15 kwietnia: koniec kontradyktoryjności

Posłowie uchwalili nowelizację kodeksu postępowania karnego, która odwraca – po 9 miesiącach – reformę wprowadzoną przez poprzedni rząd. 15 kwietnia przekreślona więc zostanie kontradyktoryjność: znów sąd (a nie strony) będzie odgrywał kluczową rolę w postępowaniu dowodowym. Odwrócono też wiele innych nowości, np. prawo oskarżonego do obrońcy na żądanie. Zachowano te dotyczące trybu odwoławczego, a więc reformatoryjny charakter orzeczeń II instancji.

W toku prac minister sprawiedliwości wniósł ponad 30 poprawek. Jest wśród nich m.in. legalizacja dowodów pozyskanych nielegalnie oraz rezygnacja z następczej zgody sądu na kontrolę operacyjną (nowe art. 168a i 168b). Wprowadzono też ważną zmianę w zakresie odpowiedzialności biegłych: zgodnie z art. 233 par. 4 KPK kto jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu, podlegać będzie karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Sędziego sprawozdawcę albo orzekającego jednoosobowo będzie się wyznaczać w kolejności – według wpływu sprawy oraz jawnej listy sędziów. Odstępstwo będzie dopuszczalne tylko w razie dłuższej choroby lub innej usprawiedliwionej niemożności wykonywania obowiązków bądź ważnej przyczyny wynikającej z organizacji pracy w sądzie. Przy składach wieloosobowych pozostałych sędziów będzie się losować. Nieprawidłowy skład stanie się zaś bezwzględną przyczyną odwoławczą. Te ostatnie zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Ewa Ivanova

Etap legislacyjny

Ustawa trafi do Senatu
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności