Od 1 lutego Informację CUK można wysłać przez Bramkę REST API

Przepisy związane z opłatą od środków spożywczych obowiązują od 1.1.2021 r. Podatnicy zobowiązani do zapłaty tej opłaty musza składać informację CUK. Z tego powodu dotychczasowa Bramka REST API JPK została dostosowana do przyjmowania informacji CUK, można tę informację przesyłać przez aplikację Klient JPK WEB.

Czytaj więcej

Przesunięcie terminu wpłaty przez płatników zaliczek PIT za styczeń 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej zaproponowane zostały kolejne rozwiązania, których założeniem jest ułatwienie wywiązywania się przez płatników z ustawowego obowiązku wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników.

Czytaj więcej

Rozliczanie ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

1.4.2021 r. wchodzi w życie ustawa regulująca zasady zbywania nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez nabywcę nieruchomości na własność gminie.

Czytaj więcej

Monitoring karier absolwentów szkół ponadpodstawowych – projekt zmian

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji przepisów ustawy Prawo oświatowe, przewidującej m.in. wprowadzenie systemu monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych

Czytaj więcej

Urząd gminy wypłaci dodatek mieszkaniowy bez zajęć egzekucyjnych

W dniu 19 stycznia br. weszła w życie ustawa z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11). Jak podano w uzasadnieniu tej ustawy, w założeniu wpisuje się ona w pakiet rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom społecznym i gospodarczym COVID-19. Proponowane instrumenty dotyczą wsparcia budownictwa komunalnego i społecznego budownictwa […]

Czytaj więcej

Niemiecka strategia dotycząca danych w celu zwalczania dyskryminacji zachęca do konkurencji

Niemiecki rząd zajmie się „dyskryminującymi” algorytmami w wielu sektorach. Więcej szczegółów zostanie ujawnionych wkrótce.

Czytaj więcej

Planowane wyższe mandaty karne w KKS

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany odnoszą się przede wszystkim do przepisów ustawy akcyzowej, ale zawierają także zmiany dotyczące kodeksu karnego skarbowego (KKS). Nowelizacja przewiduje dużo wyższe mandaty za wykroczenia skarbowe.

Czytaj więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 14 lutego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dotychczasowych zasadach został wydłużony do14 lutego 2021 r.

Czytaj więcej

Możliwość przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej o okres zawieszenia z powodu COVID-19

Od 26.1.2021 r. obowiązuje nowelizacja przepisów o funkcjonowaniu centrów integracji społecznej, która przewiduje możliwość przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach okres zawieszenia tych zajęć spowodowany przeciwdziałaniem COVID-19.

Czytaj więcej

Umowy o dzieło zwolnione z obowiązku rejestracji w ZUS

Od 1.1.2021 r. co do zasady każdy płatnik składek ma obowiązek zgłaszania do ZUS informacji o zawarciu umowy o dzieło. Kogo przepis ten nie dotyczy?

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności