12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy – konsekwencje dla pracodawcy

W dniu 7.11.2018 r. Sejm przyjął ostatecznie ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Na jej podstawie dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.Celem twórców ustawy jest umożliwienie odpoczynku po uroczystym celebrowaniu centralnych obchodów święta państwowego – rocznicy odzyskania niepodległości, przypadającego w 2018 r. na niedzielę. […]

Czytaj więcej

Elektroniczne zwolnienia lekarskie już od 1 grudnia 2018 r.

Dla pracodawców mających profil na PUE przejście z papierowych ZUS ZLA na e-ZLA to dobra wiadomość. Zostaną bowiem poinformowani o wystawieniu cyfrowego zaświadczenia ich pracownikom i otrzymają sam dokument natychmiast.

Czytaj więcej

Wniesienie przez gminę do spółki komunalnej wierzytelności w zamian za udziały a VAT – interpretacja KIS

Gmina miejska – podatnik VAT – zamierza wnieść do spółki komunalnej aport, którego przedmiotem jest wierzytelność przysługująca gminie z tytułu nakładów poniesionych na gruncie należącym do spółki. W zamian za aport gmina ma objąć udziały w podwyższonym kapitale spółki. Czy taka czynność podlega opodatkowaniu VAT?

Czytaj więcej

Stypendia otrzymywane w ramach Erasmusa wolne od podatku

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie pięcioletnie zaniechanie poboru podatku dochodowego od stypendiów otrzymywanych przez osoby fizyczne w ramach programu „Erasmus+”.

Czytaj więcej

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Do końca 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W związku z tym został przygotowany projekt nowego r ozporządzenia Ministra Finansów, które ma zacząć obowiązywać od 1.1.2019 r. Większość zwolnień została zachowana, jednak w niektórych przypadkach wprowadzono dodatkowe warunki ich […]

Czytaj więcej

Bony i vouchery od 1.1.2019 r. opodatkowane VAT

Trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o VAT, które dotyczą implementacji dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z 27.6.2016 r. (tzw. dyrektywy voucherowej). Mają zostać opodatkowane VAT bony i vouchery wykorzystywane w działalności. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1.1.2019 r.

Czytaj więcej

Warunki pozyskania pomocy publicznej przez przedsiębiorców na realizację nowych inwestycji

Od 5.9.2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dające praktyczne możliwości funkcjonowania nowego systemu wsparcia dla inwestycji. Na mocy tych przepisów inwestorzy mogą ubiegać się o zwolnienia podatkowe. Wysokość zwolnienia podatkowego, które przyznane zostanie przedsiębiorcy z tytułu inwestycji, zależeć będzie od wartości inwestycji, jej lokalizacji oraz wielkości samej firmy.

Czytaj więcej

Ulga termomodernizacyjna

Wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej jest jednym z działań nakierowanych na poprawę jakości powietrza oraz efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W tym celu nowelizowane są przepisy podatkowe skierowane do podatników PIT, którzy rozliczają się według skali podatkowej, opłacają 19% podatku lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych i ponoszą wydatki na realizację […]

Czytaj więcej

12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy – konsekwencje dla pracodawcy

W dniu 7.11.2018 r. Sejm przyjął ostatecznie ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Na jej podstawie dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.Celem twórców ustawy jest umożliwienie odpoczynku po uroczystym celebrowaniu centralnych obchodów święta państwowego – rocznicy odzyskania niepodległości, przypadającego w 2018 r. na niedzielę. […]

Czytaj więcej

Udział dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną

Od 1.11.2018 r. obowiązuje rozporządzenie określające zasady udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

Czytaj więcej
 

Nasza oferta

Masz pytanie dotyczące naszej oferty?

 
Zadzwoń     22 311 22 22

lub zostaw numer telefonu

oraz e-mail

Chcę otrzymywać informacje o promocjach
i nowościach z wykorzystaniem:

adresu e-mail
numeru telefonu

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administrator Danych | Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych | Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania | Odbiorcy danych | Czas przechowywania danych | Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych | Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Wyślij >>
Testuj bezpłatnie

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł