Nowe rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury

Od 19.4.2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające zasady przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Czytaj więcej

Utworzenie obwodów do głosowania w wyborach do Europarlamentu dla głosujących za granicą

Od 27.4.2019 r. obowiązuje wykaz obwodów do głosowania w wyborach do PE dla polskich obywateli, którzy będą głosować za granicą.

Czytaj więcej

Środki finansowe niezbędne dla cudzoziemca pracującego jako wolontariusz

Od 27 kwietnia br. obowiązuje rozporządzenie określające wysokość środków finansowych, które powinien posiadać cudzoziemiec świadczący usługi w Polsce jako wolontariusz.

Czytaj więcej

Szkolenia w dziedzinie uzależnień

Od 1.5.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające zasady przeprowadzania szkoleń w zakresie uzależnień. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj więcej

Zmiany w zasadach udostępniania dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne.

Czytaj więcej

Przedłużono termin złożenia zeznania CIT-8 dla wszystkich podatników

Od 27.4.2019 r. obowiązuje rozporządzenie przedłużające termin złożenia zeznania CIT-8.

Czytaj więcej

Nowa opłata zryczałtowana za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W dniu 12.4.2019 r. przedstawiono nowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo chce zastąpić obecny skomplikowany mechanizm naliczania opłaty za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (iloczyn stawki podstawowej za dany materiał, liczby tych materiałów i odpowiednich współczynników korygujących) opłatą ryczałtową. Dodatkowo projekt wprowadza nieodpłatne […]

Czytaj więcej

Zmiany w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało nowelizację ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Czytaj więcej

Zmiany w ochronie zabytków

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw w zakresie ochrony zabytków.

Czytaj więcej

Zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje nowelizację ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych