Weryfikacja najemcy w świetle nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów

Na czym polegają zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów dotyczące weryfikacji najemców przez gminę, które zostały wprowadzone w życie nowelizacją z 21.4.2019 r.?

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych oraz zmiany w przepisach ewidencyjnych

Dnia 4.5.2019 r. weszły w życie przepisy nowelizujące szereg polskich ustaw w związku z obowiązywaniem unijnych przepisów o ochronie danych osobowych wprowadzonych przez RODO. Zmianie uległa także polska ustawa o ochronie danych osobowych oraz przepisy ewidencyjne, tj. dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Czytaj więcej

Kraje i terytoria stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Ministerstwo Finansów potwierdziło listę 26 krajów i terytoriów, które uznaje za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatków.

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym

Dnia 4.5.2019 r. wchodzi w życie nowelizacja wielu ustaw w związku z obowiązkiem dostosowania polskich przepisów do przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z RODO. Dotyczy to także postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

Czytaj więcej

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione

W sejmie procedowany jest projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (obecnie na etapie konsultacji społecznych). Projekt określa zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych m.in. za czyn zabroniony pod groźbą kary jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Określono też zasady i tryb postępowania wobec podmiotów zbiorowych oraz kary i środki orzekane wobec nich.

Czytaj więcej

Czy opłaca się szybsza spłata kredytu

UMOWY. Wcześniejszy zwrot pieniędzy do banku nie oznacza, że odzyskamy część prowizji.

Czytaj więcej

Kolejność obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego

Od 1.5.2019 r. obowiązuje ustawa, która w swoim art. 1 określa zasady ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Europarlamentu wybieranych w Polsce na kadencję 2019-2024. Ma to na celu wskazanie posła do PE, który nie obejmie mandatu na początku kadencji, w przypadku gdyby w związku z przepisami prawa unijnego określającymi liczbę mandatów posłów do PE […]

Czytaj więcej

Koła gospodyń wiejskich mogą działać także na terenie miejskim

Dnia 30.4.2019 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich dotycząca m.in. możliwości działania KGW również na terenie miejskim, a także zasad przeprowadzania ich likwidacji.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury

Od 19.4.2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające zasady przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Czytaj więcej

Utworzenie obwodów do głosowania w wyborach do Europarlamentu dla głosujących za granicą

Od 27.4.2019 r. obowiązuje wykaz obwodów do głosowania w wyborach do PE dla polskich obywateli, którzy będą głosować za granicą.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych