Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Minister Infrastruktury na stronach Rządowego Centrum Legislacji przedstawił do konsultacji projekt zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Czytaj więcej

Wyrażenie zgody przez radę gminy na ustanowienie służebności przechodu

Rada gminy ma możliwość wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomości gminy na rzecz właściciele innych nieruchomości. Nie może jednak tego uczynić nieodpłatnie – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 27.8.2021 r. (PN-II.4131.250.2021; źródło: https://www.lublin.uw.gov.pl).

Czytaj więcej

Stawki kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na 2022 r.

Ogłoszono obwieszczenie określające wysokość stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na 2022 r.

Czytaj więcej

Plan przeciwdziałania skutkom suszy

Dnia 18 września 2021 r. wchodzi w życie przyjęty Plan przeciwdziałania skutkom suszy. Jest to ponad stustronicowy dokument określający m.in. propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, a także katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Czytaj więcej

Forma projektu regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego. Jednak rada gminy nie powinna podejmować odrębnej uchwały w formie prawa miejscowego – w sprawie projektu ww. regulaminu, który wymaga opinii  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ‒ rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 2.9.2021 r. (nr 116/2021; źródło: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski).

Czytaj więcej

Stanowisko RIO w zakresie zasad wnoszenia opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ostatnim czasie pojawiały się wątpliwości dotyczące sposobu wnoszenia płatności przez osoby fizyczne za specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kontekście uiszczania opłat za te usługi na konto ośrodka pomocy społecznej lub na konto gminy. Niektóre urzędy wojewódzkie kwestionują bowiem wnoszenie tego typu opłat na konta ośrodków pomocy społecznej

Czytaj więcej

Płaca minimalna od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie o 210 zł, a nie o 200 zł

W dniu 14.9.2021 r. Rada Ministrów podczas posiedzenia przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. Wbrew pierwotnym zapowiedziom – podwyżki o 200 zł, podwyżka płacy minimalnej będzie wynosiła 210 zł, co oznacza, że każda osoba otrzymująca minimalne wynagrodzenie począwszy od stycznia 2022 r. będzie miała wynagrodzenie nie niższe niż 3010 zł […]

Czytaj więcej

Chiny przyjmują nowe przepisy dotyczące prywatności i danych osobowych

Na początku września Chiny ogłosiły wprowadzenia nowych przepisów dotyczących danych osobowych i prywatności. Nowe przepisy mają ograniczyć przetwarzanie danych przez podmioty prywatne i publiczne.

Czytaj więcej

RIO: Funkcji nie należy łączyć, ale można pracować w różnych miejscach

Regionalna Izba Obrachunkowa wyjaśniła, że główny księgowy nie powinien mieć powierzanych zadań innych pracowników. Taka osoba może jednak być zatrudniona w innym miejscu. To ważne stanowisko dla wielu niedużych jednostek administracji publicznej.

Czytaj więcej

Rada gminy musi określić przeznaczenie dotacji dla ogrodów działkowych

Na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie pojawiło się ciekawe rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium tej  Izby w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały określającej zasady i tryb udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe (uchwała Nr XX/1260/2021 z 17.8.2021 r.)

Czytaj więcej
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności