Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Od 19.5.2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń w samorządzie. Obniża ono pensje samorządowców zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania. W samej treści rozporządzenia utrzymuje się zdecydowaną większość dotychczasowych regulacji bez jakichkolwiek zmian albo ewentualnie z małymi zmianami. Część wcześniejszych przepisów została doprecyzowana. Widoczne zmiany zajdą w tabelach stanowisk – uzupełnia się je o nowe […]

Czytaj więcej

Minimalne standardy lokali dla bezdomnych – nowe rozporządzenie

Dnia 29.5.2018 r. wchodzą w życie przepisy określające minimalne standardy lokali przeznaczonych dla bezdomnych takich jak noclegownie, schroniska i ogrzewalnie.

Czytaj więcej

Szczególne rozwiązania wspierające osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Od 1.7.2018 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. W ustawie doprecyzowano m.in. szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Czytaj więcej

Wspieranie przedsięwzięć szkół w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży w ramach programu Niepodległa

Od 16.5.2018 r. obowiązuje rozporządzenie określające zasady wspierania przedsięwzięć dotyczących patriotycznej i obywatelskiej edukacji dzieci i młodzieży realizowanych w 2018 r.

Czytaj więcej

Umowy cywilnoprawne zawierane ze szkołami publicznymi – kto jest płatnikiem PIT (interpretacja KIS)

Gmina realizuje część ze swych zadań za pomocą swoich jednostek organizacyjnych jakimi są np. szkoły. Dyrektor szkoły zawiera umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o działo) z pracownikami szkoły, jak również z innymi podmiotami zewnętrznymi. Pojawił się problem, kto w takiej sytuacji jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych: szkoła, czy gmina?

Czytaj więcej

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw

Ministerstwo Finansów na swojej stronie zamieściło wyjaśnienia dotyczące przepisów art. 15e ustawy o podatku od osób prawnych, który obowiązuje od 1.1.2018 r. Istota tego przepisu polega na ograniczeniu wysokości kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług niematerialnych i praw.

Czytaj więcej

Co dalej z mechanizmem podzielonej płatności w VAT?

Coraz bliżej termin wejścia w życie nowelizacji przepisów o podatku VAT, które przede wszystkim wprowadzają mechanizm podzielonej płatności (split payment). W praktyce mechanizm ten będzie polegać na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę dokonywana będzie tak, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto trafi na rachunek dostawcy, a pozostała zapłata (kwota podatku VAT) płacona […]

Czytaj więcej

Projekt kolejnych zmian do ustawy o VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt obszernych zmian do ustawy o podatku od towarów i usług (projekt z 13.2.2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw). Projekt ten nie trafił jeszcze do Sejmu, ale proponuje się, żeby zmiany w nim zawarte weszły w życie od 1.7.2018 r.

Czytaj więcej

Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej

Czytaj więcej

Podsumowanie Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, 8.06.2018 r.

Temu, jak uczyć dzieci i młodzież ochrony danych osobowych, poświęcone będzie seminarium organizowane przez GIODO 8 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Czytaj więcej
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł