Zasady doręczania dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, iż zasady doręczania dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP zostały określone przez ustawodawcę. NSA stanął na stanowisku, zgodnie z którym liczenie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego odbywa się według dni, a nie według godzin. Zatem to data na urzędowym poświadczeniu doręczenia jest kluczowa w kwestii liczenia terminu, a nie godzina […]

Czytaj więcej

Nowe ramy prawne dla postępowań w sprawie transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko w relacjach polsko-niemieckich

8.7.2020 r. wejdzie w życie ustawa z 14.5.2020 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg 10.10.2018 r. (Dz.U. z 2010 r. poz. 1083). Tym samym Parlament wyraził zgodę na dokonanie […]

Czytaj więcej

Dobiegają końca prace nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów

Zaktualizowany wykaz prac legislacyjnych Ministra Klimatu wskazuje, że w III kw. 2020 r. zakończą się prace nad szczegółowymi wymaganiami dla magazynowania odpadów. Rozporządzenie wydawane na podst. art. 25 ust. 7 i 8 ustawy z 14.12.2012 r. odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) ma na celu ustanowienie jednolitych wymagań dla magazynowania określonych […]

Czytaj więcej

Strona w postępowaniu w sprawie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do magazynowania lub składowania w świetle orzeczenia WSA

Kto ma status strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do magazynowania i składowania – najnowsze orzeczenie WSA.

Czytaj więcej

MF: Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach złóż online

Ministerstwo Finansów przypomina, że wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości można złożyć przez internet. Taki dokument wymagany jest przez banki przy staraniach o kredyt. Zaświadczenia wymagają nie tylko banki, ale także np. sklepy przy zakupach na raty.

Czytaj więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 12.7.2020 r.

Ustawa z 19.6.2020 r., tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0, wprowadziła zmiany w przepisach o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Ustawa weszła w życie 24.6.2020 r., ale z mocą obowiązującą od 25.5.2020 r.

Czytaj więcej

Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce

Wprowadzone przepisami prawa rozwiązania zapobiegające i przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 i zwalczające wywołaną nim chorobę odnosiły się także do rynku pracy. Wśród nich było m.in. umożliwienie wykonywania pracy poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracy zdalnej.

Czytaj więcej

Koronawirus uderzył w rynek pracy tymczasowej

W ciągu półtora miesiąca pandemii pracę mogło stracić nawet 30 tys. pracowników tymczasowych. Obecnie tylko 11% pracodawców deklaruje, że poszukuje pracowników tymczasowych, jednak zapotrzebowanie na nich powinno rosnąć wraz z odmrażaniem gospodarki.

Czytaj więcej

Ministerialny projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Minister Sprawiedliwości przedstawił Radzie Ministrów propozycję zmiany ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2204 ze zm.).

Czytaj więcej

Czy dłużnik ma wpływ na zmianę banku

Sąd Okręgowy w Warszawie pyta SN, czy zbycie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką bez pisemnej zgody właściciela nieruchomości przeszkadza we wpisaniu nowego wierzyciela do księgi wieczystej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych