Rozciągnięcie egzekucji z rzeczy ruchomych na przedmioty z przepadku na rzecz Skarbu Państwa

Od 10.10.2019 r. obowiązuje zmiana, w wyniku której przepisy o egzekucji z rzeczy ruchomych rozciągnięto na przedmioty, które w wyniku spraw karnych skarbowych przeszły na własność Skarbu Państwa w drodze przepadku.

Czytaj więcej

Zwolnienie od akcyzy dla olejów smarowych o kodzie CN 2710 2090 oraz dla preparatów smarowych, objętych pozycją CN 3403

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zacznie obowiązywać od 1.11.2019 r. Ma ono na celu dostosowanie przepisów do zmian w ustawie o podatku akcyzowym, które zaczną obowiązywać od 1.11.2019 r.

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przetargów na nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało projekt rozporządzenia regulującego szczegółowe zasady nabywania nieruchomości wchodzących w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości (dalej: KZN).

Czytaj więcej

Złożenie zabezpieczenia akcyzowego przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju

Od 1.11.2019 r. będzie obowiązywać rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych. Wprowadzone zmiany w rozporządzeniu mają na celu dostosowanie do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, w zakresie uszczelnienia obrotu wyrobami akcyzowymi innymi niż wymienione w zał. nr 2 do ustawy.

Czytaj więcej

Edycja 2019–2020 programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Z zamieszczonej na stronach rządowych informacji wynika, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020.

Czytaj więcej

Zawiadomienie współwłaścicieli nieruchomości o decyzji w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości

Kiedy decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości staje się ostateczna względem wszystkich współwłaścicieli nieruchomości?

Czytaj więcej

Od 1 listopada obowiązują nowe wzory deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy wprowadza wzór deklaracji podatkowej mającej zastosowanie do preparatów smarowych. Zacznie obowiązywać od 1.11.2019 r.

Czytaj więcej

Rejestr akcjonariuszy od 1.1.2021

1.1.2021 r. wejdzie w życie większość przepisów nowelizujących Kodeks spółek handlowych, które dotyczą m.in. rejestru akcjonariuszy.

Czytaj więcej

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2020 r.

Kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przewidziane w KKS są wyznaczane w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1.1.2020 r. będzie wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę, zatem wzrosną też kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Czytaj więcej

Od 1 października rozpoczynamy prace inwentaryzacyjne

Od początku października podmioty mogą rozpoczynać prace inwentaryzacyjne. Wymagają one dużego nakładu czasu oraz dobrej organizacji pracy i dlatego warto je rozpocząć odpowiednio wcześnie. W praktyce spisy z natury oraz potwierdzenia sald przygotowuje się na koniec miesiąca (31.10.2019 r., 30.11.2019 r., 31.12.2019 r.). Inwentaryzację w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych