Projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych

W trakcie prac legislacyjnych jest projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych i w umowach o koncesji na roboty budowlane lub usługi (wersja z 19.6.2018 r., www.rcl.gov.pl). Przewiduje się w nim, że ustawa wejdzie w życie 18.4.2019 r.

Czytaj więcej

Projekt zmiany przepisów ustawowych dotyczący elektronizacji zamówień publicznych

W trakcie prac legislacyjnych znajduje się projekt ustawy zmieniającej ZamPublU oraz ZmZamPublU16 (www.rcl.gov.pl). Przedmiotowa nowelizacja – jak podkreślają autorzy projektu – wychodzi naprzeciw potrzebom dostosowania oraz doprecyzowania przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych. Należy pamiętać, że planowane zmiany mogą ulec jeszcze modyfikacjom z uwagi na trwający proces legislacyjny.

Czytaj więcej

Ruszyły prace Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych

2 lipca w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się pierwsze spotkanie Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych. Prace Grupy oficjalnie zainaugurował minister cyfryzacji Marek Zagórski. W spotkaniu udział wzięła również minister Andżelika Możdżanowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Joanna Szczawińska, Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przedstawiciel Urzędu […]

Czytaj więcej

Szczegółowe warunki umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – nowe zarządzenie Prezesa NFZ

Od 1.7.2018 r. obowiązuje zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, określające szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej

Zmieniono zakres działalności objętych kosztami uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu

Od 19.7.2018 r. obowiązują przepisy, które rozszerzają zakres działalności, z której przychody są objęte kosztami autorskimi, czyli w wysokości 50% przychodu.

Czytaj więcej

Dotacja celowa dla szkół artystycznych w 2018 r.

Od 30.6.2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia dotyczącego udzielania w 2018 r. dotacji celowej szkołom artystycznym.

Czytaj więcej

Podwyższenie kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych

Opublikowano trzy rozporządzenia dotyczące podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu RP, Sejmu RP oraz do organów stanowiących JST.

Czytaj więcej

Treść kwestionariuszy osobowych po wejściu w życie RODO

Wiele wątpliwości, w związku z wejściem w życie RODO, budzi kwestia dostosowania już zgromadzonej dokumentacji kadrowej do nowych przepisów, a także efektów wejścia w życie RODO w odniesieniu do dokumentów gromadzonych w związku z zatrudnianiem nowych pracowników.

Czytaj więcej

Pracodawca musi wyznaczyć inspektora ochrony danych do 31 lipca 2018 r.

Inspektor ochrony danych powinien być powołany do końca lipca 2018 r. w tych firmach, które mają taki obowiązek od 25.5.2018 r. a wcześniej nie ustanowili administratora bezpieczeństwa informacji. Poniżej mini instrukcja powołania Inspektora ochrony danych.

Czytaj więcej

Niezbędne informacje gromadzone przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób ich rejestrowania oraz przekazywania – zmiana rozporządzenia

Od 1.7.2018 r. wprowadzono zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Czytaj więcej
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł