Kolejne zmiany w Prawie budowlanym w związku z COVID-19

W dniu 22.05.2020 do Sejmu wpłynął i został skierowany do pierwszego czytania rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Prowadzenie przez szkoły podstawowe zajęć w okresie epidemii a możliwość uzyskiwania oświadczeń o stanie zdrowia – analiza przepisów RODO

Rozpoczęcie prowadzenia zajęć dla klas I–III w szkołach podstawowych, a także prowadzenie dobrowolnych konsultacji dla uczniów wiążę się z koniecznością zapewnienia uczniom przez szkołę bezpieczeństwa. Z tego względu wiele szkół zaczęło uzależniać możliwość udziału lub wstępu do szkoły od składania przez rodziców uczniów oraz pracowników i osób trzecich różnego rodzaju oświadczeń – dotyczących m.in. stanu […]

Czytaj więcej

Urlop wypoczynkowy. Czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, w porozumieniu z pracownikami i biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jak to wygląda w czasie epidemii? Kiedy pracodawca może wysłać pracownika bez jego zgody na urlop wypoczynkowy?

Czytaj więcej

Doręczenie decyzji w formie publicznego obwieszczenia

Doręczenie decyzji administracyjnej w formie publicznego obwieszczenia w trybie art. 49a KPA nie dotyczy inicjatora postępowania administracyjnego i adresata decyzji (inwestora). Organ administracji publicznej ma obowiązek doręczyć decyzję wnioskodawcy na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, nawet jeżeli zawiadamia strony o wydaniu decyzji w drodze publicznego obwieszczenia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku […]

Czytaj więcej

Nienegocjowane warunki umowy o kredyt

Jeżeli konsument ma uiścić określone opłat z tytułu nienegocjowanej umowy o kredyt, uczciwość takich opłat nie może być oceniana przez sąd na warunkach art. 4 ust. 2 dyrektyw 93/13/UE, o ile przepisy umowne są zrozumiałe.

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa 4.0 – kolejne działania osłonowe w Sejmie

Sejm rozpoczął prace nad rządowym projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy poprawy sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19, wsparcia budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz utrzymania ciągłości procesów inwestycyjnych poprzez dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ułatwienia w realizacji […]

Czytaj więcej

Ubezpieczenie zdrowotne: brak obowiązku informacyjnego przy zgłaszaniu członków rodziny pracownika

Ponieważ pozyskiwanie danych członków rodziny pracownika zgłaszanych przez pracodawcę do ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na podstawie przepisów prawa, które zapewniają odpowiednią ochronę ich praw, pracodawca może skorzystać zezwolnienia z dopełniania wobec nich obowiązku informacyjnego.

Czytaj więcej

Koronawirus: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14.6.2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany rodzicom z powodu epidemii koronawirusa został wydłużony do 14 czerwca Zasiłek otrzymają również Ci rodzice, którzy zrezygnują z posłania dzieci do otwieranych szkół i przedszkoli.

Czytaj więcej

Zmiany dotyczące zamówień publicznych związane z COVID-19 w kolejnej tzw. tarczy antykryzysowej

W trakcie parlamentarnych prac legislacyjnych znajduje się rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382). Przewiduje on liczne zmiany dotyczące zamówień publicznych poprzez zmianę w przepisach ZamPublU oraz w KoronawirusU.

Czytaj więcej

ICO oraz Instytut Alana Turinga przygotowały poradnik do Sztucznej Inteligencji

Celem poradnika jest dostarczenie organizacjom praktycznych wskazówek, które pomogą wyjaśnić osobom objętym decyzjami opartymi na Sztucznej Inteligencji, na czym polegają procesy oraz usługi związane z działaniem tej technologii.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych