Od 1 stycznia 2020 r. płaca minimalna to 2600 zł brutto

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku będzie odczuwalna nie tylko z powodu jej wzrostu o 350 zł, lecz też ze względu na zmiany podatkowe. Znacząco pójdą również w górę inne świadczenia, zależne od tej kwoty.

Czytaj więcej

Zmiana w nowym rozporządzeniu w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

19 września 2019 r. doszło do zmiany obowiązującego od 6.9.2019 r. rozporządzenia MEN z 27.8.2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 ze zm.).

Czytaj więcej

Nowa ustawa dotycząca sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami

12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12.4.2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078). Jej zadaniem jest zapewnienie uczniom równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu miejsce ich zamieszkania i typ szkoły.

Czytaj więcej

Nowy wzór sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019

W związku ze zwiększeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli wprowadzone zostało rozwiązanie przejściowe dotyczące sporządzania sprawozdania za 2019 r.

Czytaj więcej

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w przepisach dotyczących rehabilitacji niepełnosprawnych

Dnia 20.9.2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w przepisach dotyczących rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych i funduszu solidarnościowego.

Czytaj więcej

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

11.10.2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie określające rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, albo potencjalnie, oddziaływać na środowisko, a także przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia.

Czytaj więcej

Zmiany przepisów w zakresie warunków prowadzenia polowania

Od 20.9.2019 r. obowiązuje nowelizacja wprowadzająca zmiany do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków polowania.

Czytaj więcej

Zmiana zakresu opinii z badania technicznego automatu

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych. Projektowana zmiana polega na zmianie zakresu opinii z badania technicznego automatu.

Czytaj więcej

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych

W dniu 26.9.2019 r. zakończyły się prace parlamentarne dotyczące nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Senat przyjął bowiem w tym dniu bez poprawek ustawę z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z 11.9.2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Mechanizm podzielonej płatności zamiast mechanizmu odwróconego VAT

Od 1.11.2019 r. obowiązuje ustawa z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751), mająca wpływ także na zamówienia publiczne. Na jej mocy bowiem dotychczasowy tzw. mechanizm odwróconego obciążenia w zakresie towarów i usług objętych załącznikiem nr 15 do VATU zostaje zastąpiony tzw. mechanizmem […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych