Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Od 31.7.2019 r. obowiązuje nowy wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Czytaj więcej

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Od 26.7.2019 r. obowiązuje nowy wzór nowego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Czytaj więcej

Dopuszczalność nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu wydanemu Agencji Nieruchomości Rolnych przez sąd na rzecz innych podmiotów

Czy dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa sądowemu tytułowi egzekucyjnemu wydanemu na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych?

Czytaj więcej

Ma być nowy zawód: trener pracy

Pomoc zindywidualizowana osobom niepełnosprawnym, aby odnalazły swoje miejsca na rynku pracy. Tym zajmą się trenerzy pracy, jeśli ustawa o zatrudnieniu wspomaganym zostanie przyjęta.

Czytaj więcej

Dokumenty potwierdzające dokonanie WDT od 1.1.2020 r.

Od 1.1.2020 r. obowiązywać będzie zmiana do rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2011, która dotyczy m.in. wykazu dokumentów, które będą akceptowane jako dowód wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Zmiany wejdą w życie we wszystkich państwach członkowskich UE, bez konieczności ich implementacji do prawa krajowego.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i niektórych innych ustaw ‒ własność lokali

Na podstawie ustawy z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309) ustawodawca znowelizował ustawę z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm.). Nowelizacja weszła w życie 16.7.2019 r., z tym że przepisy nowelizujące ustawę o własności […]

Czytaj więcej

Kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku

Od 26.7.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku w: gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, wodach, a także powierzchni ziemi.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i niektórych innych ustaw ‒ gospodarka nieruchomościami

W dniu 16.7.2019 r. weszła w życie ustawa z 13.6.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1309). W jej wyniku znowelizowane zostały m.in. przepisy ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.; dalej: GospNierU).

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach o Krajowym Zasobie Nieruchomości

15.8.2019 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów dotyczących Krajowego Zasobu Nieruchomości. Zmiany dotyczą m.in. spółek celowych, do których KZN może wnosić nieruchomości jako aport, przekazywania wykazów nieruchomości oraz zbywania nieruchomości wchodzących w skład KZN.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i niektórych innych ustaw ‒ przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Z dniem 15.8.2019 r. z mocą od 1.1.2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w związku z uchwaleniem i opublikowaniem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych