizacji bezrobotnych oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Nowy przedmiot opłaty za odpady z domków letniskowych

Na stronie RCL pojawił się projekt ustawy z 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD 163). W projekcie tym znalazły się regulacje dotyczące zróżnicowanej problematyki, a związanej z szeroko pojętymi odpadami. Nowelizacja ma m.in. wpłynąć na sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku […]

Czytaj więcej

Rodzaje wyników pomiarów wielkości emisji – nowe rozporządzenie

Od 1.1.2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające m.in. rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, które ze względu na szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska przekazuje się właściwym organom ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Czytaj więcej

Stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2021 r.

15.1.2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające obowiązującą w 2021 r. stawkę zwrotu akcyzy rolniczej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności