Warunki udzielania pomocy publicznej na działania służące ochronie środowiska

Od 1.4.2021 r. obowiązuje rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, służące ochronie środowiska ze środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚGW) oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Czytaj więcej

Wniosek o dofinansowanie przewozów autobusowych

Od 1.4.2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające szczegółowy sposób oceny i wyboru wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej składanych do wojewody przez organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Czytaj więcej

Szacunek MRPiT: 6,4% wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2021 r.

Szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu 2021 r. 6,4%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc.

Czytaj więcej

Termin ustalenia nowych obwodów łowieckich

Przesunięto do końca roku termin ustalenia nowych obwodów łowieckich.

Czytaj więcej

Od kwietnia 2021 r. będą obowiązywały nowe zasady sporządzania JPK_VAT

W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi obowiązków ewidencyjnych resort finansów przygotował istotne propozycje zmian, które zostały przedstawione w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Pierwsze zmiany w sporządzaniu JPK_VAT mają dotyczyć […]

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach ustawy o KRK w zakresie informacji z KRK w postaci dokumentu elektronicznego

Od 12.2.2021 r. obowiązują zmiany wprowadzone do ustawy z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1158 ze zm., dalej KRKU), mające znaczenie zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dotyczy to w szczególności zmiany dokonanej w art. 2 pkt 3 lit. d ustawy z 21.1.2021 r. […]

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o PPK. Nowe obowiązki PIP planowane od czerwca 2021 r.

Obecnie w Sejmie trwają prace związane z ustawą, która ma zlikwidować OFE. Zgodnie z harmonogramem prac ustawa powinna zostać najprawdopodobniej przyjęta na posiedzeniu Sejmu w 14.4.2021 r.

Czytaj więcej

Dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie elektronicznej deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Określono dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających elektroniczne złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Czytaj więcej

Finansowe wsparcie na tworzenie infrastruktury społecznej

Od 1.4.2021 r. obowiązuje rozporządzenie określające m.in. szczegółowy tryb i terminy rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, informacje, jakie zawiera wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, a także wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Czytaj więcej

Trwają prace nad zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla JST z przeznaczeniem na dodatkowe nauczanie

Na stronach sejmowych ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wskazany projekt przewiduje wprowadzenie tylko jednej regulacji prawnej, ale za to istotnej z punktu widzenia samorządów i wykonywanych przez nie zadań z zakresu edukacji

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności