Dodatkowe świadczenia postojowe dla firm z branży turystycznej

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw opublikował na swoich stronach internetowych ważny komunikat dla wszystkich przedsiębiorców działających w branży turystycznej. Od 15.10.2020 r. agenci turystyczni mogą starać się o pozyskanie dodatkowego świadczenia postojowego z ZUS.

Czytaj więcej

Zmiana w zakresie wystawiania przez wójtów wezwań do świadczeń w czasie pokoju

27.10.2020 r. wchodzi w życie zmiana precyzująca obowiązek wystawiania przez wójta wezwania do wykonania świadczeń w czasie pokoju.

Czytaj więcej

Obowiązek aktualizacji danych po zmianie siedziby spółki ciąży na podatniku – przypomina NSA

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie odnoszące się do kwestii uchybienia terminowi na wniesienie odwołania od decyzji organu podatkowego z uwagi na brak skutecznego doręczenia. Zdaniem sądu, zmiana adresu powinna być przez spółkę zgłoszona nie tylko do sądu rejestrowego, ale także do właściwego organu podatkowego.

Czytaj więcej

Trwają prace nad zmianą ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Informacja o projekcie nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw została zamieszczona w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Z informacji opublikowanych w wykazie wynika, że nowelizacja przepisów jest związana z koniecznością wdrożenia przepisów unijnych.

Czytaj więcej

Decyzja ZUS wydana na podstawie przepisów o zwalczaniu COVID-19 – właściwość WSA

Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona. W przypadku organu rentowego, w odniesieniu do przewidzianych spraw, właściwy jest WSA dla siedziby ZUS, a nie dla miejsca zamieszkania płatnika składek.

Czytaj więcej

Ograniczenie w funkcjonowaniu szkół położonych w żółtej i czerwonej strefie

Począwszy od 19.10.2020 r. zmianie uległ sposób funkcjonowania szkół ponadpodstawowych w okresie epidemii. Wyjątki dotyczą m.in. szkół specjalnych, internatów, szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Czytaj więcej

Nowe obowiązki dla samorządów w najnowszej ustawie antykryzysowej

Od 9.10.2020 r. obowiązuje większość przepisów zmieniających ustawy w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Zmiany dotyczą m.in. nowych obowiązków nakładanych na JST w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, okresu obowiązywania stawek VAT, Funduszu Dróg Samorządowych, wsparcia udzielanego przedsiębiorcom w zakresie ulg w płatności podatków itd.

Czytaj więcej

Ministerstwo finansów zaprzecza wyższej akcyzie na samochody używane

Pojawiły się informacje nad możliwością podwyższenia akcyzy na samochody używane. Byłby to powrót do wcześniejszych planów wspierania innowacyjności i ochrony środowiska poprzez blokowanie sprowadzania starych modeli samochodów. Ministerstwo finansów zapewnia, że nie pracuje nad podwyżką stawek akcyzy od samochodów używanych.

Czytaj więcej

Planowane przesunięcie opodatkowania spółek komandytowych na 1 maja 2021 r.

Planowane opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych od 1.1.2021 r. najprawdopodobniej zostanie przesunięte na 1.5.2021 r. Nie zmienia to faktu, że sam pomysł budzi wiele emocji przedsiębiorców, którzy apelują o całkowitą rezygnację z planowanych zmian. Na razie projekt zmian jest procedowany w Sejmie.

Czytaj więcej

Sprawozdanie z działalności Prezesa UODO za 2019 r.

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostało opublikowane sprawozdanie z działalności Prezesa UODO dotyczące minionego roku. Ponieważ dokument liczy niemal 250 stron, zebraliśmy najważniejsze i najciekawsze informacje, aby nieco przybliżyć realia związane z nadzorowaniem systemu ochrony danych osobowych w kraju.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych