Odstąpienie od dochodzenia należności z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd – na podstawie przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0”

Nowelizacja przepisów tzw. tarczy antykryzysowej wprowadza nowe rozwiązania w zakresie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Czytaj więcej

Nowe zasady ustalania terminu wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok – na podstawie przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej 2.0”

Nowelizacja przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 przedłużyła termin wnoszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Czytaj więcej

Przesunięcie terminu wykonania prac geologicznych

Od 18.4.2020 r. obowiązują przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, które dotyczą m.in. przedłużenia terminów wykonania prac geologicznych oraz robót geologicznych.

Czytaj więcej

Wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie stanów zagrożenia nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego

Od 18.4.2020 r. obowiązują przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, które dotyczą m.in. braku obowiązku posiadania pozwolenia wodnoprawnego dla wykonania pilnych prac zabezpieczających w stanach klęski żywiołowej, epidemii i innych stanów zagrożenia.

Czytaj więcej

Przesyłki sądowe i komornicze wysyłane w czasie stanu epidemii

Od 18.4.2020 r. obowiązują przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, które dotyczą m.in. doręczania przesyłek przez operatorów pocztowych, w tym przesyłek sądowych i komorniczych.

Czytaj więcej

Przekazywanie informacji publicznej do centralnego repozytorium przez podmioty samorządowe

Od 18.4.2020 r. obowiązują przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, które dotyczą m.in. informacji przekazywanych w celu udostępnienia do centralnego repozytorium przez podmioty samorządowe.

Czytaj więcej

0114-KDIP1-1.4012.83.2020.2.EW – Interpretacja indywidualna z dnia 21-04-2020

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości

Czytaj więcej

0112-KDIL3.4012.117.2020.1.EN – Interpretacja indywidualna z dnia 21-04-2020

Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji

Czytaj więcej

0112-KDIL1-2.4012.95.2020.4.WN – Interpretacja indywidualna z dnia 21-04-2020

Możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT

Czytaj więcej

Pożyczki z funduszy ochrony środowiska jako pomoc publiczna

Od 18.4.2020 r. obowiązują przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0, które dotyczą m.in. pożyczek z funduszy ochrony środowiska.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych