Austriacki organ zajął się kwestią dopuszczalności częściowego usunięcia danych

Na stronie Austriackiego Urzędu ds. Ochrony Danych pojawił się opis ciekawej decyzji dotyczącej dopuszczalności częściowego usunięcia danych. Istota nieco zawile opisanej decyzji polega na tym, że chociaż co do zasady taki wniosek jest dopuszczalny, to jednak w tym konkretnym stanie faktycznym, różnica pomiędzy częściowym a całkowitym usunięciem danych nie ma większego znaczenia, w związku z […]

Czytaj więcej

Nowe treści w Legalis Administracja – listopad 2019

System Informacji Prawnej Legalis Administracja w listopadzie 2019 r. uzupełniony został w stosunku do poprzedniego miesiąca aż o 11 673 aktów prawnych (w tym: 932 z Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i dzienników resortowych; 10 057 aktów prawa miejscowego) oraz 16 534 orzeczeń (w tym 15 432 orzeczeń sądów). Państwa uwagę zwracamy także na wzbogaconą bazę […]

Czytaj więcej

Tylko wynajmujący mieszkanie może wytoczyć pozew „dzikiemu” lokatorowi

Komu – w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego – przysługuje roszczenie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego?

Czytaj więcej

Nabycie nieruchomości od ubezwłasnowolnionego cudzoziemca

Kupując nieruchomość od ubezwłasnowolnionego cudzoziemca nie trzeba zgody polskiego sądu rodzinnego – tak orzekł Sąd Najwyższy.

Czytaj więcej

Ratyfikacja Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych

23.10.2019 r. przekazano do podpisu Prezydentowi RP przyjęty bez poprawek przez Senat projekt ustawy z 16.10.2019 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu 10.10.2018 r. (druk sejmowy nr 3696).

Czytaj więcej

Profil wody w kąpielisku – nowe przepisy!

29.11.2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające sposób sporządzania profilu wody w kąpielisku, szczegółowy zakres informacji zawartych w profilu wody w kąpielisku i sposób ich przedstawiania, a także sposób dokonywania aktualizacji profilu wody w kąpielisku.

Czytaj więcej

Konsekwencje wpisu wzmianki o hipotece w księdze wieczystej

Czy można powoływać się na brak wpisu hipoteki przymusowej, gdy wzmianka była w księdze w dniu podpisywania umowy, a nabywca nieruchomości nie sprawdził jej stanu prawnego?

Czytaj więcej

Nieruchomości ‒ co nowego w judykaturze? Przegląd najnowszego orzecznictwa z października 2019 r.

Orzecznictwo sądowo-administracyjne podejmuje zagadnienia wyjaśniające, kiedy nieruchomość publiczno-prawna staje się dostępna w obrocie cywilnoprawnym oraz wskazuje, jaki charakter ma spór na gruncie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Czytaj więcej

Plany nawożenia azotem – nowe obowiązki dla producentów rolnych z zakresu ochrony środowiska

23.11.2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa wodnego, która, pośród innych zmian, wprowadza m.in. obowiązek sporządzania planów nawożenia azotem dla niektórych producentów rolnych.

Czytaj więcej

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Od 8.11.2019 r. obowiązuje rozporządzenie określające szczegółowy zakres opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w tym m.in. szczegółowy zakres informacji koniecznych do sporządzania planów oraz zakres identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i wód podziemnych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych