Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych

Nowe przepisy mają na celu zapewnienie podatnikowi ochrony wobec możliwości powstania problemu podwójnego lub wielokrotnego opodatkowania na gruncie działalności prowadzonej w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich, poprzez zapewnienie środków, dających możliwość rozstrzygnięcia sporu dotyczącego podwójnego opodatkowania.

Czytaj więcej

W 2020 r. stawka zwrotu akcyzy od oleju napędowego do produkcji rolnej pozostanie bez zmian

Przygotowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwrotu stawki podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r.

Czytaj więcej

Preferencje podatkowe w zakresie ochrony środowiska

Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadza zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez rozszerzenie zwolnienia dla określonych dotacji na rzecz środowiska oraz w VAT poprzez wprowadzenie jednej stawki VAT dla dostawy i budowy mikroinstalacji OZE.

Czytaj więcej

Do 1.12.2019 r. część podmiotów musi zaktualizować przedmiot swojej działalności w KRS

1.12.2019 r. mija pięcioletni okres przewidziany na ewentualną aktualizację przedmiotu działalności, w związku z nowelizacją przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym, która obowiązuje od 1.12.2014 r.

Czytaj więcej

PPK: adres e-mail i numer telefonu można przekazać wybranej instytucji finansowej

Prezes UODO informuje, że pracodawca w związku z obowiązkiem zawarcia umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych z wybraną instytucją finansową, musi jej przekazać numer telefonu i adres e-mail pracownika – jeżeli dysponuje tymi danymi.

Czytaj więcej

Prace nad nowym wzorem informacji CIT/NZI

Trwają prace nad nowym wzorem informacji CIT/NZI. Wzór tego formularza stanowi załącznik do zeznania podatkowego i musi zostać dostosowany do nowych wzorów zeznań podatkowych CIT-8 i CIT-8AB.

Czytaj więcej

Niższe normy szacunkowe z działów specjalnych produkcji rolnej w 2020 r.

Podatnik osiągający dochody ze specjalnych działów produkcji rolnej może wybrać sposób opodatkowania dochodów (sposób szacunkowy albo rzeczywisty). Jeśli podatnik osiąga takie dochody i jednocześnie nie prowadzi ksiąg rachunkowych, to musi skorzystać z systemu norm szacunkowych.

Czytaj więcej

Objaśnienie dotyczące wyboru formy opodatkowania

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe w sprawie wyboru formy opodatkowania.

Czytaj więcej

Uwierzytelnianie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe doręczanych w formie dokumentów elektronicznych

Trwają prace nad zmianą do rozporządzenia w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe. Zmiany mają na celu dostosowanie regulacji ustawowych dotyczących uwierzytelniania zaświadczeń doręczanych w formie dokumentów elektronicznych.

Czytaj więcej

Od 1.1.2020 r. planowane są nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych w PIT

Trwają prace nad nowym rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprowadzenie nowych wzorów wynika ze zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać od 1.1.2020 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych