Udostępnianie informacji o środowisku – rządowy projekt zmian w przepisach!

Rząd przesłał do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Ochrona danych nie może podlegać negocjacjom w międzynarodowych umowach handlowych

Europejski Inspektor Ochrony Danych (Wojciech Wiewiórowski) wypowiedział się w sprawie zgodności dwóch umów zawartych pomiędzy Unią Europejską (UE) a Zjednoczonym Królestwem (UK), z przepisami o ochronie danych osobowych. Chodzi tu konkretnie o umowę o handlu i współpracy (Trade and Cooperation Agreement – TCA) oraz umowę w sprawie procedur bezpieczeństwa w zakresie wymiany i ochrony informacji […]

Czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa. Zmiany od 28 lutego 2021 r.

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r. Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie trzykrotnie.

Czytaj więcej

Nowa ustawa PZP a obowiązki ogłoszeniowe naruszające dyscyplinę finansów publicznych

Nowa ustawa z 11.9.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) wprowadziła pewne rodzaje ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, w tym – ogłoszenie o wyniku postępowania i ogłoszenie o wykonaniu umowy. Nowe obowiązki ogłoszeniowe będą obwarowane odpowiedzialnością na płaszczyźnie dyscypliny finansów publicznych.

Czytaj więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 marca 2021 r.

Możliwość skorzystania przez rodziców i opiekunów z dodatkowego zsiłku opiekuńczego została przedłużona do 14 marca 2021 r.

Czytaj więcej

Skarga na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji do WSA

Na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie złożonych skarg na prowadzone śledztwo przez policjantów komendy, nie można wnieść skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Czytaj więcej

Nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – stawka podatku od nieruchomości według Trybunału Konstytucyjnego

Przepis rozumiany w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, co powoduje, że stosuje się stawkę podatku od nieruchomości jak dla działalności gospodarczej, jest niezgodny z Konstytucją RP

Czytaj więcej

Planowane przedłużenie rozliczenia CIT za 2020 rok do 30 czerwca 2021 r.

W ramach przeciwdziałania pandemii trwają prace legislacyjne w Sejmie, które mają umożliwić podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych późniejsze złożenie zeznania CIT-8 i zapłatę podatku za 2020 r.

Czytaj więcej

W indywidualnej sprawie należy złożyć skargę

Skarga na bezprawne działania związane z udostępnieniem naszych danych inicjuje postępowanie w UODO. Konieczne jest przy tym wskazanie kogo skarżymy, gdyż urząd nie posiada kompetencji organów ścigania, by ustalić podmiot naruszający czyjeś prawa. Jeżeli nie jesteśmy w stanie ustalić, kto i w jaki sposób udostępnił nasze dane, a doszło, naszym zdaniem, do przestępstwa, powinniśmy złożyć […]

Czytaj więcej

ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów do świadczeniobiorców

Zakład wysłał blisko 10 mln deklaracji podatkowych PIT do osób, którym wypłacał w ubiegłym roku świadczenia. Deklaracje otrzymało ponad 8,5 mln emerytów i rencistów oraz 1,4 mln osób pobierających zasiłki z ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności