Zagrożenia naturalne w zakładach górniczych – zmiany w zakresie kryterium zagrożenia klimatycznego

18.10.2019 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych. Zmiany dotyczą określania kryterium wystąpienia zagrożenia klimatycznego.

Czytaj więcej

Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Uzyskanie WIS ma stanowić dodatkową gwarancję prawidłowości stosowanych stawek VAT. Rozporządzenie wejdzie w życie 1.11.2019 r.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie wymiany informacji z innymi państwami

Projekt ustawy z 22.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw jest na etapie prac rządowych. Projekt wprowadza m.in. do ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami nowe przepisy dotyczące informowania o transgranicznych schematach podatkowych. Zmiany miałyby wejść w życie od […]

Czytaj więcej

Do 31 października 2019 r. trzeba dopłacić do zfśs

Pracodawcy muszą przeliczyć kwotę na zfśs za 2019 r. – za pierwszych siedem miesięcy według starej podstawy, za kolejne pięć zgodnie z podwyższoną. Różnicę między otrzymanym wynikiem a dotychczasowymi wpłatami mają przelać do końca października.

Czytaj więcej

Wyłączenie niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Od 1.9.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 21.9.2019 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1656).

Czytaj więcej

Nowa matryca stawek w VAT

Ustawa z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751) wprowadziła m.in. nową matrycę stawek VAT i nową instytucję – Wiążąca informację stawkową (WIS). Większość przepisów dotyczących nowych stawek VAT wejdzie w życie 1.4.2020 r.

Czytaj więcej

Udział w zgromadzeniu wspólników możliwy na odległość

Od 3.9.2019 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu spółek handlowych umożliwiające udział w zgromadzeniu wspólników za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj więcej

Zmiany w VAT wchodzące w życie 1.1.2020 r.

Z 1.1.2020 r. po raz kolejny znowelizowana zostanie ustawa o VAT. Zmiany w przepisach wprowadzą przynajmniej dwie ustawy nowelizujące.

Czytaj więcej

Od 11.9.2019 r. uzyskanie dyplomu zawodowego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje według nowych zasad

11 września 2019 r. weszło wżycie opublikowane dzień wcześniej w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1731 rozporządzenie MEN z 30.8.2019 r. w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy ‒ Prawo geologiczne i górnicze.

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy ‒ Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych