Poczta Polska jako administrator musi zapewniać skuteczną ochronę danych osobowych

W ocenie Prezesa Urzędu Danych Osobowych, dr Edyty Bielak-Jomaa, procedura Poczty Polskiej S.A. realizowania wpłat na rachunek bankowy przez tzw. zlecenie ustne wymaga ponownego zbadania, czy jest zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych. Dlatego skierowała do Poczty Polskiej wystąpienie, w którym zwraca uwagę na zagrożenia, które wynikają z przyjętego rozwiązania i wzywa Spółkę do […]

Czytaj więcej

Przeznaczenie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Od 14.3.2019 r. obowiązuje zmiana rozszerzająca możliwość wykorzystania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Czytaj więcej

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – nowe świadczenie i zmiany w przepisach związanych z przyznawaniem innych świadczeń

Od 1.3.2019 r. obowiązuje ustawa umożliwiająca uzyskanie uzupełniające świadczenie uzupełniające zwane potocznie mama 4+. Ustawą zmieniono też przepisy m.in. związane z przyznawaniem innych świadczeń.

Czytaj więcej

Wzór zbiorczego sprawozdania dotyczącego gospodarowania odpadami opakowaniowymi za 2018 r.

Od 19.3.2019 r. obowiązuje wzór zbiorczego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2018 r.

Czytaj więcej

Rezygnacja z budowy szamba w zamian za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków a zmiana pozwolenia na budowę

Czy inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę obejmujące m.in. budowę zbiornika na nieczystości ciekłe może dokonać ważnego zgłoszenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – w takiej sprawie wypowiedział się NSA w wyroku z 11.12.2018 r. (II OSK 429/18).

Czytaj więcej

Ochrona środowiska w miejscach magazynowania odpadów

Magazynowanie odpadów wymaga spełnienia warunków zapewniających ochronę środowiska. Warunki te ocenia się w trybie kontroli wyprzedzającej wydanie lub istotną zmianę decyzji związanej z gospodarką odpadami. Opinia negatywna skutkuje odmową wydania decyzji.

Czytaj więcej

Jeden wykaz podatników VAT od 1.9.2019 r.

Wśród planowanych zmian w zakresie VAT jest utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT. Wykaz taki ma ułatwić i przyśpieszyć proces wyszukiwania przez kontrahentów danych o podatnikach VAT.

Czytaj więcej

Zmiany w systemie ryczałtowym   VAT dla rolników

Uchylenie załącznika nr 2 do ustawy o VAT i wprowadzenie nowej ogólnej definicji produktów rolnych, to zmiany w zakresie ryczałtu VAT dla rolników, zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, nad którymi Sejm rozpoczął pracę.

Czytaj więcej

Planowane zmiany w stawkach VAT

Zmiany sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT w zakresie stawek obniżonych oraz wprowadzenia wiążącej informacji stawkowej (WIS) – Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie gospodarowania nieruchomościami w razie wygaśnięcia trwałego zarządu oraz przejęcia nieruchomości

29.3.2019 r. wejdą w życie przepisy dotyczące uprawnień w zakresie gospodarowania nieruchomościami w przypadku wygaśnięcia trwałego zarządu, a także nieodpłatnego przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości państwowej osoby prawnej.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych