Prosta spółka akcyjna

Począwszy od marca 2021 r. w polskim systemie prawnym będzie możliwość założenia nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej.

Czytaj więcej

Planowana nowa forma oszczędzania na emeryturę. Ogólnoeuropejskie Indywidualne Produkty Emerytalne (OIPE)

W grudniu 2020 roku pojawił się projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych (OIPE). Zgodnie z założeniami w pierwszej połowie 2021 roku projekt ustawy o OIPE powinien zostać przyjęty przez Radę Ministrów a Parlament powinien podjąć pracę nad tą ustawą. Zgodnie z treścią projektu, ustawa o OIPE powinna wejść w życie w sierpniu 2021 roku.

Czytaj więcej

Wyłączenie konieczności zatwierdzanie sprawozdań finansowych

W przepisach o rachunkowości wprowadzony zostanie zapis wyłączający konieczność zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeprowadzania badania sprawozdania finansowego jednostek, w stosunku do których ogłoszona została upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, w którym ustanowiono zarządcę.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych JST

Od 13.1.2021 r. obowiązuje zmiana rozszerzająca zakres gmin objętych wsparciem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Czytaj więcej

Kilka lekcji z europejskiej ustawy o usługach cyfrowych

W zeszłym miesiącu przedstawiony został opinii publicznej projekt DSA, czyli ustawy o usługach cyfrowych. Stanowi on długo wyczekiwany pakiet reform europejskiej dyrektywy E-Commerce. Warto wskazać wnioski, które z DSA mogą wyciągnąć inni prawodawcy.

Czytaj więcej

Dematerializacja akcji coraz bliżej

Już 1.3.2021 roku z mocy prawa wygaśnie moc dokumentów wydanych przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Od tego dnia będą obowiązywały jedynie wpisy do rejestru akcjonariuszy.

Czytaj więcej

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne nie podlegają egzekucji

Dnia 19.1.2021 r. wchodzą w życie przepisy wyłączające z egzekucji administracyjnej i z egzekucji sądowej dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.

Czytaj więcej

Ponad 60 % Polaków odczuwa negatywne skutki pracy zdalnej

Prawie 2/3 Polaków pracujących zdalnie w pandemii odczuwa negatywne skutki home office. Są to przede wszystkim stres, problemy ze zdrowym odżywianiem oraz spadek efektywności . W obecnej sytuacji wsparcie aktywności fizycznej pracowników przez firmę jest skutecznym rozwiązaniem, umożliwiającym zachowanie dobrego samopoczucia i wyższej efektywności.

Czytaj więcej

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa – zmiany w przepisach dotyczących mieszkalnictwa

19.1.2021 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM), do których zalicza się także towarzystwa budownictwa mieszkaniowego (TBS) utworzone przed 19.1.2021 r.

Czytaj więcej

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego do działalności wydobywczej węglowodorów

Od 14.1.2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu ocenę zdolności zainteresowanego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, a także wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności