Uwaga! Już obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków

W dniu 19.10.2019 weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 10.9.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

Czytaj więcej

Nowelizacja przepisów o transporcie kolejowym

Do Sejmu wpłynął projekt Rady Ministrów z 16.10.2019 r. dotyczący ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych w zakresie komunalizacji mienia

W dniu 16.10.2019 do Sejmu wpłynął przygotowany przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Na jego podstawie ma także zostać zmieniona ustawa z 10.5.1990 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zm.; […]

Czytaj więcej

Zmniejszono poziom alarmowy dla niektórych substancji w powietrzu

Od 11.10.2019 r. obowiązują zmiany dotyczące zmniejszenia poziomu alarmowania i informowania dla znajdującego się w powietrzu pyłu zawieszonego PM10.

Czytaj więcej

Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych nie będzie wymagać kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Przygotowany jest projekt rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zmiana dotyczy włączenia zgłoszenia o planowanym WNT wyrobów akcyzowych innych niż określone w zał. 2 do AkcyzaU do wykazu deklaracji i podań, których przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie wymaga stosowania kwalifikowanego […]

Czytaj więcej

Rozciągnięcie egzekucji z rzeczy ruchomych na przedmioty z przepadku na rzecz Skarbu Państwa

Od 10.10.2019 r. obowiązuje zmiana, w wyniku której przepisy o egzekucji z rzeczy ruchomych rozciągnięto na przedmioty, które w wyniku spraw karnych skarbowych przeszły na własność Skarbu Państwa w drodze przepadku.

Czytaj więcej

Zwolnienie od akcyzy dla olejów smarowych o kodzie CN 2710 2090 oraz dla preparatów smarowych, objętych pozycją CN 3403

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zacznie obowiązywać od 1.11.2019 r. Ma ono na celu dostosowanie przepisów do zmian w ustawie o podatku akcyzowym, które zaczną obowiązywać od 1.11.2019 r.

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przetargów na nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało projekt rozporządzenia regulującego szczegółowe zasady nabywania nieruchomości wchodzących w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości (dalej: KZN).

Czytaj więcej

Złożenie zabezpieczenia akcyzowego przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju

Od 1.11.2019 r. będzie obowiązywać rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych. Wprowadzone zmiany w rozporządzeniu mają na celu dostosowanie do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, w zakresie uszczelnienia obrotu wyrobami akcyzowymi innymi niż wymienione w zał. nr 2 do ustawy.

Czytaj więcej

Edycja 2019–2020 programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Z zamieszczonej na stronach rządowych informacji wynika, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019–2020.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych