Nieruchomości przekazywane Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

30.11.2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające wzór wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) przez właściwe organy oraz spółki Skarbu Państwa, sposób jego prowadzenia i przekazywania.

Czytaj więcej

Nieruchomości ‒ co nowego w judykaturze. Przegląd najnowszego orzecznictwa – c.d.

Orzecznictwo sądowo-administracyjne rozstrzyga wątpliwości związane z rozumieniem pojęcia osoba trzecia na gruncie ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.; dalej: GospNierU), procedurą uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zwrotu udzielonej bonifikaty w przypadku zbycia nieruchomości nabytej w warunkach udzielenia bonifikaty.

Czytaj więcej

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie López Ribalda

17.10.2019 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej ETPCz lub Trybunał) wydał orzeczenie w sprawie López Ribalda i Inni przeciwko Hiszpanii.Skarga została złożona na podstawie art. 34 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (dalej EKPC lub Konwencja) i dotyczyła zarzutu ze strony pracowników, że pracodawca zwolnił ich na podstawie nagrań z wideo monitoringu, wdrożonego […]

Czytaj więcej

Zmiany prawne w ramach Grupy Roboczej ds. IoT

W oparciu o wskazane w Raporcie „IoT w polskiej gospodarce” konkretne luki w prawie, eksperci pracujący w ramach Grupy Roboczej ds. IoT podgrupy legislacja, redagują propozycje zmian w prawie polskim.

Czytaj więcej

Zmiana treści załączników do rozporządzenia w sprawie Przejściowego Planu Krajowego

5.12.2019 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia dotyczącego realizacji Przejściowego Planu Krajowego, która obejmuje zmianę treści trzech załączników do zmienianego rozporządzenia.

Czytaj więcej

WIS-W: Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (nowy formularz)

od 1.11.2019 r. obowiązuje Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS-W)

Czytaj więcej

Praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości – zmiana przepisów rozporządzenia

Od 21.11.2019 r. obowiązują zmiany przepisów dotyczące prowadzenia praktyk w zakresie szacowania nieruchomości. Zmiany dotyczą m.in. zakresu części ustnej egzaminu dla kandydatów posiadających 2-letnie doświadczenie zawodowe, uchylenia części wzorów świadectw itd.

Czytaj więcej

Dane rzeczoznawcy majątkowego sporządzającego operat szacunkowy – zmiana przepisów

4.12.2019 r. wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczące zasad podawania danych rzeczoznawcy majątkowego w sporządzanym przez niego operacie szacunkowym.

Czytaj więcej

Poszerzono zakres podmiotów uprawnionych do monitorowania z ramach zapewnienia bezpieczeństwa publicznego

Od 20.11.2019 r. obowiązuje zmiana rozporządzenia dotyczącego wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umożliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dwa podmioty dołączyły do grona uprawnionych do monitorowania.

Czytaj więcej

Zmiana przepisów dotyczących zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół

18 listopada 2019 r. została opublikowana nowelizacja ustawy Prawo oświatowe dotycząca kosztów dowozu dzieci do szkół

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych