Ordynacja podatkowa 2019. Poradnik dla praktyków

Od 1.1.2019 r. obowiązują ważne zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące m.in.: zmian w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych, możliwości odmowy wydania interpretacji indywidualnych w sprawach, w których jest podejrzenie optymalizacji podatkowej (w tym w połączonych stanach faktycznych) oraz doprecyzowania zasad prowadzenia postępowania podatkowego przez Szefa KAS w przypadku unikania opodatkowania. Poradnik odpowiada na pytania odnoszące […]

Czytaj więcej

Do 31 maja informacja o zarobkach osób na świadczeniu przedemerytalnym ma być w ZUS

Podmiot zatrudniający osoby na świadczeniu przedemerytalnym musi zawiadomić ZUS do 31.5.2019 r. o wysokości ich przychodu z pracy zarobkowej, uzyskanego od 1.3.2018 r. do 28.2.2019 r.

Czytaj więcej

Opodatkowanie VAT bonów i voucherów od 1.1.2019 r.

Od początku roku 2019 obowiązują nowe definicje bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia oraz regulacje w zakresie ich opodatkowania, określające specyficzne zasady powstania obowiązku podatkowego, ustalania miejsca świadczenia. 

Czytaj więcej

Audyt zewnętrzny organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Od 1.5.2019 r. obowiązują przepisy określające zasady przeprowadzania zewnętrznego audytu organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Określają zakres i sposób przeprowadzania takiego audytu oraz zakres sprawozdania.

Czytaj więcej

Sprawozdanie o wysokości pobranej opłaty depozytowej

Od 1.5.2019 r. obowiązuje wzór sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej. Rozporządzenie określające wzór tego sprawozdania, określa też sposób jego przekazywania.

Czytaj więcej

Wzory dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów

Od 1.5.2019 r. obowiązują wzory sześciu dokumentów, czyli kart, na potrzeby ewidencji odpadów, tj. m.in. karty przekazania odpadów oraz kart ewidencji różnego rodzaju odpadów.

Czytaj więcej

Wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling

Od 1.5.2019 r. obowiązuje wzór zaświadczeń: potwierdzającego recykling, a także inne niż recykling procesy odzysku. Od tego samego dnia obowiązuje też wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie.

Czytaj więcej

Zaświadczenie o zebranych oraz przetworzonych zużytych bateriach

Od 1.5.2019 r. obowiązują wzory: zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych. Od tego dnia obowiązują też wzory zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach i ewidencji tych zaświadczeń.

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów

Jakie będą zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów zawarte w nowelizacji, która weszła w życie 21.4.2019 r.?

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w przepisach oświatowych

Obowiązująca od 4.5.2019 r. nowelizacja polskich przepisów, mająca na celu dostosowanie ich do obowiązującego od roku RODO, dotyczy także przepisów oświatowych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych