Zakres dany zamieszczanych w deklaracjach i ewidencji w zakresie VAT

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Powodem przygotowania tego rozporządzenia są zmiany wprowadzone do VATU w zakresie raportowania rozliczenia VAT w formie nowych plików JPK_VAT, obejmujących również dane z deklaracji.

Czytaj więcej

Powszechny spis rolny w 2020 r.

25 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Spis będzie przeprowadzony jesienią 2020 r.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie elektronicznego przesyłania formularzy podatkowych

Od 3.9.2019 r. obowiązuje zmiana rozporządzenia w sprawie przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego. Dodano m.in. kolejne formularze podatkowe, które mogą być opatrywane przewidzianymi podpisami elektronicznymi.

Czytaj więcej

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w przepisach o ochronie środowiska

20.9.2019 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która wprowadza zmiany też w innych ustawach, m.in. o ochronie przyrody i o rewitalizacji.

Czytaj więcej

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dnia 20.9.2019 r. wchodzi w życie większość przepisów ustawy, której celem jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, czyli pokonanie barier w dostępie m.in. różnych obiektów publicznych zasadniczo osobom z różnymi niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych od 1.1.2020 r.

Od 1.1.2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych, polegające na tym, że faktura do paragonu będzie mogła być wystawiana tylko w przypadku, gdy na tym paragonie znajduje się numer identyfikujący nabywcę.

Czytaj więcej

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych – zagadnienia wybrane dotyczące składania, otwarcia i oceny ofert

Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych ma wejść w życie 1.1.2021 r. Data ta jest też zbieżna z datą, od której w zamówieniach publicznych będzie obowiązywać tzw. pełna elektronizacja (z nielicznymi uprawnieniami do odstępstwa), a więc obejmie ona nie tylko zamówienia od progów unijnych, ale także zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych. W tym […]

Czytaj więcej

Nowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków

Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził 22.8.2019 r. nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Mają one jednak moc obowiązującą dopiero od dnia ogłoszenia komunikatu w Monitorze Polskim. Do tego czasu beneficjenci są związani wersją dokumentu z 19.7.2017 r.

Czytaj więcej

Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę a zamówienia publiczne

Od 1.9.2019 r. obowiązują przepisy art. 2–4 ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Mogą mieć one wpływ na umowy o zamówienie publiczne. Zgodnie bowiem z tą ustawą od 1.1.2020 r., w wyniku dodanego w art. 6 ust. 5 pkt 5, przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się dodatku […]

Czytaj więcej

Spadek wartości zakupionych gruntów zielonych jest ryzykiem właściciela

Zakup działki będącej od lat częścią miejskich terenów zielonych następuje na ryzyko nabywcy i nie może on przerzucać na miasto odpowiedzialności za spadek wartości działki i niemożność zrealizowania na niej planowych inwestycji budowlanych ‒ wyrok Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych