Zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje nowelizację ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników.

Czytaj więcej

Ustawa o dostępności informacji publicznej dla niepełnosprawnych podpisana przez Prezydenta

Na posiedzeniu Sejmu nr 79, 4.4.2019 r., uwzględniono część poprawek zgłoszonych przez Senat do projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Prezydent RP podpisał ustawę 15.4.2019 r. Ustawa przewiduje ułatwienia w dostępie do informacji publicznej m.in. osobom niepełnosprawnym, tj. niewidomym i słabo widzącym, głuchym i słabo słyszącym, a także osobom […]

Czytaj więcej

Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Nowe rozporządzenie w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, zastąpi obowiązujące dotychczas w tej kwestii rozporządzenie. Ulga z tego tytułu nadal wynosi nie więcej niż 700 zł, jednak podatnicy będą mogli dokonać odliczenia lub zwrotu z tego tytułu w całości za dany okres rozliczeniowy, a […]

Czytaj więcej

Kolejna nowelizacja rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji nauczycieli

26 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie MEN z 1.3.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 465). Zmiana rozporządzenia była spowodowana w pierwszej kolejności potrzebą dostosowania przepisów rozporządzenia do zmian wprowadzonych w ustawie – Prawo oświatowe, związanych z przekształceniem placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania […]

Czytaj więcej

Możliwość pozwania gminy do sądu cywilnego przez placówkę prywatną w sprawie zaniżenia dotacji

Prywatna placówka oświatowa może pozwać do sądu cywilnego gminę, jeżeli stwierdzi, że dotacja przekazana dla niej jest zaniżona, a sąd cywilny powinien taką sprawę rozpoznać i wydać orzeczenie merytoryczne (wyrok SN z 27.3.2019 r., V CSK 101/18).

Czytaj więcej

Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz, wyd. 1

Komentarz omawia szczegółowo przepisy ustawy z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.), która określa zasady organizacji nowej, umundurowanej formacji wykonującej zadania m.in. z zakresu rozpoznawania i zapobiegania przestępstwom skierowanym przeciwko osobom i mieniu. Książka pozwala zapoznać się z zagadnieniami związanymi z samą tematyką organizacji SOP, a także […]

Czytaj więcej

Specustawa mieszkaniowa. Komentarz, wyd. 1

Komentarz to pierwsze wydawnictwo dotyczące przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w tym zmian dokonywanych tą ustawą w innych aktach prawnych, popularnie nazywanych „specustawą mieszkaniową„, lub „lex deweloper„. Komentarz porusza wiele wątpliwości interpretacyjnych, które występują w praktyce. Opisuje szeroko m.in. zasady przygotowywania wniosku o ustalenie […]

Czytaj więcej

Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, wyd. 6

Publikacja stanowi praktyczne narzędzie do zrozumienia i rozwiązania problemów związanych z naliczaniem i rozliczaniem wynagrodzeń przysługujących pracownikom. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień kadrowo-płacowych, które mogą sprawiać trudności ze względu na skomplikowane i zmienne przepisy, a których często nie da się rozwiązać za pomocą programów płacowych. Książka została wzbogacona o orzecznictwo sądowe […]

Czytaj więcej

Ustawa o obligacjach. Komentarz, wyd. 2

Praktyczne omówienie przepisów ustawy z 15.1.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.). Zawiera szczegółowy komentarz do zagadnień przedmiotowej dziedziny i szereg przykładów wyjaśniający poszczególne rozwiązania i mechanizmy. Komentarz szczegółowo omawia zagadnienia dotyczące m.in. zasady emisji obligacji, zmiany warunków ich emisji oraz wykupu, umorzenia i odtworzenie obligacji, Pozycja zawiera najważniejsze zmiany […]

Czytaj więcej

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych, wyd. 2

Opracowania obejmuje tematykę zagadnień ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach, z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych