Decyzja nakazująca rozbiórkę pomostu na jeziorze skierowana do Wód Polskich – wyrok WSA

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: PGWWP) nie może być adresatem decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu, np. pomostu, umiejscowionego na jeziorze.

Czytaj więcej

Orzeczenia o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa

W związku ze stanem epidemii, aktualnie lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji. Taki stan reguluje podpisane rozporządzenie MRPiPS z 26.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej

Pandemia koronawirusa a gospodarowanie neruchomościami

Rządowy projekt zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – zmiany i rozwiązania szczególne w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Czytaj więcej

Zmiana przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek oświaty w okresie epidemii

25 marca 2020 r. zmienione zostały przepisy regulujące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania, spowodowanego zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nowe regulacje mają w jeszcze większym stopniu przygotować system oświaty do pracy w okresie epidemii.

Czytaj więcej

Grzywna za nieprzekazanie skargi do WSA na bezczynność organu w sprawie udostępnienia informacji publicznej

Jeżeli podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej nie przekaże w terminie do WSA skargi na swoją bezczynność, naraża się na grzywnę.

Czytaj więcej

Utworzenie sołectwa bez konsultacji społecznych

Chociaż w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych gminy, np. sołectw, konsultacje społeczne w tej sprawie nie są wiążące dla rady gminy, to ich brak powoduje stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy.

Czytaj więcej

PARP: dłuższe terminy przyjmowania wniosków

Światowa pandemia koronawirusa może mieć też wpływ na realizowanie wniosków dofinansowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dlatego Agencja wdrożyła działania, które mają pomóc w ich realizacji.

Czytaj więcej

Zmiana czasu z zimowego na letni

W najbliższy weekend nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Jakie konsekwencje dla pracodawcy niesie za sobą przesunięcie wskazówek zegara o godzinę do przodu z godz. 2.00 na godz. 3.00?

Czytaj więcej

Zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych odroczone do 13.7.2020 r.

Obowiązujące przepisy przewidują, że 13.4.2020 r. upłynie termin na zgłoszenie danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Jednak w pakiecie działań tarczy antykryzysowej Ministerstwo Finansów przewidziało odroczenie do 13.7.2020 r. zgłoszeń do CRBR.

Czytaj więcej

Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania dla usług transportowych osób

Opracowano rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, które wprowadza możliwość używania kas przez podatników świadczących określone usługi transportowe.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych